ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Życie i dzieło Pawła Hulki-Laskowskiego

Z życia oddziału PTEw w Warszawie

Prof. dr hab. Rafał M. Leszczyński

Ostatnie spotkanie członków i sympatyków naszego oddziału miało miejsce 21 listopada 2016 r. i było poświęcone życiu i dziełu znanego w okresie międzywojennym pisarza, dziennikarza i tłumacza, Pawła Hulki-Laskowskiego (1881-1946). Sylwetkę tego wybitnego twórcy, wywodzącego się z potomków braci czeskich, członka Kościoła ewangelicko-reformowanego, przedstawił zebranym prof. Rafał M. Leszczyński, pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Podczas najbliższego spotkania, przewidzianego w poniedziałek, 19 grudnia 2016 r., gościć będziemy dr. Marcina Jakoby z Zakładu Sinologii Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentuje swoją książkę „Chiny bez makijażu”.

Spotkanie promocyjne książki ks. Karola Macury, Patrzeć, dostrzec, zrozumieć

Ks. Karol Macura

30 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie członków i sympatyków Oddziału PTEw w Żorach, którego gościem był ks. Karol Macura, który jako architekt i malarz jest autorem licznych projektów wystroju wnętrz i przestrzeni sakralnej wielu kościołów ewangelickich, głównie na Śląsku Cieszyńskim. Twórczość artystyczna ks. Karola Macury to misja naznaczona chwałą Boga, i temu powołaniu oddaje on na usługi swój talent.

Przewodnim celem spotkania była promocja książki jego autorstwa „Patrzeć, dostrzec, zrozumieć”, poprzedzona prelekcją o życiu i twórczości Rembrandta, najważniejszego malarza w sztuce holenderskiej okresu baroku. Meandry życia Rembrandta wpływały na tematykę dzieł powstających w kolejnych okresach jego twórczości. Najobficiej zaowocował czas sukcesów i szczęścia rodzinnego w Amsterdamie.

Czytaj dalej »

Listopad 2016 w cieszyńskim PTEw

Kazimierz Brandys (1916-2000)

Listopadowy program oddziału przewidywał cztery spotkania klubowe. Z przyczyn obiektywnych w jednym przypadku nastąpiło drobne przetasowanie tematów. Swoje żniwo miała nasza polonistka Stanisława Ruczko, listopad bowiem obfitował w tematy literackie.

3 listopada Stanisława Ruczko nie ukrywała, że podjęła się tematu trudnego, bo przedstawienia postaci dziś ocenianej jako kontrowersyjną, usuniętą ze świecznika. W tych ocenach raczej nie uwzględnia się czasów i zachowań człowieka w okresie, w którym dziś my sami także chcemy widzieć same negatywy. Nie zawsze przekonania danej osoby, choć zakwalifikowane negatywnie, były zgodne z obowiązującą ideologią, a zwłaszcza z formą jej realizacji. Taką osobą był Kazimierz Brandys (1916-2000).

Czytaj dalej »

Zebranie Zarządów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Diecezji Cieszyńskiej, Wapienica 2016

19 listopada 2016 roku w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „Betania” w Bielsku-Białej Wapienicy odbyło się doroczne jesienne spotkanie przedstawicieli oddziałów PTEw Diecezji Cieszyńskiej, w którym udział wzięli przedstawiciele Zarządów Oddziałów z Bielska-Białej, Cieszyna, Jaworza i Ustronia oraz prezes Zarządu Głównego PTEw, Józef Król.

Spotkanie rozpoczęło się krótką modlitwą oraz przywitaniem Zarządów Oddziałów przez prezesa PTEw w Jaworzu, Leopolda Kłodę, który przedstawił również program zebrania. W pierwszym punkcie spotkania prezesi Oddziałów przedstawili krótką informację o swojej działalności w 2016 roku – co w tym roku zostało zrealizowane, podane zostały dane statystyczne o liczbie członków, spotkań oraz uczestników na spotkaniach.

Czytaj dalej »

Podróże śladami Reformacji

Gościem listopadowego spotkanie Oddziału PTEw w Katowicach (22 listopada 2016) był Bogusław Tondera z Krakowa. Przedstawiając prelegenta prof. Grażyna Szewczyk pokrótce przedstawiła słuchaczom sylwetkę gościa – działacza krakowskiego Oddziału PTEw, prywatnego wydawcę, w tym w latach wydawcę „Słowa i Myśli”, a także inicjatora przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez krakowskich ewangelików. Bogusław Tondera przybył do katowickiej sali parafialnej, by zaprezentować zebranym swoje relacje z podróży po krajach i miejscach związanych historią Reformacji, zasłużonymi dla jej rozwoju reformatorami oraz miejscami szczególnie ważnymi dla wszystkich chrześcijan, związanymi z nowotestamentową historią biblijną.

