ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

„Słowo i Myśl” już dostępne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Pierwszy numer
'Słowa i Myśli' - luty 1989 r.

W lipcu 2016 r. Zarząd Główny PTEw podpisał umowę licencyjną ze Śląską Biblioteką Cyfrową na wprowadzenie do jej zasobów całości dorobku pisma PTEw „Słowo i Myśl”, które ukazuje się od 1989 r.

Wszystkie wydane dotychczas numery są digitalizowane i udostępniane wszystkim zainteresowanym przez Śląską Bibliotekę Cyfrową oraz przez wszystkie biblioteki cyfrowe włączone w krajowy system bibliotek cyfrowych.

Udostępniono już zdecydowaną większość numerów „Słowa i Myśli”, a w najbliższych tygodniach praca ta zostanie ukończona. Poszczególne numery są dostępne w postaci plików PDF.

Linki:

W latach 1989-2016 ukazało się 129 numerów „Słowa i Myśli”, w których zgromadzono imponującą ilość interesujących materiałów, a do wielu z nich warto będzie wracać. Zachęcamy do lektury!

Zmarł poeta i pisarz Erwin Kruk – honorowy członek PTEw

Erwin Kruk (1941-2017)

W piątek 31 marca 2017 r. zmarł Erwin Kruk – poeta, prozaik, eseista, tłumacz, dziennikarz, senator RP.

Erwin Kruk urodził się 4 maja 1941 r. we wsi Gutfeld (obecnie Dobrzyń, pow. nidzicki) na Mazurach w rodzinie rolnika Hermana Kruka i Mety ze Stachów. Do 1944 r. pozostawał w rodzinnej wsi. W 1945 r. z powodu epidemii tyfusu oraz zawirowań wojennych stracił najbliższą rodzinę. Czteroletnim Erwinem i jego braćmi – Ryszardem oraz Wernerem zajęła się babcia Augusta Stach z Elgnówka. Tam uczęszczał do szkoły powszechnej. Wiosną 1956 r. trafił do domu dziecka.

Przez rok był uczniem szkoły zawodowej w Ostródzie. Jednak już wówczas zainteresował się literaturą, głównie skandynawską. Po krótkim pobycie w olsztyneckim liceum uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Morągu. Mieszkał wówczas w internacie. W 1960 r. zdał maturę i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czerwcu 1966 r. obronił pracę magisterską pt. „Spór o poezję proletariacką w dwudziestoleciu międzywojennym”. Dwa miesiące wcześniej poślubił Swietłanę Naumnik.

Po studiach państwo Krukowie zamieszkali w Olsztynie wynajmując pokój na Anielskiej Górce. W 1971 r. urodził się syn Tomasz Jordan, zaś w 1974 r. córka Eliza. Od 1980 r. działał w strukturach „Solidarności”. W 1989 r. w wolnych wyborach do Senatu RP uzyskał mandat senatora. Od 1997 r. był świeckim członkiem synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz członkiem synodu Diecezji Mazurskiej. Był założycielem Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – kwiecień 2017

Data     Oddział  Prelegent, temat 

3 kwietnia  Jaworze  Dzieje parafii na przestrzeni 235 lat
6 kwietnia  Cieszyn  Stanisława Ruczko, Ludwik Zamenhof (150-lecie urodzin)
8 kwietnia  Wapienica Walne Zebranie Delegatów PTEw
9 kwietnia  Poznań   Romuald Długosz, Żeglowanie jest koniecznością
18 kwietnia Katowice  Dr Jerzy Sojka, Szatan w teologii Marcina Lutra
19 kwietnia Żory    Dr Janusz Kucharczyk, Przegląd wyznań chrześcijańskich
20 kwietnia Cieszyn  Bartosz Kapuściak, Ks. Leopold Wojak (150-lecie urodzin)
22-23 kwiet. Ustroń   Wycieczka do Wrocławia
23 kwietnia Kraków   Markus Koenig, Kraków 1816/1817 – ciągłość czy nowy początek? Śladami 
             ewangelików krakowskich w XVIII i wczesnym XIX w.
24 kwietnia Warszawa  Alicja Sadomska, Ludwik Jenike - współzałożyciel i redaktor "Tygodnika 
             Ilustrowanego", prezes Kolegium Kościelnego Parafii Św. Trójcy w Warszawie
27 kwietnia Bielsko  Walne Zebranie Oddziału
27 kwietnia Cieszyn  "Pochód Reformacji przez Europę": ks. Jan Badura, Śladami Marcina Lutra
27 kwietnia Sopot   Dr Jerzy Sojka, Marcin Luter i Reformacja

Walne Zebranie Delegatów PTEw: Wapienica, 8 kwietnia 2017 r.

