ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

W Katowicach dr Jerzy Sojka mówił o Lutrze i szatanie

Dr Jerzy Sojka

Gościem kwietniowego spotkania Oddziału PTEw w Katowicach był dr Jerzy Sojka, teolog, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, autor wielu prac naukowych z zakresu luterańskiej teologii i jej współczesnej recepcji. Temat, który przedstawił słuchaczom, wzorem poprzednich spotkań nawiązywał do jubileuszowego Roku Reformacji skupiając uwagę na poglądach Reformatora („Szatan w teologii Lutra”).

Dr Sojka na wstępie zaznaczył, że Marcin Luter był człowiekiem swoich czasów, tkwiąc w średniowiecznej religijności przenikniętej demonicznością i wiarą w usilne starania zbuntowanego anioła zmierzającego za wszelką cenę do odciągnięcia ludzi od Boga – poróżnienia rodzaju ludzkiego ze Stwórcą. Przedstawiając z jednej strony sylwetkę Reformatora i poszczególne etapy krystalizowania się jego koncepcji zbawienia z łaski, prelegent ukazał, w jaki sposób figura diabła i dziedziczone po średniowieczu jego wyobrażenie kształtowało poglądy wittenberskiego zakonnika, w jaki sposób kontynuując chrześcijańską tradycję wiary w diabła Luter stopniowo przezwyciężał wizję ciążącego na człowieku fatum wynikającego z jego uzależnieniem od nieczystych mocy – złego ducha, antychrysta, kłamcy.

Czytaj dalej »

Dr Jerzy Sojka o Lutrze i szatanie: Katowice, 18 kwietnia

Oddział PTEw w Katowicach zaprasza na spotkanie z dr. Jerzym Sojką, pracownikiem naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Temat będzie dotyczył stosunku Marcina Lutra do szatana: „Szatan w teologii Marcina Lutra”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 kwietnia 2017 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach, ul. Warszawska 18.

Spotkanie będzie połączone z promocją pierwszego tomu książki „Reformacja” (autorzy: Łukasz Barański i Jerzy Sojka), poświęconego historii i teologii luterańskiej odnowy Kościoła w Niemczech w XVI w.

Dr Jerzy Sojka – teolog ewangelicki. Ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii teologicznej w Warszawie w 2008 r., w 2012 r. uzyskał tamże stopień doktorski, a obecnie jest pracownikiem naukowym tej uczelni w Katedrze Teologii Systematycznej. W latach 2010-2011 przebywał na rocznym stypendium na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Jest autorem wielu artykułów naukowych oraz kilku książek.

Dr Janusz Kucharczyk mówił o ideach reformacyjnych na tle epoki

Dr Janusz Kucharczyk - prelegent

Gościem spotkania katowickiego Oddziału PTEw w dniu 21 marca był dr Janusz Kucharczyk z Kościoła Chrześcijan Baptystów, wykładowca Wyższego Seminarium Baptystycznego w Warszawie-Radości i autor prac naukowych z zakresu filozofii. Prelegent zaprezentował słuchaczom wykład „Rozwój idei reformacyjnych na tle haseł epoki”, korespondujący z jubileuszowym Rokiem Reformacji, dotyczący XVI-wiecznych uwarunkowań towarzyszących wystąpieniom Lutra oraz innych reformatorów, m.in. młodszego od wittenberskiego zakonnika francuskiego teologa i twórcy ewangelicyzmu reformowanego – Jana Kalwina.

Czytaj dalej »

O Reformacji na tle haseł epoki: Katowice, 21 marca

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Katowicach zaprasza na spotkanie z dr. Januszem Kucharczykiem, który przedstawi temat „Rozwój idei reformacyjnych na tle haseł epoki”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 marca 2017 r. o godz. 17:00 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Dr Janusz Kucharczyk ukończył studia filologii klasycznej oraz filozofii na Uniwersytecie Śląskim, a w 2004 r. uzyskał doktorat z filozofii. Pracował m.in. na Uniwersytecie Śląskim oraz Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie-Radości jako wykładowca języka greckiego, filozofii, patrologii i apologetyki. Jest autorem prac naukowych, a także popularno-naukowych i publicystycznych z tych dziedzin. Opublikował książkę Obecność wieczności. Eseje z filozofii chrześcijańskiej (2014). Jest członkiem Kościoła Chrześcijan Baptystów.

