ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Ludwik Jenike – życie i działalność

Ludwik Jenike (1818-1903)

24 kwietnia na spotkaniu warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Alicja Sadomska przedstawiła zebranym sylwetkę Ludwika Jenikego i jego działalność.

Ludwik Jenike był współzałożycielem i pierwszym redaktorem „Tygodnika Ilustrowanego”, warszawskiego czasopisma społeczno-kulturalnego wydawanego w latach 1859-1939. Redakcją kierował przez 27 lat. A poza tym tłumaczył między innymi poezje Goethego, był autorem rozprawy „O znaczeniu rytmu w poezji…”. W ciągu swego życia zaangażował się w wiele inicjatyw społecznych.

Był aktywnym członkiem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Przez 21 lat piastował funkcję prezesa Kolegium Kościelnego. W tym czasie zainicjował rozwój diakonatu i placówek opiekuńczych, stworzył Kasę Przezorności Pomocy oraz napisał „Kronikę zboru ewangelicko-augsburskiego w Warszawie”.

Czytaj dalej »

W Warszawie o obchodach 500-lecia Reformacji w Polsce

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska - prelegentka

20 marca 2017 r. obyło się spotkanie warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, na którym Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska – rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, przedstawiła  programy planowanych wydarzeń, imprez i spotkań ogólnopolskich jak i w poszczególnych diecezjach, które odbędą się dla uczczenia 500-lecia Reformacji. Temat cieszył się dużym zainteresowaniem.

Następne spotkanie warszawskiego oddziału PTEw zaplanowane jest 24 kwietnia, podczas którego Alicja Sadomska przedstawi sylwetkę Ludwika Jenikego, współzałożyciela i redaktora „Tygodnika Ilustrowanego” oraz prezesa Kolegium Kościelnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie w latach 1877-1898.

Nowe władze Oddziału PTEw w Warszawie

Aldona Karska

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego na posiedzeniu 20 lutego 2017 r. dokonało wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na najbliższe cztery lata.

Zarząd Oddziału PTEw w Warszawie ukształtował się w następujący sposób:
Aldona Karska – prezes,
— ks. dr Włodzimierz Nast – sekretarz,
— dr Mirosława Weremiejewicz – skarbnik,
— Marek Kwiatkowski – członek.

Komisję Rewizyjną stanowią: Bohdan Sabela – przewodniczący, Wanda Siemieńczuk i Alicja Śwituła – członkinie.

Wybrano też dwóch delegatów na Ogólnopolskie Walne Zebranie PTEw. Zostali nimi Aldona Karska i Bohdan Sabela.

W najbliższy poniedziałek 20 marca o godz 17:30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 odbędzie się spotkanie oddziału, na którym rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, poinformuje o „Inicjatywach Kościoła w związku z 500-leciem Reformacji”. Zapraszamy!

Z działalności Oddziału PTEw w Warszawie

Dobiega końca 4-letnia kadencja działalności obecnego Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Warszawie. 19 grudnia 2016 r. nasze comiesięczne spotkanie było poświęcone spotkaniu z dr. Marcinem Jacoby z Katedry Sinologii Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował swoją najnowszą książkę „Chiny bez makijażu”. 16 stycznia 2017 r. gościliśmy prof. Elżbietę Jastrzębowską, historyka sztuki wczesnochrześcijańskiej, kierownika Zakładu Archeologii Klasycznej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, która mówiła o „Konstantynopolu w późnym antyku”.

20 lutego 2017 r. odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które dokona podsumowania 4-letniej działalności obecnego Zarządu i wybierze nowe władze.

(-) Karol Karski

Życie i dzieło Pawła Hulki-Laskowskiego

Z życia oddziału PTEw w Warszawie

Prof. dr hab. Rafał M. Leszczyński

Ostatnie spotkanie członków i sympatyków naszego oddziału miało miejsce 21 listopada 2016 r. i było poświęcone życiu i dziełu znanego w okresie międzywojennym pisarza, dziennikarza i tłumacza, Pawła Hulki-Laskowskiego (1881-1946). Sylwetkę tego wybitnego twórcy, wywodzącego się z potomków braci czeskich, członka Kościoła ewangelicko-reformowanego, przedstawił zebranym prof. Rafał M. Leszczyński, pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Podczas najbliższego spotkania, przewidzianego w poniedziałek, 19 grudnia 2016 r., gościć będziemy dr. Marcina Jakoby z Zakładu Sinologii Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentuje swoją książkę „Chiny bez makijażu”.

