ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

O Reformacji na tle haseł epoki: Katowice, 21 marca

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Katowicach zaprasza na spotkanie z dr. Januszem Kucharczykiem, który przedstawi temat „Rozwój idei reformacyjnych na tle haseł epoki”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 marca 2017 r. o godz. 17:00 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Dr Janusz Kucharczyk ukończył studia filologii klasycznej oraz filozofii na Uniwersytecie Śląskim, a w 2004 r. uzyskał doktorat z filozofii. Pracował m.in. na Uniwersytecie Śląskim oraz Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie-Radości jako wykładowca języka greckiego, filozofii, patrologii i apologetyki. Jest autorem prac naukowych, a także popularno-naukowych i publicystycznych z tych dziedzin. Opublikował książkę Obecność wieczności. Eseje z filozofii chrześcijańskiej (2014). Jest członkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów.

W Katowicach o Katarzynie von Bora oraz o współczesnej książce luterańskiej

Prof. Grażyna Szewczyk (z prawej)

21 lutego w katowickiej parafii odbyło się kolejne tegoroczne spotkanie PTEw, podczas którego prezes Oddziału prof. dr hab. Grażyna Szewczyk przedstawiła słuchaczom prelekcję poświęconą Katarzynie von Bora, małżonce Reformatora („Katarina von Bora w literaturze pięknej i historiografii”). Tego popołudnia słuchacze nie tylko mogli wzbogacić lub uzupełnić swoją wiedzę o byłej zakonnicy klasztoru cystersek w Nimsbach, która poślubiła Marcina Lutra – w drugiej części odbyła się promocja książki dr Anety Sokół, wydanej przez „Głos Życia”, zatytułowanej „Polska książka ewangelicka po 1989 roku”.

Prelekcja prof. Grażyny Szewczyk, wzbogacona materiałem ilustracyjnym prezentowanym w pokazie multimedialnym, w sposób ciekawy, oparty na wskazanych pracach źródłowych, przybliżyła sylwetkę bohaterki. Jak zaznaczyła prelegentka, impulsem do przedstawienia własnej interpretacji losów żony Reformatora były zarówno licznie ukazujące się na niemieckim rynku wydawniczym prace dotyczące reformacji, jak też zauważalne w jubileuszowym roku 500-lecia reformacji zainteresowanie sylwetką żony Lutra. Prof. Szewczyk zwróciła na wstępie uwagę, że wprawdzie zachowało się jedynie 8 oryginalnych listów Katarzyny, które zapewniają bliższy wgląd w jej biografię, to jednak zarówno materiały dotyczące epoki, jak też samego Lutra, pozwalają na odtworzenie kolei jej życia, charakteru czy zainteresowań. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się, jak wyglądało życie wcześnie osieroconej prze matkę, oddanej do klasztoru w Nimbschen szlachcianki, córki zubożałego szlachcica z Miśni. Katarzyna von Bora przebywała w klasztorze o zaostrzonej regule, gdzie młode dziewczęta wiele czasu spędzały w milczeniu, spośród dozwolonych zakonnicom prac przede wszystkim interesowało ją zielarstwo, uprawa ziół, jak też ich lecznicze wykorzystanie, czym zajmowała się potem także w ciągu całego życia.

Czytaj dalej »

W Katowicach mówiono o Szlaku kobiet Śląska Cieszyńskiego

Władysława Magiera

Gościem styczniowego spotkania PTEw w Katowicach była Władysława Magiera z Cieszyna, autorka książek propagujących wiedzę na temat kobiet cieszyńskich, ich niezwykłych losów i zasług, ginących nieco w cieniu historii i zapomnienia. Przedstawiając gościa przybyłym słuchaczom prof. Grażyna Szewczyk podkreśliła jej zaangażowanie dla idei lokalnego patriotyzmu, którego wyrazem są liczne publikacje o cieszyńskich tradycjach, a także inne formy prowadzonej aktywności. 17 stycznia w katowickiej parafii Władysława Magiera promowała kolejną, nową pozycję książkową zatytułowaną Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego 2. W okazale wydanym, urozmaiconym zachowanymi fotografiami tomie, autorka i inicjatorka książki zebrała biogramy około 30 pań, których aktywne życie uznane zostało za godne utrwalenia w druku i przekazania zainteresowanym czytelnikom.