W Katowicach o Katarzynie von Bora oraz o współczesnej książce luterańskiej

Prof. Grażyna Szewczyk (z prawej)

21 lutego w katowickiej parafii odbyło się kolejne tegoroczne spotkanie PTEw, podczas którego prezes Oddziału prof. dr hab. Grażyna Szewczyk przedstawiła słuchaczom prelekcję poświęconą Katarzynie von Bora, małżonce Reformatora („Katarina von Bora w literaturze pięknej i historiografii”). Tego popołudnia słuchacze nie tylko mogli wzbogacić lub uzupełnić swoją wiedzę o byłej zakonnicy klasztoru cystersek w Nimsbach, która poślubiła Marcina Lutra – w drugiej części odbyła się promocja książki dr Anety Sokół, wydanej przez „Głos Życia”, zatytułowanej „Polska książka ewangelicka po 1989 roku”.

Prelekcja prof. Grażyny Szewczyk, wzbogacona materiałem ilustracyjnym prezentowanym w pokazie multimedialnym, w sposób ciekawy, oparty na wskazanych pracach źródłowych, przybliżyła sylwetkę bohaterki. Jak zaznaczyła prelegentka, impulsem do przedstawienia własnej interpretacji losów żony Reformatora były zarówno licznie ukazujące się na niemieckim rynku wydawniczym prace dotyczące reformacji, jak też zauważalne w jubileuszowym roku 500-lecia reformacji zainteresowanie sylwetką żony Lutra. Prof. Szewczyk zwróciła na wstępie uwagę, że wprawdzie zachowało się jedynie 8 oryginalnych listów Katarzyny, które zapewniają bliższy wgląd w jej biografię, to jednak zarówno materiały dotyczące epoki, jak też samego Lutra, pozwalają na odtworzenie kolei jej życia, charakteru czy zainteresowań. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się, jak wyglądało życie wcześnie osieroconej prze matkę, oddanej do klasztoru w Nimbschen szlachcianki, córki zubożałego szlachcica z Miśni. Katarzyna von Bora przebywała w klasztorze o zaostrzonej regule, gdzie młode dziewczęta wiele czasu spędzały w milczeniu, spośród dozwolonych zakonnicom prac przede wszystkim interesowało ją zielarstwo, uprawa ziół, jak też ich lecznicze wykorzystanie, czym zajmowała się potem także w ciągu całego życia.

Czytaj dalej »

W Katowicach mówiono o Szlaku kobiet Śląska Cieszyńskiego

Władysława Magiera

Gościem styczniowego spotkania PTEw w Katowicach była Władysława Magiera z Cieszyna, autorka książek propagujących wiedzę na temat kobiet cieszyńskich, ich niezwykłych losów i zasług, ginących nieco w cieniu historii i zapomnienia. Przedstawiając gościa przybyłym słuchaczom prof. Grażyna Szewczyk podkreśliła jej zaangażowanie dla idei lokalnego patriotyzmu, którego wyrazem są liczne publikacje o cieszyńskich tradycjach, a także inne formy prowadzonej aktywności. 17 stycznia w katowickiej parafii Władysława Magiera promowała kolejną, nową pozycję książkową zatytułowaną Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego 2. W okazale wydanym, urozmaiconym zachowanymi fotografiami tomie, autorka i inicjatorka książki zebrała biogramy około 30 pań, których aktywne życie uznane zostało za godne utrwalenia w druku i przekazania zainteresowanym czytelnikom.

Czytaj dalej »

O ewangelikach w Katowicach i na Górnym Śląsku

Grudniowe spotkanie katowickiego Oddziału PTEw poświęcone zostało dziejom górnośląskiego ewangelicyzmu. Autorem wygłoszonej 20 grudnia prelekcji był dr hab. Jan Szturc, członek zarządu Oddziału, jak i wieloletni działacz ogólnopolskich struktur Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Prelekcja zatytułowana „Ewangelicy w Katowicach i na Górnym Śląsku” wzbogacona została materiałem ilustracyjnym zaprezentowanym w postaci multimedialnej, a w przedstawieniu tematu uwzględnione zostały najważniejsze dla rozwoju wyznania na Śląsku wydarzenia, szczegóły statystyczne, architektoniczne, sylwetki współwyznawców, po współczesny wizerunek parafii katowickiej.

