Archiwum

Czerwiec 2018 roku w jaworzańskim Oddziale PTEw

Spotkanie 4 czerwca 2018 r. było spotkaniem wyjazdowym. Na zaproszenie ks. dr. Piotra Szarka udaliśmy się do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku, gdzie czekał na nas ks. Piotr Szarek oraz kurator Parafii, Krzysztof Tyrna wraz z małżonką. Okazją do spotkania była okrągła rocznica 200 lat kościoła i parafii w Starym Bielsku. Najpierw w Kościele św. Jana Chrzciciela, a później w sali parafialnej, ksiądz przedstawił nam zarys historii parafii i kościoła. Z prelekcji dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych, codziennych wydarzeniach z życia parafii od najstarszych czasów po dzień dzisiejszy. Historia Starego Bielska sięga Średniowiecza i związana jest z tzw. grodziskiem, osadą powstałą przypuszczalnie pod koniec XII wieku. Kościół ewangelicki wybudowany został na zasypanej części fosy grodziska słowiańskiego, co pozwala wnioskować, że już w XIII w. wiara w Jezusa Chrystusa mocno się tu zakorzeniła. W związku z tym również ulica, przy której stoi kościół nosi nazwę Pod Grodziskiem.


Wewnątrz kościoła

Kościół ewangelicki w Starym Bielsku

Obecnie istniejąca parafia ewangelicka w Starym Bielsku powstała na początku XIX w. na skutek podziału parafii ewangelickiej w Bielsku. Wtedy to starania ewangelików ze Starego Bielska, Aleksandrowic, Wapienicy i Kamienicy o budowę własnego kościoła zostały zakończone sukcesem. 12 maja 1818 r. dokonano poświęcenia kamienia węgielnego, a po trwającej dziewięć lat budowie, 24 czerwca 1827 r. poświęcenia kościoła. Na pierwszego duszpasterza powołano ks. Andrzeja Źlika z Kozakowic. W tym okresie nabożeństwa w języku polskim odbywały się w co trzecią niedzielę, a w pozostałe niedziele nabożeństwa odprawiane były w języku niemieckim. Następcą ks. Źlika przez następne 42 lata został ks. Johan Friedrich Gloxin pochodzący z Brna. Był on gorliwym duszpasterzem i dobrym gospodarzem. W czasach współczesnych wieloletnim proboszczem w latach 1968-1992 był ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz, a od 1993 r. do dziś ks. dr Piotr Szarek.

Leopold Kłoda i ks. Piotr Szarek (z prawej)

W latach powojennych kościół oraz budynek plebanii przechodziły różne remonty i modernizacje: otynkowano budynek, zainstalowano centralne ogrzewanie, wykonano nowe pokrycie dachowe, w 1995 r. kościół został odmalowany wewnątrz, w 1996 r. przeprowadzono remont organów, a w 2001 r. wykonano nową elewację. Obecnie parafia liczy ok. 1200 dusz.


Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>