Śladami Reformatorów: Luter, Műntzer, Spalatyn

cg6355

Podczas ostatniego spotkania warszawskiego Oddziału PTEw w dniu 17 października 2016 r., Aldona i Karol Karscy przedstawili prelekcję multimedialną z cyklu „Śladami reformatorów”. Dotyczyła ona życia i działalności Marcina Lutra, Tomasza Műntzera i Jerzego Spalatyna.

Prelegenci odwiedzili Wittenbergę i miejsca związane z Lutrem: klasztor, w którym mieszkał jako mnich a potem ze swoją rodziną – dzisiaj budynek ten mieści zbiór pamiątek po reformatorze, oraz kościół miejski, w którym przez wiele lat głosił kazania.

Czytaj dalej »

Z działalności Oddziału PTEw w Warszawie: wrzesień 2016

Śp. ks. Bogdan Tranda

Po wakacyjnej przerwie (lipiec – sierpień) Oddział PTEw w Warszawie wznowił działalność 19 września 2016 r. spotkaniem, które odbyło się w pomieszczeniach Parafii Ewangelicko-Reformowanej i było poświęcone uczczeniu 20. rocznicy śmierci ks. Bogdana Trandy, wybitnego duchownego ewangelicko-reformowanego, redaktora naczelnego czasopisma „Jednota”, ekumenisty, cenionego nie tylko w środowiskach Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, lecz również w wielu kręgach rzymskokatolickich.

Prezentację multimedialną, ukazującą drogę życiową ks. Bogdana Trandy przedstawili Aldona i Karol Karscy, a następnie Zmarłego wspominali członkowie rodziny, przyjaciele i współpracownicy. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób.

Następne spotkanie, które odbędzie się 17 października w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy, odbędzie się w ramach cyklu „Śladami reformatorów – Marcin Luter, Tomasz Müntzer, Jerzy Palatyn”.

Z działalności Oddziału PTEw w Warszawie w kwietniu i maju 2016 r.

Stanisław Fiszer

Działalność Oddziału Warszawskiego PTEw koncentruje się na comiesięcznych prelekcjach poświęconych w pierwszym rzędzie różnym aspektom życia i doktryny ewangelicyzmu.

Dr Paweł Matwiejczuk

Podczas spotkania 18 kwietnia 2016 r. mgr Alicja Sadomska, specjalizująca się w badaniach nad rodzinami ewangelickimi związanymi z Warszawą, przedstawiła interesującą prelekcję zatytułowaną: „Fiszerowie – żołnierze Kościuszki i Napoleona, Polacy z wyboru”.

Kolejne spotkanie, które odbyło się 23 maja 2016 r., było poświęcone prezentacji głównych tez rozprawy doktorskiej dr. Pawła Matwiejczuka, obronionej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, zatytułowanej „Spowiedź. Jej historia w świetle ksiąg wyznaniowych Kościoła luterańskiego”. Praca ta ukazała się już w wydaniu książkowym.

Przed przerwą wakacyjną (lipiec-sierpień) spotkamy się jeszcze 20 czerwca 2016 r., by wysłuchać prelekcji multimedialnej dr Mirosławy Weremiejewicz pt. „Krótka historia rozłamów Kościoła powszechnego”.

Karol Karski o spotkaniu ekumenicznym na Kubie

Prof. Karol Karski

Podczas comiesięcznego zebrania warszawskiego oddziału PTEw w dniu 21 marca 2016 r. prof. Karol Karski mówił o spotkaniu w lutym na Kubie papieża Franciszka z prawosławnym patriarchą moskiewskim Cyrylem, podkreślając szczególnie znaczenie tego spotkania dla ekumenizmu.

Prelegent zwrócił uwagę, że dla ogólnych stosunków rzymskokatolicko-prawosławnych nie było to do końca spotkanie przełomowe, gdyż już ponad 50 lat temu, w styczniu 1964 r., doszło do spotkania w Jerozolimie pomiędzy honorowym zwierzchnikiem prawosławia patriarchą Konstantynopola Atenagorasem I i ówczesnym papieżem Pawłem VI. Również kontakty i współpraca z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym zostały podjęte na początku lat 60. XX wieku.

