ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

O polskiej parafii luterańskiej w Londynie

Kościół luterański w Londynie

Kościół luterański w Londynie - portal

Gościem pierwszego tegorocznego spotkania katowickiego Oddziału PTEw była Małgorzata Sznicer, członkini ewangelickiej parafii katowickiej, w tym chórzystka chóru Largo Cantabile, ale także autorka tomików poetyckich, dziennikarka oraz animatorka kultury. Małgorzata Sznicer przedstawiła słuchaczom 16 stycznia 2018 r. wizerunek współczesnej polskiej parafii luterańskiej w Londynie („Dzieje polskiej parafii luterańskiej w Londynie”), którą miała okazję odwiedzić i poznać w trakcie swoich pobytów w Wielkiej Brytanii. Prelegentka na wstępie omówiła powojenne początki londyńskiej parafii, skupiającej po zakończeniu II wojny światowej osiadłych w Anglii Polaków, rozpoczynającej swoje funkcjonowanie pod opieką późniejszego biskupa ewangelickiego w kraju – ks. Andrzeja Wantuły, od 1948 roku pod przewodnictwem ks. bp. Władysława Fierli (1909-1995).

Czytaj dalej »

Styczeń 2018 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw

8 stycznia 2018 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się zebranie sprawozdawcze, podsumowujące działalność w 2017 roku.

Emilia Obracaj przedstawia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Leopold Kłoda - prezes Oddziału
 

Zebranie odbywało się według ustalonego porządku: sprawozdanie z działalności w 2017 roku złożył prezes Leopold Kłoda, sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Józef Król, sprawozdanie komisji rewizyjnej Emilia Obracaj, protokół z poprzedniego zebrania sprawozdawczego przeczytała sekretarz Danuta Kubala, a Mariusz Fender przedstawił prezentację multimedialną „Jak minął 2017 rok w jaworzańskim Oddziale PTEw”.

Czytaj dalej »

O wyzwaniach dla chrześcijan w XXI wieku rozmawiano w Żorach

W środku dr Andrzej Turkanik
- prelegent

„Wyzwania dla chrześcijan w XXI wieku” – to temat styczniowego spotkania żorskiego oddziału PTEw. Trudne, wielowątkowe zagadnienie zreferował gość, dr Andrzej Turkanik, otwierając swą wypowiedź retorycznym pytaniem „jak żyć?”. W świetle tych rozważań ukazany został wirujący świat z wybitnymi osiągnięciami nauki, z prześcigającymi się nowymi technologiami w każdej branży działalności ludzkiej, z wszechobecną elektroniką i informatyką, ze służącym bezgranicznej komunikacji globalnym internetem. Natłok zewsząd płynących informacji nie zawsze odzwierciedla prawdę naszych czasów, często służy do manipulowania i sterowania ludźmi wbrew ich potrzebom i interesom, co skłania do przemyślnego jej selekcjonowania.

Zmienia się świat, zmieniają się ludzie oczekując coraz lepszej jakości życia, a pragnienie bogactwa i władzy wydaje się być jedyną drogą do szczęścia. Dominujący materializm, moda i reklamy promują obecny styl życia spychając na margines cywilizacyjne wartości chrześcijaństwa oraz duchowość – sferę, w której człowiek stawia sobie pytania o to, kim jest i po co żyje.

Czytaj dalej »

Spotkanie świąteczno-noworoczne PTEw w Ustroniu

Zespół Soli Deo Gloria: Justyna Gazda, Jolanta Lipowczan, Justyna Śliwka i Jakub Gazda

Tegoroczne spotkanie świąteczno-noworoczne odbyło się w czwartek 28 grudnia 2017 r. Tradycyjnie na spotkania te zapraszani są młodzi wykonawcy. W tym roku uczestniczyły osoby z młodzieżowego zespołu Soli Deo Gloria (S.D.G.): Justyna Gazda, Jolanta Lipowczan, Justyna Śliwka i Jakub Gazda. W spotkaniu uczestniczyły także Dominika Suchorab (saksofon) i Marlena Janik (skrzypce). Zespół S.D.G. wykonał kilka utworów oraz grał melodie do śpiewanych kolęd.