Prelekcja „Podróże ewangelickie: Czechy, Niemcy, Szwajcaria, Izrael” uzupełniona została licznymi fotografiami przedstawiającymi zabytkowe miasta, muzea i świątynie. W barwnej opowieści o odwiedzanych miejscach znalazły się Czechy wraz z miastem Tabor (w tym Muzeum Husytyzmu) oraz praskimi miejscami przypominającymi o XV-wiecznych ruchach husyckich, upamiętniającymi ich przywódcę i twórcę Jana Husa (1370-1415), w tym m.in. kaplica betlejemska, gdzie sam czeski kaznodzieja i reformator głosił kazania.

Czytaj dalej »

Wyniki konkursu fotograficznego „Protestancka spuścizna w Wielkopolsce”

Oddział PTEw w Poznaniu informuje, że w dniu 20 listopada 2016 r. jury konkursu „Protestancka spuścizna w Wielkopolsce”, w składzie: dr Małgorzata Grzywacz, prof. Władysław Wróblewski i dr Jerzy Domasłowski, podjęło decyzję o przyznaniu następujących wyróżnień w kategorii wiekowej do lat 18:

1. Mikołaj Kusiak
2. Jędrzej Pawlak
3. Łukasz Lewandowski

W kategorii wiekowej powyżej 18 lat zostały nagrodzone fotografie, których autorami są:

1. Romuald Długosz i Krzysztof Jankowski
2. Krzysztof Jankowski i Oskar Sosnowski
3. Romuald Długosz i Krzysztof Jankowski

Czytaj dalej »

Reformacja pod Wawelem

Bogusław Tondera - prelegent

Kolejne spotkanie bielskiego Oddziału PTEw odbyło się w dniu 17 listopada br. Red. Bogusław Tondera – prezes krakowskiego Oddziału, odwiedził nas jako prelegent i zapoznał z tematem związanym z Reformacją pod Wawelem w Krakowie, czyli z wydarzeniami, które działy się tam od początku Reformacji. Fakt ogłoszenia 95 tez Lutra dotarł bardzo szybko do Krakowa, gdzie szczególnie na uniwersytecie śledzono rozwój wydarzeń w Wittenberdze.

Cały okres rozwoju Reformacji prelegent podzielił na cztery etapy. W latach 20. XVI w. pojawiły się pierwsze wystąpienia duchownych i uczonych, którzy przekazywali zwiastowanie reformacyjne. Po pewnym czasie pojawiło się wielu ewangelików. Towarzyszyły jednak temu prześladowania i oskarżenia. Mimo tego nie zdołano całkowicie zahamować rozwoju reformacji w Krakowie. Pierwsze publiczne kazania ewangelickie w niektórych kościoła Krakowa rozpoczęły się w latach 1545-1547. Kilka lat później pod Krakowem sporadycznie odprawiane były dla ewangelików publicznie nabożeństwa jako nabożeństwa domowe.

Czytaj dalej »

Listopad 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Chata Międzyrzecze

14 listopada oddział w Jaworzu odbył swe zebranie na posiedzeniu wyjazdowym w sąsiedniej parafii w Międzyrzeczu, której członkowie także należą do jaworzańskiego oddziału PTEw. Okazja do takiego spotkania była znamienita, gdyż zaledwie kilka dni wcześniej minęła 150. rocznica poświęcenia kościoła w Międzyrzeczu i powstania parafii. Spotkanie jubileuszowe miało miejsce w „Chacie Międzyrzecze” i miało charakter otwarty. Wiceprezes Oddziału PTEw w Jaworzu, a kurator parafii w Międzyrzeczu – Mariusz Fender, w wyczerpujący sposób w swej prawie dwu i półgodzinnej prelekcji przybliżył historię ewangelicyzmu w tej miejscowości, od Reformacji po czasy współczesne, zaś po części oficjalnej liczni uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wcześniej, 1 listopada (a również 31 października) tradycyjnie członkowie jaworzańskiego oddziału PTEw przeprowadzili kwestę cmentarną na cmentarzu parafialnym w Jaworzu. W tym roku w zbiórkę włączyli się członkowie rady parafialnej w Jaworzu. Środki pieniężne zostały przekazane na potrzeby związane z rewitalizacją chodników cmentarnych w Jaworzu.

Czytaj dalej »

Ks. Karol Kotschy

Informacja przekazana na spotkaniu PTEw w Ustroniu oparta została na moim opracowaniu zamieszczonym w „Pamiętniku Ustrońskim” nr 13 wydanym w 2007 r. (można go zakupić w Muzeum Ustrońskim, lub poprzez stronę internetową www.tmu.ustron.pl). Na spotkaniu przedstawiłem fragmenty tego opracowania.

