ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Relacja z wyprawy do Ekwadoru i na Galapagos

Gościem marcowego spotkania PTEw w Ustroniu była Emilia Dudek, która opowiedziała o swojej wyprawie do Ekwadoru i na wyspy Galapagos. W ciekawym pokazie multimedialnym pokazała fotografie z pobytu w tym bardzo odległym rejonie świata.

Czytaj dalej »

Spotkanie popularyzujące 19 tom „Pamiętnika Ustrońskiego

Część I

Bożena Kubień: „Od Policyjnego Domu Zdrowia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do Szkoły Podstawowej im. Józefa Kreta w Nierodzimiu” przytacza mało znane wydarzenia związane z tym obiektem. Niewiele osób wie, że tam w latach 1938-1939 oraz 1945-1952 był Uniwersytet Ludowy Ziemi Cieszyńskiej. Opracowanie jest ilustrowane archiwalnymi i współczesnymi fotografiami. Niektóre z nich zajmują cała stronę lub jej połowę.

Czytaj dalej »

Zebranie Zarządów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Diecezji Cieszyńskiej, Wapienica 2016

19 listopada 2016 roku w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „Betania” w Bielsku-Białej Wapienicy odbyło się doroczne jesienne spotkanie przedstawicieli oddziałów PTEw Diecezji Cieszyńskiej, w którym udział wzięli przedstawiciele Zarządów Oddziałów z Bielska-Białej, Cieszyna, Jaworza i Ustronia oraz prezes Zarządu Głównego PTEw, Józef Król.

Spotkanie rozpoczęło się krótką modlitwą oraz przywitaniem Zarządów Oddziałów przez prezesa PTEw w Jaworzu, Leopolda Kłodę, który przedstawił również program zebrania. W pierwszym punkcie spotkania prezesi Oddziałów przedstawili krótką informację o swojej działalności w 2016 roku – co w tym roku zostało zrealizowane, podane zostały dane statystyczne o liczbie członków, spotkań oraz uczestników na spotkaniach.

Czytaj dalej »

Ks. Karol Kotschy

Informacja przekazana na spotkaniu PTEw w Ustroniu oparta została na moim opracowaniu zamieszczonym w „Pamiętniku Ustrońskim” nr 13 wydanym w 2007 r. (można go zakupić w Muzeum Ustrońskim, lub poprzez stronę internetową www.tmu.ustron.pl). Na spotkaniu przedstawiłem fragmenty tego opracowania.

Ks. Karol Kotschy (1798-1856). Portret w zakrystii kościoła w Ustroniu

Karol Fryderyk Kotschy urodził się w Cieszynie 25 stycznia 1789 r. Po skończeniu nauki w szkołach cieszyńskich dalszą naukę kontynuował na uniwersytecie w Lipsku. Tam w latach 1807-1810 oprócz studiów teologicznych uczęszczał również na wykłady z medycyny i botaniki. Po skończonych studiach powrócił do Cieszyna, gdzie w 1811 roku został ordynowany i powołany na stanowisko proboszcza w Ustroniu. Do 1837 roku był także proboszczem w Goleszowie. W roku 1812 r. zawarł związek małżeński z Julią Schimko. Miał 3 synów i 5 córek. Najstarszy Teodor był znanym, największym w XIX wieku europejskim botanikiem, Herman był proboszczem w Jaworzu, a najmłodszy Oskar proboszczem w Bystrzycy na Zaolziu.

Czytaj dalej »

Przypomnienie ks. Karola Kotschego: Ustroń, 15 listopada

Ks. Karol Kotschy (1789-1856)

Oddział PTEw w Ustroniu zaprasza na spotkanie, podczas którego Michał Pilch przypomni sylwetkę i dokonania ks. Karola Kotschego (1789-1856) – proboszcza ustrońskiej parafii ewangelickiej w latach 1811-1856.