Zawiadamiam, że Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zgodnie ze statutem podjął decyzję o zwołaniu na dzień 8 kwietnia br. Walnego Zebrania Delegatów PTEw (WZD), które obradować będzie tym razem w Domu Wypoczynkowym „Betania” w Bielsku-Białej (dzielnica: Wapienica).

Projekt porządku obrad WZD w załączeniu. Początek przewidziany jest na godz. 9:00 i przewidujemy zakończyć obiadem około południa. Po obiedzie odbędzie się wspólne spotkanie Zarządu Głównego i nowej redakcji „Słowa i Myśli”.

Delegaci mogą skorzystać z noclegu rezerwując go wcześniej pod adresem betania@home.pl.

Życząc głębokich przeżyć czasu pasyjnego i rychłego spotkania w „Betanii”, z koleżeńskimi pozdrowieniami w imieniu całego Zarządu Głównego PTEw,

Józef Król, prezes

Zarząd Główny PTEw obradował w Katowicach

W sobotę 25 marca 2017 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach obradował Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw). Obrady obejmowały następujące zagadnienia:

 • Przyjęto informację prezesa PTEw i przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej z wizyty w Oddziale w Poznaniu (11-12 marca), podczas której spotkano się z członkami Oddziału oraz z administratorem nieruchomości, której właścicielem jest Zarząd Główny.
 • Ustalono termin i miejsce najbliższego Walnego Zebrania Delegatów PTEw (WZD). Zebranie odbędzie się w sobotę 8 kwietnia od godz. 9:00 w Domu Wypoczynkowym „Betania” w Wapienicy. Bliższe szczegóły oraz porządek obrad zostaną przesłane bezpośrednio do delegatów poszczególnych Oddziałów oraz opublikowane na stronie PTEw.
 • Postanowiono zgłosić do Rady Synodalnej kandydata na członka Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z ramienia PTEw.
 • Oddział w Poznaniu przedstawił ogólną koncepcję wznowienia oraz powołania w Poznaniu redakcji czasopisma PTEw „Słowo i Myśl”. Pismo będzie ukazywało się wyłącznie w formie elektronicznej. Szczegóły propozycji zostaną przedstawione podczas najbliższego WZD.
 • Zaplanowano przeprowadzenie obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego jesienią 2019 r. w Poznaniu.

Najbliższe spotkania PTEw – marzec 2017

Data    Oddział Prelegent, temat 

2 marca  Cieszyn Ks. Marek Londzin, Ks. bp Juliusz Bursche (75-lecie śmierci)
6 marca  Jaworze Władysława Magiera, Kobiety w dziele Reformacji
9 marca  Cieszyn Stefan Król, Dr Wacław Seidl (150-lecie urodzin)
12 marca  Poznań  Józef Król, Reformacja a rozwój nauk humanistycznych na przykładzie kartografii
16 marca  Bielsko Prof. Ewa Chojecka, Pomnik Marcina Lutra na Bielskim Syjonie
16 marca  Cieszyn Władysław Sosna, Ks. sup. Jozef Miloslaw Hurban (200-lecie urodzin)
20 marca  Warszawa Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Inicjatywy Kościoła w związku z 500-leciem 
           Reformacji
21 marca  Katowice Dr Janusz Kucharczyk, Rozwój idei reformacyjnych na tle haseł epoki
21 marca  Ustroń  Emilia Dudek, Relacja z podróży do Ekwadoru i na Galapagos
23 marca  Cieszyn Stefan Król, Egzekucja pod Wałką (75-lecie wydarzenia)
25 marca  Katowice Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw
25 marca  Żory   Józef Król i Jan Kliber, Śląskie kościoły łaski
30 marca  Cieszyn "Pochód Reformacji przez Europę": prof. Grażyna Szewczyk, Z kart dziejów Reformacji 
           w Szwecji