Podczas spotkania zaprezentowany został pokaz multimedialny „Przeżyjmy to jeszcze raz”. Pokazane zostały fotografie z tegorocznych spotkań i wycieczek.

Tekst i zdjęcia: Michał Pilch

Czytaj dalej »

Z warszawskiego oddziału PTEw w 2. połowie 2017 r.

Spotkania warszawskiego oddziału PTEw wznowiono we wrześniu 2017 r. po przerwie wakacyjnej.

Kościół ewangelicki W Gostyninie na starej pocztówce

18 września 2017 r. Alicja Sadomska przedstawiła historię parafii ewangelickiej w Gostyninie oraz sylwetki zasłużonych dla tego miasta ewangelików. Po drugiej wojnie światowej nie udało się odtworzyć ewangelickiej parafii w Gostyninie.

Kolejne spotkanie odbyło się 16 października, na którym ks. Grzegorz Giemza – dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), przedstawił główne kierunki działalności PRE oraz inicjatywy realizowane wspólnie przez różne Kościoły.

20 listopada prof. Karol Karski wygłosił prelekcję: Kościoły ewangelickie a kult świętych

Ks. bp Jerzy Samiec – prelegent

18 grudnia warszawski oddział PTEw gościł zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. bp. Jerzego Samca. Biskup podzielił się swoimi wrażeniami i refleksjami ze Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które obradowało w Namibii 10-16 maja 2017 r.

Na kolejne spotkanie warszawskiego oddziału PTEw zapraszamy 15 stycznia 2018 r. Prelegentką będzie dr Ewa Jóźwiak – prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, autorka książki „Sachsowie – Polacy z wyboru”. Spotkanie odbędzie się o godz. 17:30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4.

Grudzień 2017 w cieszyńskim Oddziale PTEw

Józef Piłsudski (1867-1935)

Na grudniowy program naszego Oddziału złożyły się trzy spotkania: jedno prelekcyjne oraz dwa tradycyjnie organizowane pod koniec roku: przedświąteczna wigilijka PTEw oraz podsumowania pt. „Wspomnijmy (przeżyjmy) to jeszcze raz” – refleksje z wydarzeń 2017 r. w naszym oddziale.

* * *

7 grudnia. Ostatni w tym roku prelekcyjny czwartek wypełnił nasz „nadworny” historyk, Stefan Król. Kalendarz sprawił, że pod koniec roku w 125. rocznicę urodzin pomieściliśmy w naszym planie przypomnienie dwóch rówieśniczych postaci, które w historii Polski okresu międzywojennego odegrały pierwszorzędną rolę: prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski. Także o tym drugim – Józefie Piłsudskim, Stefan Król przygotował solidną prelekcję ilustrowaną obrazem.

Czytaj dalej »

W Bielsku o braciach z Herrnhut

Piotr Kokotkiewicz - prelegent

W bielskim Oddziale PTEw ostatnie tegoroczne spotkanie odbyło się 14 grudnia 2017 r. w okresie adwentu – oczekiwania na zbliżające się dni Bożego Narodzenia. Spotkanie ustaliliśmy jako dwuczęściowe. Pierwsza część wypełniona była prelekcją, a druga była związana z adwentem.

Piotr Kokotkiewicz, członek naszego Oddziału, przedstawił prelekcję, która zapoznała nas z genezą powstania społeczności Herrnhutów, której założycielami byli bracia morawscy, potomkowie członków Ewangelickiej Jednoty Braterskiej. Prześladowania religijne w XVII wieku spowodowały, że uciekali oni z Czech i Moraw. W roku 1723 bracia morawscy dotarli na tereny Łużyc Górnych, których właścicielem był hrabia Nikolaus von Zinzendorf. Przyjął on kilkudziesięcioosobową grupę i w ten sposób założono osadę Herrnhut (Straż Pańska), która stała się siedzibą odnowionej Herrnhuckiej Jednoty Braterskiej. Wspólnota dość szybko zaczęła prowadzić działania misyjne. W latach 40. XVIII wieku rozpoczął się okres wypraw misyjnych na wszystkie kontynenty. Ostatnia misja jednoty odbyła się w 1992 r.

