Archiwum

Relacja z seminarium PTEw „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”, Łódź 2023

Od lewej: Szymon Pawlas, Aneta Sokół, Łukasz Ostruszka, Andrzej Weigle i Marcin Iskrzycki


W dniach 22-23 kwietnia 2023 r. w Łodzi odbyło się seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Poniżej zamieszczamy krótką informację o tym ważnym wydarzeniu w oczekiwaniu na publikację wybranych materiałów i głosów w dyskusji na tematy poruszane na seminarium.

Seminarium odbyło się w pierwszej części w kaplicy Mateusik w kościele tamtejszej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, a w drugiej części w pobliskim domu Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Podczas sesji w sobotę 22 kwietnia wygłoszono następujące referaty:

 • ks. Halina Radacz, Misja i wizja tradycyjnych mediów ewangelickich,
 • Marcin Iskrzycki, Multimedia i technologia w kościele. Dlaczego warto być nowoczesnym kościołem?
 • dr hab. Małgorzata Grzywacz (odczytał dr Michał Jadwiszczok), Przemiany na rynku prasy ewangelickiej na przykładzie „Słowa i Myśli”,
 • Andrzej Weigle, Czy potrzebujemy ewangelickiej telewizji?
 • dr Szymon Pawlas, Ewangelickie media społecznościowe na przykładzie facebookowej grupy „Luteranie w Polsce”,
 • dr Aneta Sokół, Przyszłość książki ewangelickiej,
 • ks. Łukasz Ostruszka, Obecność ewangelików w przestrzeni publicznej.

Na zakończenie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów, którą moderował dr Zbigniew Gruszka.

Z innych wydarzeń, które odbyły się w czasie seminarium, trzeba wymienić uczestnictwo w koncercie amerykańskiego chóru baptystycznego „The Singing Men of Texas”, który odbył się wieczorem w kościele ewangelickim św. Mateusza, a w niedzielę wzięto udział w porannym nabożeństwie oraz w wycieczce po Łodzi i cmentarzu ewangelickim.

Podsumowując wstępnie przebieg seminarium, autorowi tej relacji nasunęło się kilka myśli i wniosków.

 1. Seminarium okazało się bardzo interesujące i ukazało wielką złożoność tematyki obecności w mediach. Chodzi nie tylko o specyfikę w dotarciu z treściami religijnymi, społecznymi i kulturalnymi do szerszego społeczeństwa, w przypadku podejmowania tego tematu przez środowisko wyznaniowe stanowiące statystycznie mało znaczącą mniejszość. Ogromne wyzwanie stwarza obecność mediów powstałych dzięki rozwojowi technicznemu, które nie tylko poszerzają ścieżki dotarcia do odbiorcy przekazu, ale nieraz całkowicie zmieniają sposób, w jaki odbywa się komunikacja. Wbrew oczekiwaniom stwarza to bariery w docieraniu do odbiorcy wynikające z tworzenia się hermetycznych baniek informacyjnych.
 2. Seminarium ujawniło skalę tych problemów, które zaledwie zostały poruszone, a ze względu na krótki czas tylko zasygnalizowane w dyskusjach po poszczególnych wystąpieniach, jak i w interesującej dyskusji panelowej, która zakończyła seminarium. Udało się połączyć perspektywy różnych mediów, różnych odbiorców, różne podejścia do technologii. Szkoda natomiast, że niewielu przedstawicieli mediów prowadzonych przez Kościół zdecydowało się wziąć udziału w seminarium.
 3. Jako organizatorzy seminarium będziemy starać się szerzej udostępnić materiały poprzez nasze media, tradycyjne jak i społecznościowe, a więc poprzez stronę PTEw (https://www.ptew.org.pl), czasopismo „Słowo i Myśl” (https://slowoimysl-blog.pl/), profile fejsbukowe, YouTube i in.). Z tym, że zapewne materiały te będą bardzo zróżnicowane pod względem merytorycznym jak i formalnym.
 4. Widzimy potrzebę kontynuowania dyskusji na temat mediów ewangelickich i ewangelików w mediach, i dobrze by było, by zaangażowało się w nią jeszcze szersze grono. Zachęcamy do udziału…

Tekst i zdjęcia: Jan Szturc

1 komentarz do Relacja z seminarium PTEw „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”, Łódź 2023

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>