ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Styczeń 2017 w jaworzańskim oddziale PTEw

9 stycznia 2017 roku odbyło się w jaworzańskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Walne Zebranie Członków, które miało charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Po odczytaniu sprawozdań z działalności w minionym 2016 roku, dotychczasowemu ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.

Po sprawozdaniu prezesa nastąpiła chwila wspomnień. Jan Kliber przedstawił w formie multimedialnej prezentację „Najważniejsze wydarzenia z życia Oddziału w 2016 roku”, z której każdy mógł sobie przypomnieć spotkania i wycieczki, które odbyły się w minionym roku.

Czytaj dalej »

Grudzień 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Ks. radca Ryszard Janik

12 grudnia 2016 roku w Jaworzu odbyło się tradycyjne już spotkanie adwentowo-opłatkowe z udziałem gości: ks. Emila Gajdacza z Dzięgielowa wraz z małżonką oraz znanego gawędziarza z Jasienicy, Józefa Niesyta. Upłynęło ono w miłej, świątecznej atmosferze. Śpiewane były pieśni adwentowo-godowe i wysłuchano rozważania adwentowego wygłoszonego przez ks. radcę Ryszarda Janika.

Ks. Emil Gajdacz

Józef Niesyt

Ks. Emil Gajdacz zaprezentował film „Kocham cię”, który mówił o miłości w rodzinie. Zwrócił uwagę na to, jak ogromnie ważne jest okazywanie miłości naszym bliskim, mówienie im o tym tak, żeby zawsze wiedzieli i czuli, jak bardzo ich kochamy, gdyż każdy z nas tego potrzebuje.

Czytaj dalej »

Zebranie Zarządów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Diecezji Cieszyńskiej, Wapienica 2016

19 listopada 2016 roku w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „Betania” w Bielsku-Białej Wapienicy odbyło się doroczne jesienne spotkanie przedstawicieli oddziałów PTEw Diecezji Cieszyńskiej, w którym udział wzięli przedstawiciele Zarządów Oddziałów z Bielska-Białej, Cieszyna, Jaworza i Ustronia oraz prezes Zarządu Głównego PTEw, Józef Król.

Spotkanie rozpoczęło się krótką modlitwą oraz przywitaniem Zarządów Oddziałów przez prezesa PTEw w Jaworzu, Leopolda Kłodę, który przedstawił również program zebrania. W pierwszym punkcie spotkania prezesi Oddziałów przedstawili krótką informację o swojej działalności w 2016 roku – co w tym roku zostało zrealizowane, podane zostały dane statystyczne o liczbie członków, spotkań oraz uczestników na spotkaniach.

Czytaj dalej »

Listopad 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Chata Międzyrzecze

14 listopada oddział w Jaworzu odbył swe zebranie na posiedzeniu wyjazdowym w sąsiedniej parafii w Międzyrzeczu, której członkowie także należą do jaworzańskiego oddziału PTEw. Okazja do takiego spotkania była znamienita, gdyż zaledwie kilka dni wcześniej minęła 150. rocznica poświęcenia kościoła w Międzyrzeczu i powstania parafii. Spotkanie jubileuszowe miało miejsce w „Chacie Międzyrzecze” i miało charakter otwarty. Wiceprezes Oddziału PTEw w Jaworzu, a kurator parafii w Międzyrzeczu – Mariusz Fender, w wyczerpujący sposób w swej prawie dwu i półgodzinnej prelekcji przybliżył historię ewangelicyzmu w tej miejscowości, od Reformacji po czasy współczesne, zaś po części oficjalnej liczni uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wcześniej, 1 listopada (a również 31 października) tradycyjnie członkowie jaworzańskiego oddziału PTEw przeprowadzili kwestę cmentarną na cmentarzu parafialnym w Jaworzu. W tym roku w zbiórkę włączyli się członkowie rady parafialnej w Jaworzu. Środki pieniężne zostały przekazane na potrzeby związane z rewitalizacją chodników cmentarnych w Jaworzu.