Czytaj dalej »

Listopad 2017 w cieszyńskim PTEw

Listopadowe dni wypełniło pięć czwartków poświęconych wspomnieniom niezwykłych ludzi.

Erazm z Rotterdamu (1467-1536)

2 listopada Stanisława Ruczko przypomniała czołową postać Odrodzenia, Erazma z Rotterdamu (1467-1536). Pozostał on w cieniu wielkich uroczystości z okazji 500-lecia Reformacji. Nie należał do grona wielkich reformatorów XVI w., ale co trzeba podkreślić, oni sami wiele mu zawdzięczali choćby tylko korzystając z jego tłumaczenia Nowego Testamentu. Wcześnie osierocony, kolejne etapy swojej edukacji zdobywał w Gouda, Utrechcie i w augustiańskiej kongregacji Braci Wspólnego Życia w Deventer. Gdy miał lat 20 wstąpił do klasztoru augustianów w Steyn, rok później złożył śluby zakonne, a w 1492 r. został wyświęcony na księdza. Rychło jednak opuścił klasztor by przyjąć obowiązki sekretarza biskupiego w Cambrai. W 1495 r. rozpoczął studia na paryskiej Sorbonie, trzy lata później zawitał do Anglii wydatnie poszerzając krąg kontaktów z ludźmi nauki i zasób wiedzy. Pobyt w Turynie uwieńczył zdobyciem tytułu doktora teologii. Zwolniony ze ślubów zakonnych, wiele podróżował po krajach zachodniej Europy, najdłużej zatrzymując się w Bazylei, gdzie zmarł.

Wśród licznych gości podejmowanych przez Erazma był polski teolog Jan Łaski; wykupił on jego bibliotekę a wiele jego dzieł przetłumaczył na język polski. Zresztą Erazm korespondował z wieloma znamienitszymi Polakami i przesyłał im swoje dzieła wraz z dedykacjami.

Czytaj dalej »

Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki o katowickich Tiele-Wincklerach

Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki - prelegent

Ostatnie tegoroczne spotkanie katowickiego Oddziału PTEw miało miejsce 19 grudnia, a gościem spotkania był dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, historyk, znawca i popularyzator dziejów górnośląskich rodów szlacheckich, w tym rodzin zasłużonych dla śląskiego ewangelicyzmu. Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki zaprezentował słuchaczom przybyłym do sali parafialnej przy ul Warszawskiej prelekcję dotyczącą Tiele-Wincklerów – rodziny górnośląskich przemysłowców, dzięki której mogła rozwinąć się także katowicka parafia oraz okoliczne wspólnoty ewangelickie.

Hubert von Tiele-Winckler (1823-1893)

Warto podkreślić, że prelekcja o Tiele-Wincklerach, wzbogacona wieloma fotografiami w postaci multimedialnej prezentacji, ukazała dzieje tej ewangelickiej rodziny szlacheckiej od jej „śląskich” początków – od postaci Franciszka Winklera (1803-1851), niemieckiego urzędnika górniczego, który przybył do pracy w kopani w Tarnowskich Górach. Poprzez małżeństwo ze swoją pracodawczynią – Marią Domes, ale także dzięki własnej przedsiębiorczości, Franciszek przyczynił się do powstania późniejszej wielkiej fortuny Tiele-Wincklerów, obejmującej z czasem liczne górnośląskie kopalnie, fabryki, miasta, w tym Katowice i Mysłowice.