Ks. Karol Kotschy (1798-1856). Portret w zakrystii kościoła w Ustroniu

Karol Fryderyk Kotschy urodził się w Cieszynie 25 stycznia 1789 r. Po skończeniu nauki w szkołach cieszyńskich dalszą naukę kontynuował na uniwersytecie w Lipsku. Tam w latach 1807-1810 oprócz studiów teologicznych uczęszczał również na wykłady z medycyny i botaniki. Po skończonych studiach powrócił do Cieszyna, gdzie w 1811 roku został ordynowany i powołany na stanowisko proboszcza w Ustroniu. Do 1837 roku był także proboszczem w Goleszowie. W roku 1812 r. zawarł związek małżeński z Julią Schimko. Miał 3 synów i 5 córek. Najstarszy Teodor był znanym, największym w XIX wieku europejskim botanikiem, Herman był proboszczem w Jaworzu, a najmłodszy Oskar proboszczem w Bystrzycy na Zaolziu.

Czytaj dalej »

Październik 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Kościół w Wieszczętach

3 października 2016 r. odbyło się pierwsze z dwóch zebrań oddziału zaplanowanych w tym miesiącu. W prelekcji pt. „100 lecie poświęcenia kaplicy w Wieszczętach”, ks. Piotr Janik z Wieszcząt w bardzo interesujący i nieszablonowy sposób przedstawił dzieje wpierw gminy szkolno-cmentarnej, następnie filiału, oraz budowy pierwszej i drugiej kaplicy. Rozpoczął jednak od położenia Wieszcząt, kaplicy i parafii, na podstawie dokumentów urzędowych oraz ludzkich zapatrywań, które były zależne od tzw. punktu siedzenia i perturbacji z tym związanych. Przedstawił także „ekumeniczne blaski i cienie” na tym terenie. W czasie prelekcji można było obejrzeć niektóre archiwalne zdjęcia i dokumenty, które prelegent przywiózł ze sobą.

Ks. Piotr Janik - prelegent

Ewangelicy z Wieszcząt i Kowali oraz okolicznych miejscowości, po Patencie Tolerancyjnym należeli do parafii w Jaworzu. Trzeba było pokonać sporą odległość i przejść przez kilka wiosek, by znaleźć się w kościele w Jaworzu. Niewykluczone, że ewangelicy z Kowali uczęszczali także do Drogomyśla, jednak droga wiodła głównie miedzami przez kilka miejscowości wśród pól i stawów oraz leśnymi duktami. Nie było problemu od wiosny do jesieni, ale zimą nie było łatwo.

Czytaj dalej »

Śladami Reformatorów: Luter, Műntzer, Spalatyn

cg6355

Podczas ostatniego spotkania warszawskiego Oddziału PTEw w dniu 17 października 2016 r., Aldona i Karol Karscy przedstawili prelekcję multimedialną z cyklu „Śladami reformatorów”. Dotyczyła ona życia i działalności Marcina Lutra, Tomasza Műntzera i Jerzego Spalatyna.

Prelegenci odwiedzili Wittenbergę i miejsca związane z Lutrem: klasztor, w którym mieszkał jako mnich a potem ze swoją rodziną – dzisiaj budynek ten mieści zbiór pamiątek po reformatorze, oraz kościół miejski, w którym przez wiele lat głosił kazania.

Czytaj dalej »

Październik 2016 w cieszyńskim PTEw

Jesień pod Koczym Zamkiem

Październikowy program działalności cieszyńskiego oddziału PTEw obejmował jedną wycieczkę i trzy spotkania klubowe poświęcone przypomnieniu wybitnych postaci życia społecznego i religijnego.

6 października wyruszyliśmy na ósmą i ostatnią w tym roku wycieczkę. Nie zrealizowaliśmy tylko jednej z powodu zbyt małej liczby chętnych. Trzy wycieczki były na trasach krajowych, trzy do Republiki Czeskiej i dwie do Słowacji (tu jedna dwudniowa).

Laureaci konkursu o Zloty Liść Jesieni 2016

Prawie na całej trasie było mglisto, wietrznie, co więcej – Kubalonkę i okolice Ochodzitej zastaliśmy pokryte śniegiem. Drzewa, które jeszcze nie utraciły kolorowych liści, otoczone lekką mgiełką kontrastowały z bielą śniegu zalegającego pola. Widok iście godny pędzla najlepszych mistrzów. Szaruga i wiatr odstręczyły nas do grilowania na poletkach biwakowych w głębi doliny Rycerki.

Czytaj dalej »