Czytaj dalej »

O ewangelikach w Katowicach i na Górnym Śląsku

Grudniowe spotkanie katowickiego Oddziału PTEw poświęcone zostało dziejom górnośląskiego ewangelicyzmu. Autorem wygłoszonej 20 grudnia prelekcji był dr hab. Jan Szturc, członek zarządu Oddziału, jak i wieloletni działacz ogólnopolskich struktur Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Prelekcja zatytułowana „Ewangelicy w Katowicach i na Górnym Śląsku” wzbogacona została materiałem ilustracyjnym zaprezentowanym w postaci multimedialnej, a w przedstawieniu tematu uwzględnione zostały najważniejsze dla rozwoju wyznania na Śląsku wydarzenia, szczegóły statystyczne, architektoniczne, sylwetki współwyznawców, po współczesny wizerunek parafii katowickiej.

Czytaj dalej »

O ewangelikach w Katowicach i na Górnym Śląsku: Katowice, 20 grudnia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Katowicach zaprasza na spotkanie pt. „Ewangelicy w Katowicach i na Górnym Śląsku”, podczas którego prelegentem będzie dr hab. Jan Szturc.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Podróże śladami Reformacji

Gościem listopadowego spotkanie Oddziału PTEw w Katowicach (22 listopada 2016) był Bogusław Tondera z Krakowa. Przedstawiając prelegenta prof. Grażyna Szewczyk pokrótce przedstawiła słuchaczom sylwetkę gościa – działacza krakowskiego Oddziału PTEw, prywatnego wydawcę, w tym w latach wydawcę „Słowa i Myśli”, a także inicjatora przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez krakowskich ewangelików. Bogusław Tondera przybył do katowickiej sali parafialnej, by zaprezentować zebranym swoje relacje z podróży po krajach i miejscach związanych historią Reformacji, zasłużonymi dla jej rozwoju reformatorami oraz miejscami szczególnie ważnymi dla wszystkich chrześcijan, związanymi z nowotestamentową historią biblijną.

Prelekcja „Podróże ewangelickie: Czechy, Niemcy, Szwajcaria, Izrael” uzupełniona została licznymi fotografiami przedstawiającymi zabytkowe miasta, muzea i świątynie. W barwnej opowieści o odwiedzanych miejscach znalazły się Czechy wraz z miastem Tabor (w tym Muzeum Husytyzmu) oraz praskimi miejscami przypominającymi o XV-wiecznych ruchach husyckich, upamiętniającymi ich przywódcę i twórcę Jana Husa (1370-1415), w tym m.in. kaplica betlejemska, gdzie sam czeski kaznodzieja i reformator głosił kazania.

Czytaj dalej »

Bogusław Tondera o podróżach ewangelickich: Katowice, 22 listopada

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Katowicach zaprasza na spotkanie z red. Bogusławem Tonderą, prezesem oddziału PTEw w Krakowie. Temat spotkania: „Podróże ewangelickie: Czechy, Niemcy, Szwajcaria, Izrael”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 22 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Ks. Jan Badura o tożsamości pszczyńskich ewangelików

Ks. Jan Badura

18 października 2016 r. odbyło się pierwsze jesienne spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Gościem był tym razem ks. Jan Badura, wieloletni proboszcz parafii pszczyńskiej, od sierpnia duchowny emerytowany, jak zaznaczył ks. Michał Matuszek przedstawiając prelegenta – duszpasterz w dalszym ciągu aktywnie uczestniczący w życiu pszczyńskiej, i nie tylko, wspólnoty parafialnej.

Ks. Jan Badura zaprezentował prelekcję poświęconą luterańskiej tożsamości, kształtowanej nieprzerwanie od pojawienia się na ziemi pszczyńskiej zwolenników Lutra, „Luteranie pszczyńscy i ich dzisiejsza tożsamość”. W wprowadzeniu zaznaczył, że począwszy od XVI w. zarysowuje się wyraźny nurt ewangelickiej tożsamości, że dochodzi ona do głosu w ramach konkretnej parafii, że przed utrwalaną od dzieciństwa tożsamością konfesyjną nie można uciec, ani się jej wyzbyć, ona kształtuje człowieka, jego życiowe wybory, poglądy i decyzje. Wykład, wzbogacony prezentacją multimedialną, ukazał z jednej strony dzieje pszczyńskich struktur parafialnych po dzisiejszy wizerunek największej luterańskiej parafii w diecezji katowickiej, z drugiej – przypomniał także losy śląskiego ewangelicyzmu, z uwzględnieniem jego trudnych, jak i bardziej chlubnych kart z przeszłości, znaczonych wzrostem duchowym i stabilizacją życia parafialnego.