Ks. Kotschy był duchownym luterańskim, a także botanikiem. Ponadto był zasłużony dla rozwoju oświaty i kultury polskiej na Śląsku Cieszyńskim. Spotkanie zostanie zorganizowane z okazji 160. rocznicy jego śmierci.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 15 listopada 2016 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, ul. ks. Kotschego 4.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Oddziału!

W Ustroniu przypomniano Pawła Lipowczana jr. (1891-1941)

W środku Bożena Kubień - prelegentka

Rok 2016 upływa pod znakiem dwóch okrągłych rocznic związanych z osobą Pawła Lipowczana juniora – 125-lecia urodzin oraz 75-lecia śmierci. Był wybitnym działaczem niepodległościowym i społecznym, ostatnim przed wybuchem II wojny światowej prezesem Towarzystwa Miłośników Ustronia, zasłużonym kierownikiem siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Ustroniu. Ale był przede wszystkim nauczycielem. Jego postać upamiętnia ulica znajdująca się w Ustroniu na Gojach.

* * *

Paweł Lipowczan (1891-1941)

Paweł Lipowczan junior urodził się 19 marca 1891 r. w Ustroniu jako syn rolnika i długoletniego burmistrza Ustronia, Pawła Lipowczana seniora i Anny z domu Bąk. Był absolwentem „c.k. polskiego Seminaryum nauczycielskiego męskiego w Bobrku przy Cieszynie” i Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Cieszynie. Pracę zawodową rozpoczął w 1912 r. w Szkole Ludowej w Rudzicy koło Bielska. Wówczas dał się poznać jako aktywny społecznik oraz niepodległościowiec. Czynną służbę wojskową odbył w armii austriackiej, a z chwilą wybuchu I wojny światowej został jako oficer powołany na front wschodni, gdzie podczas walk stracił prawe oko. Na skutek inwalidztwa zwolniono go z wojska i w 1915 r. skierowano do pracy pedagogicznej w ewangelickiej Szkole Powszechnej nr 2 w Ustroniu. Z tą placówką oświatową związany był przez całe dalsze życie zawodowe, sprawując w latach 1927-1939 obowiązki jej kierownika.

Czytaj dalej »

Jan Cholewa – pilot, uczestnik bitwy o Anglię, był wspominany w Ustroniu w 50. rocznicę śmierci

Na cmentarzu ewangelickim w Ustroniu, przy grobie Jana Cholewy

Grób Jana Cholewy
 

Wrześniowe spotkanie Ustrońskiego oddziału PTEw poświęcone było pamięci Jana Cholewy. Spotkanie rozpoczęło się na ustrońskim cmentarzu ewangelickim, gdzie harcerze złożyli kwiaty na jego grobie. Dalsza część spotkania odbywała się w sali parafialnej, gdzie Tadeusz Dytko – dziennikarz i pisarz, zaprezentował sylwetkę bohatera spotkania.

Jan Cholewa urodził się w Ustroniu 7 grudnia 1920 r. Jego pasją było harcerstwo i lotnictwo. Zainteresowania lotnictwem skłoniły go do podjęcia nauki w Śląskiej Szkole Szybowcowej oraz w bielskiej Szkole Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.

Czytaj dalej »

Wycieczka PTEw Ustroń na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską

Tegoroczna wycieczka Oddziału PTEw w Ustroniu była kontynuacją ubiegłorocznej i prowadziła do części północno-wschodniej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od królewskiego zamku Bobolice. Zamek został zbudowany za panowania króla Kazimierza Wielkiego w drugiej połowie XIV wieku i należał do systemu obronnego warowni królewskich. Po wojnach szwedzkich w XVII wieku zaczął popadać w ruinę. Dobre czasy dla niego nastały ponownie pod koniec XX wieku, kiedy obiekt zakupiła rodzina Laseckich. Przy pomocy naukowców rozpoczęto prace archeologiczne zabezpieczające rekonstrukcje, które doprowadziły do uratowania zabytku.