Najbliższe spotkania PTEw – luty 2017

Data    Oddział Prelegent, temat 

2 lutego  Cieszyn Ks. Adam Glajcar, Ks. Tadeusz Terlik (25-lecie śmierci)
6 lutego  Jaworze Ks. prof. Manfred Uglorz, Jedynie Pismo. Biblia Lutra i jej miejsce w Kościele
7 lutego  Sopot  Krzysztof Jachimowicz, Biskupia Górka wczoraj (w Gdańskiej Szkole Wyższej)
9 lutego  Cieszyn Władysław Sosna, Jerzy Klus (100-lecie śmierci)
16 lutego Bielsko Wiktoria Matloch, Kobiety Reformacji. Katarzyna Luter von Bora
16 lutego Cieszyn Ks. sen. Janusz Kożusznik, Ks. bp Władysław Kiedroń (25-lecie śmierci)
19 lutego Kraków  Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału PTEw w Krakowie
20 lutego Warszawa Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału PTEw w Warszawie
21 lutego Katowice Prof. Grażyna Szewczyk, Katharina von Bora w literaturze pięknej i historiografii; 
           Promocja książki dr. Anety Sokół, "Polska książka ewangelicka po 1989 roku"
21 lutego Ustroń  Promocja "Pamiętnika Ustrońskiego" tom 19: spotkanie z zespołem redakcyjnym
23 lutego Cieszyn "Pochód Reformacji przez Europę": Leopold Kłoda, Śladami Ulrycha Zwingliego 
           i Jana Kalwina
25 lutego Żory   Piotr Rzyczniok, Historia Biblii – wystawa: Jeruzalem - Jerozolima (w Zborze 
           Wolnych Chrześcijan w Palowicach)
luty    Sopot  Trwa wystawa "Polska literatura ewangelicka doby Reformacji"

Najbliższe spotkania PTEw – styczeń 2017

Data     Oddział  Prelegent, temat 

5 stycznia  Cieszyn  Stanisława Ruczko, Melchior Wańkowicz (125-lecie urodzin)
8 stycznia  Kraków  Bogusław Tondera, Podróże ewangelickie: Czechy – Niemcy – Szwajcaria – Izrael
9 stycznia  Jaworze  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału PTEw w Jaworzu
12 stycznia Cieszyn  Władysław Sosna, Dr Alfred Bursche (75-lecie śmierci) 
17 stycznia Katowice Władysława Magiera, Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego
17 stycznia Ustroń  Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału PTEw w Ustroniu
18 stycznia Sopot   Otwarcie wystawy "Polska literatura ewangelicka doby Reformacji"
19 stycznia Cieszyn  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału PTEw w Cieszynie
23 stycznia Jaworze  Spotkanie noworoczne PTEw z parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej z Jaworza
26 stycznia Bielsko  Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału PTEw w Bielsku
26 stycznia Cieszyn  "Pochód Reformacji przez Europę": ks. Marek Londzin, Śladami Piotra Valdo
28 stycznia Katowice Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw
28 stycznia Żory   Anna Lennert i Daniel Kowol, Nasza podróż dookoła świata 

W 150. rocznicę urodzin Matki Ewy z Miechowic

Ewa von Tiele Winckler
- Matka Ewa

31 października 2016 r. minęła 150. rocznica urodzin jednej z najwybitniejszych postaci światowego ewangelicyzmu, Ewy von Tiele-Winckler (1866-1930), powszechnie znanej jako Matka Ewa z Miechowic.

Chcąc przyczynić się do upamiętnienia tej rocznicy, redakcja serwisu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego publikuje artykuł, który przybliża Czytelnikom postać Matki Ewy poprzez omówienie kilku publikacji książkowych, które ukazały się w ostatnich kilku latach w języku polskim, a poświęcone są wybitnej Ślązaczce.

