Archiwum

Nowy Zarząd Oddziału PTEw w Warszawie

Prof. Karol Karski

Prof. Karol Karski

W styczniu 2009 roku minęła kolejna czteroletnia kadencja zarządu warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego 16 lutego br. nowym prezesem wybrano prof. dr. hab. Karola Karskiego.

Dotychczasowy prezes ks. Jan Hause złożył sprawozdanie z działalności ostatnich czterech lat. W dyskusji podawano różne propozycje na przyszłość: tematykę spotkań, a także inne formy działalności jak wycieczki, wystawy, spotkania. Po części sprawozdawczej i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi, rozpoczęły się wybory.

Nowym prezesem wybrano na kadencję 2009-2013 prof. dr. hab. Karola Karskiego, a w skład zarządu weszli: ks. dr Włodzimierz Nast (sekretarz), Danuta Weigle (skarbnik) oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut.

Polskie Towarzystwo Ewangelickie ma swój oddział w Warszawie od 1986 r. Zgodnie ze statutem celem Towarzystwa jest pielęgnowanie więzi wśród społeczności ewangelickiej, kultywowanie jej tradycji oraz obrona interesów i dobrego imienia ewangelicyzmu w Polsce (§ 9 Statutu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego).

Członkami warszawskiego oddziału są nie tylko członkowie obu warszawskich parafii ewangelicko-augsburskich, ale również parafii ewangelicko-reformowanej i ewangelicko-metodystycznej a także przedstawiciele parafii ewangelicko-augsburskiej z Żyrardowa. Oddział liczy ok. 60 członków i sympatyków.

Prof. dr hab. Karol Karski, profesor teologii, pracownik naukowy, kierownik Katedry Ekumenizmu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie był pierwszym prezesem warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i pełnił tę funkcję w latach 1986-1999.

Zarząd serdecznie zaprasza do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach oddziału, które planowo odbywają się w trzeci poniedziałek miesiąca o g. 17:30.

(źródło: strona www Parafii św. Trójcy w Warszawie)

1 komentarz do Nowy Zarząd Oddziału PTEw w Warszawie

  • A.Karska

    Sprostowanie: Zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału warszawskiego PTEw miało miejsce 16 lutego 2009 r.
    A.Karska

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>