Czytaj dalej »

W Żorach o „świątecznej Finlandii”

Z lewej Wiesława Pawletko - prelegentka

16 grudnia 2017 r. odbyło się ostatnie tegoroczne spotkanie Oddziału PTEw w Żorach, na którym kolejny już raz gościliśmy podróżniczkę Wiesławę Pawletko. Stosownie do tematu i przedświątecznego czasu, prelegentka przedstawiła relację z podróży do Finlandii.

Opowiadania o swoich przeżyciach zobrazowane zostały barwną i ciekawą wizualizacją, ukazującą nastroje fińskich zabiegów i przygotowań przedświątecznych. Długie aleje kolorowych jarmarków, tętniące życiem ogromne domy handlowe w Helsinkach, lśniące kolorowymi światłami etnograficzne Fińskie Muzeum Narodowe, jaśniejąca wśród nocy monumentalna katedra luterańska, to obrazy poprzedzające wirtualne dotarcie do Laponii, śnieżnej krainy reniferów i wioski św. Mikołaja w Rovaniemi.

Czytaj dalej »

Grudzień 2017 w jaworzańskim Oddziale PTEw

W środku goście: dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk i ks. płk. Zbigniew Kowalczyk

W Jaworzu pogrążonym w ciemnościach na skutek awarii sieci energetycznej spowodowanej kilkudniową wichurą, 11 grudnia 2017 roku odbył się wieczór adwentowo-opłatkowy jaworzańskiego Oddziału PTEw z udziałem zaproszonych gości: diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk i emerytowanego ks. płk. Zbigniewa Kowalczyka, dziekana Wojsk Lądowych Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.

Spotkanie adwentowe przy świecach

Diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk przedstawiła rozważania adwentowe „Kobieta w drodze”, m.in. o tym, jak należy adwent przeżywać, gdyż „w wierze a nie w oglądaniu pielgrzymuje się przez adwent”.

Następnie ks. płk Zbigniew Kowalczyk podzielił się wrażeniami i wspomnieniami z pobytu na misjach zagranicznych, gdzie wyjeżdżał jako ewangelicki kapelan wojskowy. Były to niezwykle ciekawe opowieści, szkoda tylko, iż z powodu braku prądu nie mogliśmy zobaczyć prezentacji multimedialnej.

Czytaj dalej »

W cieszyńskim PTEw odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu „Pochód Reformacji przez Europę”

26 października 2017 r. w oddziale PTEw w Cieszynie odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu „Pochód Reformacji przez Europę”. Prelekcję pt. „Z kart dziejów Reformacji na Śląsku Cieszyńskim” wygłosił Władysław Sosna.

W ciągu ostatnich kilku lat pojawił się cały szereg nowych tytułów prac dotykających tematyki Reformacji, w większości będących pokłosiem różnych konferencji i sesji naukowych, napisanych w majestacie kwerend źródeł i dociekań naukowych. Dzieła te zaopatrzono dodatkowo w imponujące wykazy literatury. Aby to wszystko ogarnąć, trzeba sporo czasu i wysiłku umysłowego by trafnie zrozumieć tok przekazywanej treści. W wielu przypadkach są to prace mikrograficzne, rzucające światło na zagadnienia będące przedmiotem badań autora, ale brakuje w nich często chociaż odrobiny tła, które pozwoliłoby się zorientować w tym zbiorowisku samoistnych plamek mających stworzyć w miarę czytelny obraz epoki, zdarzenia, osoby. Absolutnie nie chodzi tu o podważanie wartości tych dzieł, wydaje się jednak, że są one przeznaczone dla wyrobionego czytelnika, który „już coś wie” i pragnie swoje wiadomości poszerzyć, a nie dla takiego, który w sposób przystępny otrzymałby porcję podstawowych, przekonujących wiadomości na temat Reformacji, zachęcających go do dalszej lektury. Chodzi tu nie o zbiór analiz, ale dobrą syntezę zjawiska, jakim jest Reformacja, w możliwie szerokich kontekstach.

Czytaj dalej »