Artykuł „Pamięć o Matce Ewie w 150 lat od jej urodzin” autorstwa dr Anety Sokół, znawczyni piśmiennictwa ewangelickiego, dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF: pobierz (plik PDF 0,6 MB). Tekst artykułu został opublikowany także w drukowanym kwartalniku „Ewangelik”.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – grudzień 2016

Data    Oddział  Prelegent, temat 

1 grudnia  Cieszyn  Stefan Król, Paweł Stalmach (125-lecie śmierci)
8 grudnia  Cieszyn  Władysław Sosna, Ks. Karol Banszel (75-lecie śmierci)
12 grudnia Jaworze  Wieczór adwentowo-opłatkowy
15 grudnia Bielsko  Ks. Marek Londzin, Ks. senior Karol Kulisz i jego działalność
15 grudnia Cieszyn  Stefan Król, Edward Raczyński (125-lecie urodzin)
19 grudnia Warszawa Dr Marcin Jakoby, Chiny bez makijażu
20 grudnia Katowice Dr hab. Jan Szturc, Ewangelicy w Katowicach i na Górnym Śląsku
22 grudnia Cieszyn  Wigilijka Oddziału PTEw
27 grudnia Ustroń  Spotkanie świąteczno-noworoczne
28 grudnia Żory   Beata i Grzegorz Buchtowie, Armenia i Gruzja - spotkanie podróżnicze  
29 grudnia Cieszyn  Władysław Sosna, Wspomnijmy to jeszcze raz (prezentacja wizualna wydarzeń 
            Oddziału PTEw w 2016 r.)

Najbliższe spotkania PTEw – listopad 2016

Data     Oddział  Prelegent, temat 

1 listopada  Jaworze  Kwesta cmentarna
3 listopada  Cieszyn  Stanisława Ruczko, Kazimierz Brandys (100–lecie urodzin)
10 listopada Cieszyn  Władysław Sosna, Wolfgang Amadeo Mozart (225-lecie śmierci)
14 listopada Jaworze  Mariusz Fender, 150. rocznica kościoła w Międzyrzeczu (w Chacie Międzyrzecze) 
15 listopada Ustroń  Michał Pilch, Ks. Karol Kotschy. Wspomnienie w 160. rocznicę śmierci
17 listopada Bielsko  Bogusław Tondera, 450-lecie Reformacji pod Wawelem, 200-lecie kościoła
             ewangelickiego w Krakowie przy ul. Grodzkiej
17 listopada Cieszyn  Stanisława Ruczko, Henryk Sienkiewicz (100-lecie śmierci)
19 listopada Jaworze  Spotkanie oddziałów PTEw ze Śląska Cieszyńskiego
21 listopada Warszawa Prof. Rafał M. Leszczyński, Paweł Hulka-Laskowski – życie i dzieło
22 listopada Katowice Bogusław Tondera, Podróże ewangelickie: Czechy, Niemcy, Szwajcaria, Izrael
24 listopada Cieszyn  Stanisława Ruczko, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (125-lecie urodzin)
26 listopada Kraków  Maria Gajek, Bez drukarstwa nie byłoby Reformacji... (w Collegium Novum)
30 listopada Żory   Ks. Karol Macura, promocja książki Patrzeć, dostrzec, zrozumieć

Najbliższe spotkania PTEw – październik 2016

Data       Oddział  Prelegent, temat 

1 października  Kraków  Wyjście do Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę „Maria Mater Misericordiae”
3 października  Jaworze  Ks. Piotr Janik, 100 lat kaplicy w Wieszczętach
6 października  Cieszyn  Wycieczka na zakończenie sezonu
11 października Sopot   Dr hab. Lucyna Kostuch, Religijność starożytnych Greków
13 października Cieszyn  Stefan Król, Andrzej Kotula (125-lecie śmierci)
17 października Warszawa Śladami reformatorów – Marcin Luter, Tomasz Müntzer, Jerzy Palatyn
18 października Katowice Ks. Jan Badura, Luteranie pszczyńscy i ich dzisiejsza tożsamość
18 października Ustroń  Bożena Kubień, Paweł Lipowczan - pedagog, działacz narodowy i społeczny 
               (125. rocznica urodzin i 75. rocznica śmierci)
20 października Bielsko  Prof. Jarosław Kłaczkow, Reformacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
20 października Cieszyn  Ks. Marek Londzin, Ewa Tiele-Winckler (150-lecie urodzin)
24 października Jaworze  Jolanta Szczugiel, Henryk Sienkiewicz - 100. rocznica śmierci
26 października Żory   Wiesława Pawletko, Nowa Zelandia
27 października Cieszyn  Władysław Sosna, Aleksander Ludwik Janowski (150-lecie urodzin)  
31 października Jaworze  Kwesta cmentarna