Czytaj dalej »

O ewangelikach w Katowicach i na Górnym Śląsku: Katowice, 20 grudnia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Katowicach zaprasza na spotkanie pt. „Ewangelicy w Katowicach i na Górnym Śląsku”, podczas którego prelegentem będzie dr hab. Jan Szturc.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Podróże śladami Reformacji

Gościem listopadowego spotkanie Oddziału PTEw w Katowicach (22 listopada 2016) był Bogusław Tondera z Krakowa. Przedstawiając prelegenta prof. Grażyna Szewczyk pokrótce przedstawiła słuchaczom sylwetkę gościa – działacza krakowskiego Oddziału PTEw, prywatnego wydawcę, w tym w latach wydawcę „Słowa i Myśli”, a także inicjatora przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez krakowskich ewangelików. Bogusław Tondera przybył do katowickiej sali parafialnej, by zaprezentować zebranym swoje relacje z podróży po krajach i miejscach związanych historią Reformacji, zasłużonymi dla jej rozwoju reformatorami oraz miejscami szczególnie ważnymi dla wszystkich chrześcijan, związanymi z nowotestamentową historią biblijną.

Prelekcja „Podróże ewangelickie: Czechy, Niemcy, Szwajcaria, Izrael” uzupełniona została licznymi fotografiami przedstawiającymi zabytkowe miasta, muzea i świątynie. W barwnej opowieści o odwiedzanych miejscach znalazły się Czechy wraz z miastem Tabor (w tym Muzeum Husytyzmu) oraz praskimi miejscami przypominającymi o XV-wiecznych ruchach husyckich, upamiętniającymi ich przywódcę i twórcę Jana Husa (1370-1415), w tym m.in. kaplica betlejemska, gdzie sam czeski kaznodzieja i reformator głosił kazania.

Czytaj dalej »

Bogusław Tondera o podróżach ewangelickich: Katowice, 22 listopada

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Katowicach zaprasza na spotkanie z red. Bogusławem Tonderą, prezesem oddziału PTEw w Krakowie. Temat spotkania: „Podróże ewangelickie: Czechy, Niemcy, Szwajcaria, Izrael”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 22 listopada 2016 r. o godz. 17.00 w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Ks. Jan Badura o tożsamości pszczyńskich ewangelików

Ks. Jan Badura

18 października 2016 r. odbyło się pierwsze jesienne spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Gościem był tym razem ks. Jan Badura, wieloletni proboszcz parafii pszczyńskiej, od sierpnia duchowny emerytowany, jak zaznaczył ks. Michał Matuszek przedstawiając prelegenta – duszpasterz w dalszym ciągu aktywnie uczestniczący w życiu pszczyńskiej, i nie tylko, wspólnoty parafialnej.

Ks. Jan Badura zaprezentował prelekcję poświęconą luterańskiej tożsamości, kształtowanej nieprzerwanie od pojawienia się na ziemi pszczyńskiej zwolenników Lutra, „Luteranie pszczyńscy i ich dzisiejsza tożsamość”. W wprowadzeniu zaznaczył, że począwszy od XVI w. zarysowuje się wyraźny nurt ewangelickiej tożsamości, że dochodzi ona do głosu w ramach konkretnej parafii, że przed utrwalaną od dzieciństwa tożsamością konfesyjną nie można uciec, ani się jej wyzbyć, ona kształtuje człowieka, jego życiowe wybory, poglądy i decyzje. Wykład, wzbogacony prezentacją multimedialną, ukazał z jednej strony dzieje pszczyńskich struktur parafialnych po dzisiejszy wizerunek największej luterańskiej parafii w diecezji katowickiej, z drugiej – przypomniał także losy śląskiego ewangelicyzmu, z uwzględnieniem jego trudnych, jak i bardziej chlubnych kart z przeszłości, znaczonych wzrostem duchowym i stabilizacją życia parafialnego.

Czytaj dalej »

Ks. Jan Badura o tożsamości pszczyńskich ewangelików: Katowice,
18 października

PTEw w Katowicach zaprasza na spotkanie z ks. Janem Badurą, emerytowanym proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Pszczynie, będącej największą parafią w diecezji katowickiej Kościoła. Temat spotkania: „Luteranie pszczyńscy i ich dzisiejsza tożsamość”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 października 2016 r. o godz. 17.00 do sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!