Czytaj dalej »

Październik 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Kościół w Wieszczętach

3 października 2016 r. odbyło się pierwsze z dwóch zebrań oddziału zaplanowanych w tym miesiącu. W prelekcji pt. „100 lecie poświęcenia kaplicy w Wieszczętach”, ks. Piotr Janik z Wieszcząt w bardzo interesujący i nieszablonowy sposób przedstawił dzieje wpierw gminy szkolno-cmentarnej, następnie filiału, oraz budowy pierwszej i drugiej kaplicy. Rozpoczął jednak od położenia Wieszcząt, kaplicy i parafii, na podstawie dokumentów urzędowych oraz ludzkich zapatrywań, które były zależne od tzw. punktu siedzenia i perturbacji z tym związanych. Przedstawił także „ekumeniczne blaski i cienie” na tym terenie. W czasie prelekcji można było obejrzeć niektóre archiwalne zdjęcia i dokumenty, które prelegent przywiózł ze sobą.

Ks. Piotr Janik - prelegent

Ewangelicy z Wieszcząt i Kowali oraz okolicznych miejscowości, po Patencie Tolerancyjnym należeli do parafii w Jaworzu. Trzeba było pokonać sporą odległość i przejść przez kilka wiosek, by znaleźć się w kościele w Jaworzu. Niewykluczone, że ewangelicy z Kowali uczęszczali także do Drogomyśla, jednak droga wiodła głównie miedzami przez kilka miejscowości wśród pól i stawów oraz leśnymi duktami. Nie było problemu od wiosny do jesieni, ale zimą nie było łatwo.

Czytaj dalej »

Wrzesień 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Kościół w Jasienicy

5 września 2016 roku zebranie odbyło się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy. Prelekcję „125 lat powstania kościoła w Jasienicy” przedstawił Józef Król. Historię kościoła prelegent opracował w oparciu o książkę ks. radcy Ryszarda Janika „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu”, którą serdecznie wszystkim polecił. Na wstępie prelegent nadmienił, iż w tym roku przypadają w Jasienicy właściwie trzy rocznice: 170 lat budynku szkoły ewangelickiej, 160 lat założenia cmentarza ewangelickiego oraz 125 lat poświęcenia kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy.

Spotkanie w kościele w Jasienicy

Następnie prelegent omówił kolejne etapy związane z historią kościoła i cmentarza od powstania inicjatywy jego wybudowania, rozpoczęcia budowy i poświęcenia, które nastąpiło 8 września 1891 roku, następnie przeprowadzanie kolejnych remontów i związanymi z tym trudnościami, aż po dzień dzisiejszy. Ponadto ks. radca Ryszard Janik podzielił się wspomnieniami z remontów, które przeprowadzane były w latach 1983-1987. Opowiadał o ogromnych trudnościach związanych w tamtych czasach z brakiem materiałów budowlanych oraz z bezdusznością urzędniczą. Jednocześnie budziła się wtedy ogromna ofiarność, zaangażowanie i wkład pracy parafian i członków rady parafialnej do zakończenia prowadzonego remontu. Również obecny na zebraniu Jan Batelt – przewodniczący Rady Gminy w Jasienicy opowiadał o procedurach i zabezpieczeniu środków finansowych przez Urząd Gminy dotyczących budowy drogi i parkingu obok naszego cmentarza. Prelekcja była ilustrowana prezentacją multimedialną z wieloma zdjęciami archiwalnymi.

Czytaj dalej »

Lipiec i sierpień 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Kaplica w Świętoszówce

Miesiące wakacyjne w jaworzańskim oddziale PTEw upływały pod znakiem „lżejszych” tematów i odbyły się dwie projekcje. Charakterystyczne dla oddziału w Jaworzu i parafii były i będą także przypadające rocznice (od lipca aż do listopada) powstania kościołów i kaplic oraz sąsiednich parafii związanych teraz i w przeszłości z jaworzańską parafią, o czym będzie w tej i następnych relacjach. Rocznice te uwzględniono w planach oddziału i w kolejnych miesiącach będą one przypominane.