Czytaj dalej »

Ustroń: przypomnienie ks. bp. Andrzeja Wantuły w 40. rocznicę śmierci

Ks. Jan Badura - prelegent

Na spotkaniu Oddziału PTEw w Ustroniu sylwetkę ks. Andrzeja Wantuły zaprezentował ks. Jan Badura, który w multimedialnej prezentacji przedstawił najważniejsze wydarzenia z bogatej biografii księdza biskupa. Było to niełatwe zadanie – w krótkim czasie zaprezentować tak przebogatą biografię.

Ks. bp prof. Andrzej Wantuła (1905-1976)

Prezentację postaci ks. Wantuły prelegent rozpoczął od czasów ustrońskich. Urodził się 26 listopada 1905 r., uczęszczał do ewangelickiej szkoły, w której od jej założenia w 1870 r. nauczano w języku polskim. Po jej ukończeniu w 1917 r. dalszą naukę kontynuował w cieszyńskim liceum. Po zdaniu matury podjął decyzję o kontynuowaniu nauki na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu w 1929 r. absolutorium wyjechał do Francji jako stypendysta Wolnego Fakultetu Teologii Ewangelickiej w Montpellier. Po powrocie w czerwcu 1931 r. zdał egzamin dyplomowy i 25 października został ordynowany w Wiśle przez ks. bp. Juliusza Burschego.

Czytaj dalej »

Oddział w Ustroniu zaprasza na spotkanie poświęcone ks. bp. Andrzejowi Wantule: 21 czerwca

Oddział PTEw w Ustroniu zaprasza na spotkanie, podczas którego ks. Jan Badura przypomni sylwetkę ks. bp. prof. Andrzeja Wantuły (1905-1976) w 40. rocznicę jego śmierci.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 czerwca 2016 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, ul. ks. Kotschego 4.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Oddziału!

Majowe spotkania ustrońskiego Oddziału PTEw: smażenie jajecznicy i wycieczka do Mosznej

17 maja Oddział PTEw w Ustroniu zorganizował tegoroczne tradycyjne smażenie jajecznicy. Tym razem nie było ono połączone z wycieczką – na smażenie udaliśmy się do naszego filiału w Ustroniu Polanie. Zamiast przewidzianej informacji o Matce Ewie z Miechowic wyświetlony został film „Matka Ewa z Miechowic”, wyreżyserowany i zrealizowany w 2013 roku przez Artura Michalskiego.

Smażenie jajecznicy po świętach Zesłania Ducha Świętego, zwanych Zielonymi Światkami, to stary cieszyński zwyczaj. Prof. Daniel Kadłubiec tak o nim pisze: „Charakterystyczną potrawą przyrządzaną z okazji Zielonych Świąt była wajeczyna lub wajecznica czyli jajecznica. Smażono ją gdzieś w wolnej przyrodzie, najczęściej pod lasem lub nad rzeką, czy nad potokiem. Na smażenie jajecznicy wyruszali zazwyczaj wszyscy domowi; nie rzadko spotykało się kilka sąsiadujących ze sobą rodzin. Jajecznicę przyrządzaną na wędzonej słoninie z dodatkiem szczypiorku podawały gospodynie obecnym na dużych kromkach razowego chleba”.

Czytaj dalej »

Oddział w Ustroniu zaprasza na smażenie jajecznicy, referat o Matce Ewie z Miechowic oraz wycieczkę do Mosznej

Oddział PTEw w Ustroniu zaprasza w maju 2016 r. na dwie imprezy.

We wtorek 17 maja w Filiale w Ustroniu Polanie odbędzie się tradycyjne smażenie jajecznicy. Podczas tego spotkania, które rozpocznie się o godz. 16, Barbara Żyszkowska opowie o Matce Ewie z Miechowic. Zapisy są przyjmowane w kancelarii parafialnej.

W sobotę 21 maja zapraszamy na wycieczkę do Mosznej. Wyjazd odbędzie się z pl. ks. K. Kotschego w Ustroniu o godz. 7. Zapisy przyjmowane są w kancelarii parafialnej, gdzie można zapoznać się ze szczegółowym programem wycieczki.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Oddziału!