Czytaj dalej »

Promocja książki „Rodzina Burschów” w warszawskim oddziale PTEw

Dr Aleksander Łupienko, praprawnuk bp. Juliusza Burschego

O życiu i działalności biskupa Juliusza Burschego ukazało się na przestrzeni ostatnich lat wiele publikacji, w tym kilka książek. Natomiast mniej znane były dotychczas losy jego licznego rodzeństwa, z którego dwóch braci, Edmund i Alfred, podobnie jak sam Juliusz, poniosło śmierć w niemieckich obozach koncentracyjnych. Staraniem potomków ukazała się w Wydawnictwie „Augustana” praca zbiorowa poświęcona „Rodzinie Burschów”.

Oddział warszawski Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zorganizował 15 lutego 2016 r. promocję tej cennej pozycji, którą przedstawił zebranym członkom i sympatykom dr Aleksander Łupienko – praprawnuk Biskupa. Dzieło to składa się z trzech części.

W części pierwszej, zatytułowanej „Działalność biskupa Juliusza Burschego na niwie kościelnej, politycznej i społecznej”, wypowiadają się historycy i teolodzy, autorzy referatów wygłoszonych podczas sesji naukowej z okazji 150. rocznicy urodzin i 70. rocznicy śmierci Biskupa.

W części drugiej uwaga jest skupiona na osobie i rodzinie biskupa Juliusza Burschego, a także na jego rodzeństwie i tego rodzeństwa potomkach. Z wyjątkiem jednego (o ks. prof. Edmundzie Bursche) są to teksty napisane przez potomków Juliusza, Alfreda, Emila, Teodora, Henryka, Ernesta i Zofii Sachs z domu Bursche. Część trzecią, zawierającą liczne fotografie z życia Rodziny, poprzedza tekst Stefana Gardawskiego – praprawnuka Biskupa.

Czytaj dalej »

Z działalności Oddziału warszawskiego PTEw

dr Mateusz Wilk podczas prelekcji

Dr Mateusz Wilk

Spotkania Oddziału warszawskiego odbywają się regularnie w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. 21 grudnia 2015 roku członkowie i sympatycy naszego oddziału mieli okazję wysłuchać prelekcji zatytułowanej „Między różnorodnością a fundamentalizmem. Tzw. Państwo Islamskie w Syrii i Iraku”, którą wygłosił dr Mateusz Wilk, arabista z Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Jerzy Sojka

Dr Jerzy Sojka

Natomiast 18 stycznia 2016 roku gościliśmy dr. Jerzego Sojkę, teologa ewangelickiego z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, który w swojej prelekcji podjął się trudnego i kontrowersyjnego tematu dotyczącego stosunku Marcina Lutra do Żydów. Decydując się na ten temat kierowaliśmy się przekonaniem, że okrągła 500. rocznica Reformacji winna nas skłaniać do refleksji nie tylko nad blaskami, ale też cieniami działalności Reformatora.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 15 lutego 2016 roku i będzie poświęcone promocji pracy zbiorowej dotyczącej różnych aspektów życia i działalności biskupa Juliusza Burschego, jak również jego licznej rodziny. W promocji wezmą udział potomkowie Biskupa oraz Jego braci i sióstr – autorzy poszczególnych rozdziałów prezentowanej pracy.

Prelekcja o historycznych dziejach Nicei

Prof. Elżbieta Jastrzębowska

Nicea odegrała w dziejach chrześcijaństwa bardzo ważną rolę. Przecież to w tej miejscowości w roku 325 odbył się pierwszy Sobór Powszechny, który przyjął tekst wyznania wiary (uzupełniony na kolejnym Soborze w Konstantynopolu w 381 roku), które do dziś stanowi wspólne dobro praktycznie wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Toteż członkowie i sympatycy warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego z zainteresowaniem wysłuchali 16 listopada 2015 roku prelekcji zatytułowanej „Nicea rzymska, bizantyjska i turecka”, poświęconej wielowiekowym dziejom tej miejscowości, która na przestrzeni dziejów przechodziła różne koleje losu, o czym świadczą do dziś wykopaliska archeologiczne.

Temat ten przedstawiła prof. Elżbieta Jastrzębowska, historyk sztuki wczesnochrześcijańskiej, kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Najbliższe spotkanie Oddziału warszawskiego PTEw odbędzie się 21 grudnia 2015 roku. Tym razem dr Mateusz Wilk przedstawi temat: „Między różnorodnością a fundamentalizmem. Tzw. Państwo Islamskie w Syrii i Iraku”.