Jeżeli chodzi o rocznice, 4 lipca 2016 r. Józef Król przy pomocy wyświetlanych zdjęć przedstawił historię budowy kaplicy w Świętoszówce, od powstania pierwszego pomysłu, który pojawił się na początku 1955 r., aż do dnia dzisiejszego.

Wzruszające były zdjęcia osób, które wchodziły w skład komitetu budowy kaplicy, tj. ks. Jan Lasota, Paweł Kőnig, Jan Krehut, Jan Klus, Emil Kobiela oraz wielu innych, którzy przepracowali ponad 100 godzin przy różnych pracach budowlanych. Pokonali oni wszystkie kłopoty i trudności, tak że 23 września 1956 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie kaplicy przez ks. bp. Karola Kotulę, a dopiero później rozpoczęła się kontynuacja prac wykończeniowych, remontowych i uzupełnianie wyposażenia wewnętrznego, tj. ołtarza, ambony, pawlaczy (empory), ławek i dzwonu. Z tego okresu również zachowały się zdjęcia, które z zaciekawieniem wszyscy oglądali. Następnie prelegent krótko omówił ważniejsze rocznice pamiątek założenia i poświęcenia kaplicy z podaniem kaznodziejów, wymienił kolejnych proboszczów, kościelnych, osoby prowadzące szkółki niedzielne oraz przedstawicieli rady parafialnej.

Czytaj dalej »

Maj i czerwiec 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Paweł Stalmach (1824-1891)

Po przerwie natury organizacyjnej wznawiamy relacje z życia Oddziału PTEw w Jaworzu, teraz w cyklu dwumiesięcznym. W maju i czerwcu Oddział pracował według założonego planu, przyjętego na Zebraniu Sprawozdawczym w styczniu bieżącego roku. I tak:

Stefan Król - prelegent

9 maja 2016 r. prelekcję pt. „Paweł Stalmach XIX wieczny działacz Śląska Cieszyńskiego, założyciel Macierzy Szkolnej” przedstawił Stefan Król, pracownik Książnicy Cieszyńskiej. Paweł Stalmach urodził się 13 sierpnia 1824 roku w Bażanowicach koło Cieszyna a zmarł 13 listopada 1891 roku w Cieszynie, polski dziennikarz, publicysta, działacz społeczny i narodowy działający na Śląsku Cieszyńskim, na którym zostawił dużo polskości.

Duży wpływ na jego późniejszą twórczość i działalność miały wydarzenia z czasów jego studiów w Wiedniu. Wtedy to poznał Polaków z Galicji, m.in. księcia Jerzego Lubomirskiego. Jeszcze przed powrotem do Cieszyna uczestniczył w Zjeździe Słowiańskim w Pradze. Związany był z „Tygodnikiem Cieszyńskim” oraz „Gwiazdką Cieszyńską”. Poza redagowaniem tych pism pisywał poematy oraz prace słowianoznawcze. Wydawał broszury polemiczne, w których poruszał tematy związane z problemami narodowościowymi Górnego Śląska.

Czytaj dalej »

Recenzja książki: Trzy dziesięciolecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu (2014)

Zapraszamy do zapoznania się z pracą zbiorową pt. Trzy dziesięciolecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu, wydaną przez Odział PTEw w Jaworzu w 2014 r. z okazji 30. rocznicy jego powołania.

Przeczytaj także:

Promocja książki ks. Ryszarda Janika „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu” wydanej przez PTEw w Jaworzu

11 kwietnia 2016 r. Oddział PTEw w Jaworzu obchodził jubileusz 60-lecia ordynacji ks. radcy Ryszarda Janika oraz promocję jego książki pt. „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu. Od Reformacji po czasy współczesne”.