Czytaj dalej »

Ks. Jan Badura o tożsamości pszczyńskich ewangelików: Katowice,
18 października

PTEw w Katowicach zaprasza na spotkanie z ks. Janem Badurą, emerytowanym proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Pszczynie, będącej największą parafią w diecezji katowickiej Kościoła. Temat spotkania: „Luteranie pszczyńscy i ich dzisiejsza tożsamość”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 października 2016 r. o godz. 17.00 do sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie autorskie z diakon Aleksandrą Błahut-Kowalczyk odbyło się w Katowicach

Diak. Aleksandra Błahut-Kowalczyk - prelegentka

Gościem czerwcowego spotkania katowickiego Oddziału PTEw (21 czerwca) była luterańska teolog i diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk, którą przedstawiła słuchaczom prof. Grażyna Szewczyk, podkreślając wszechstronną aktywność goszczącej autorki, która zajmuje się działalnością duszpasterską na rzecz kobiet, publicystyczną, biblijną, radiową (m.in. w Radio Katowice, czy Radiu CCM), a także pisarską i poetycką. Czerwcowe spotkanie w katowickiej parafii poświęcone zostało właśnie pisarskiej aktywności luterańskiej teolog, przede wszystkim jej tomikom rozważań o charakterze religijnym, prozie uwzględniającej zarówno własne przeżycia, jak też refleksje dotyczące świata, ludzi i otaczającej rzeczywistości. Spotkanie z twórczością Aleksandry Błahut, zatytułowane „Ze Słowem Bożym w ogrodzie życia”, poprowadziła dr Aneta Sokół, urozmaicając rozmowę z autorką prezentacją przedstawiającą formę graficzną omawianych publikacji – wzbogaconych pięknymi fotografiami autorstwa Dariusza Wantuloka (obecnego także na spotkaniu), które stanowią tło sygnalizowanych czytelnikom myśli, spostrzeżeń i przytaczanych wersetów biblijnych (m.in. tomiki „Otulić się Tobą Panie…”, 2006 czy „Przy źródle. Psalm 25. w miniaturach biblijnych”, 2009).

Czytaj dalej »

Spotkanie z diakon Aleksandrą Błahut-Kowalczyk i jej twórczością: Katowice, 21 czerwca

Oddział PTEw w Katowicach zaproszenie na spotkanie z diakon Aleksandrą Błahut-Kowalczyk – teologiem i publicystką, zatytułowane: „Ze Słowem Bożym w ogrodzie życia”. Poprowadzi je dr Aneta Sokół.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 czerwca 2016 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach, ul. Warszawska 18.

Diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk – urodziła się w Cieszynie. Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, jest diakonem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. W latach 1977-2003 pracowała w parafiach w Cieszynie, Goleszowie, Lasowicach Wielkich (Opolszczyzna) i Rybniku. Obecnie mieszka w Cieszynie, zajmuje się działalnością publicystyczną, radiową i ekumeniczną. Jest autorką kilku książek: „Otulić się Tobą, Panie” (2004), „Do domu” (2005), „Nieuchronność” (2006), „W drodze – 30 dni z Bożym Słowem” (2007), „Przy źródle – Psalm 25. w miniaturach biblijnych” (2009), „Przystanek Cisza” (2015).

O współczesnej prasie ewangelickiej w Polsce mówiła Wisława Bertman

17 maja odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw z udziałem Wisławy Bertman z Biblioteki Śląskiej, autorki m.in. publikacji wydanych przez Bibliotekę oraz naukowych opracowań dotyczących prasy luterańskiej. Prelegentka przedstawiła słuchaczom przybyłym do parafialnej sali wykład powstały w oparciu o przygotowywaną dysertację doktorską, zatytułowany: „Współczesne czasopisma ewangelickie. Tytuły, tematy, ludzie…”. Wykład wzbogacony został prezentacją multimedialną, co pozwalało słuchaczom także w sposób obrazowy poznać lub przypomnieć sobie w dużej mierze znaną prasę konfesyjną, ukazaną w sposób chronologiczny, zagadnieniowy i systematyzujący.

Wisława Bertman na wstępie scharakteryzowała pokrótce zjawisko rozwoju piśmiennictwa po 1989 r., które zaistniało dzięki ówczesnym zmianom ustrojowym w Polsce, przede wszystkim dzięki wprowadzonym ustawom, w tym – Ustawie o wolności sumienia i wyznania. Zaznaczyła, że nowa sytuacja stworzyła także nową przestrzeń dla funkcjonowania wydawców ewangelickich w demokratycznym państwie, umożliwiając swobodny, zgodny z potrzebami społeczności wyznaniowych rozwój prasy konfesyjnej różnych denominacji protestanckich. Prezentując 17 ewangelickich tytułów czasopiśmienniczych, które pojawiły się w ciągu 25 minionych lat, spośród których część ukazywała się w dłuższych lub krótszych okresach czasu, a część towarzyszy czytelnikom do dziś, prelegentka starała się przekazać słuchaczom także ich „wizerunek” chronologiczny, łącznie z własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi rozwoju i znaczenia prasy luterańskiej po 1989 r.

Czytaj dalej »