Rzadko zdarzają się tak uroczyste momenty w życiu Oddziału, jak ten! Oddział PTEw w Jaworzu w swej ponad trzydziestoletniej historii przeżywał zaledwie kilka podobnie podniosłych momentów. Były to okrągłe jubileusze Oddziału, zjazdy ogólnopolskie PTEw, sesja popularno-naukowa oraz jubileusze pastorostwa Janików: 50-lecie ordynacji ks. radcy R. Janika i 50. rocznica ślubu Ruty i Ryszarda Janików w 2006 roku, ich okrągłe rocznice 70- i 80-lecia urodzin oraz w ubiegłym roku 85-lecia urodzin księdza radcy.

W tym roku przypadła kolejna zacna rocznica 60-lecia ordynacji i zawarcia związku małżeńskiego państwa Janików. Z tej okazji oddział PTEw w Jaworzu wydał obszerną publikację książkową ks. Ryszarda Janika o historii parafii ewangelicko-augsburskiej w Jaworzu. Jubileusz ten był obchodzony przez dwa dni: w niedzielę 10 kwietnia 2016 roku w parafii w Wieszczętach, będących niegdyś filiałem parafii w Jaworzu, którego opiekunem był ks. Ryszard Janik, a gdzie dziś służy jego syn ks. Piotr Janik. Odbyło się tam uroczyste nabożeństwo i spotkanie z udziałem licznych gości.

Czytaj dalej »

Kwiecień 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Andrzej Kowalczyk

Kwietniowe zebranie Oddziału (4 kwietnia 2016 r.) poświęcone było obchodzonej w naszym kraju 1050. rocznicy chrztu Polski. Z bardzo ciekawą prelekcją na ten temat przybył do Jaworza historyk Andrzej Kowalczyk, który „przeniósł” zebranych na sali w odległe lata – od IX do XII wieku. Na początek wprowadził nas w czasy poprzedzające to doniosłe wydarzenie, m.in. charakteryzując plemiona żyjące na terenach Europy Środkowej, w tym Polski, ich zasięg terytorialny, migrację i bóstwa. Następnie zostali przypomniani misjonarze Cyryl i Metody, którzy podejmowali próby chrystianizacji Państwa Wielkomorawskiego już sto lat przed chrztem Mieszka I. Pozostaje otwarte pytanie, jaki to mogło mieć wpływ na pograniczne ziemie Śląska, zwłaszcza dzisiejszego Cieszyńskiego?

Mieszko I, król Polski
(obraz Jana Matejki)

Prelegent w swej prelekcji postarał się odbrązowić postacie Mieszka I i jego żony Dobrawy, gdyż w przeszłości powstało wiele legend, alegorii i mitów, a kronikarze w swych opisach nie byli spójni, wręcz przeciwnie – ich zapiski dotyczące Mieszka I i okoliczności chrztu różniły się diametralnie. Z tego też powodu dochodziło do wielu nieścisłości i kontrowersji, postać ta była przez niektórych kronikarzy „wybielana”, a i dziś poprawność polityczna lansuje tylko dobre, nie zawsze prawdziwe oblicze Mieszka I. Andrzej Kowalczyk postarał się także o zaprezentowanie krótkiej genealogii Mieszka I – jego poprzedników i potomków. Następnie mogliśmy usłyszeć o różnych wydarzeniach religijnych i politycznych, które miały miejsce po chrzcie Mieszka I oraz o dalszych losach jego potomków i państwowości polskiej.

Czytaj dalej »

Promocja książki ks. Ryszarda Janika o parafii w Jaworzu: 11 kwietnia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Jaworzu zaprasza na uroczystą promocję książki ks. radcy Ryszarda Janika pt. „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu. Od Reformacji po czasy współczesne”. Książka została wydana przez Oddział PTEw w Jaworzu.

Promocja odbędzie się z okazji 60. rocznicy ordynacji autora w dniu 11 kwietnia 2016 r. o godz. 18:00 w sali parafialnej w Jaworzu, pl. Kościelny 26.