ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Kwiecień 2017 w jaworzańskim oddziale PTEw

Jerzy Ryrych

Jan Kliber

Kolejne comiesięczne zebranie Oddziału PTEw w Jaworzu odbyło się 3 kwietnia 2017 r. Jego tematem były „Dzieje parafii na przestrzeni 235 lat”.

Poszczególne etapy historii parafii opracowali członkowie Oddziału:

  • „Okoliczności wydania Patentu Tolerancyjnego i początki parafii w XVIII wieku” – Jan Kliber,
  • „Wiek XIX” – Jerzy Ryrych,
  • „Wiek XX” – Maria Miarka,
  • „Szkoły ewangelickie” – Irmgarda Gryczka,
  • „Cmentarze ewangelickie” – Jerzy Edward Kukla,
  • całość podsumował proboszcz parafii – ks. Władysław Wantulok.

Czytaj dalej »

Marzec 2017 w jaworzańskim oddziale PTEw

Władysława Magiera - prelegentka

W związku z jubileuszem 500-lecia Reformacji, 6 marca 2017 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyła się prelekcja „Kobiety Reformacji”, którą przedstawiła Władysława Magiera z Cieszyna, historyk oraz autorka książek o śląskich kobietach.

W niezwykle interesujący i trafiający do słuchaczy sposób przedstawiła sylwetki trzech kobiet: Katarzyny von Bora Luter, Anny Wazówny oraz księżnej cieszyńskiej Katarzyny Sydonia. Były to kobiety przedsiębiorcze, mądre, wykształcone o niezwykłym harcie ducha. Było to godne podziwu, gdyż w XVI wieku (na co prelegentka zwracała szczególną uwagę) prawa kobiet były bardzo ograniczone obyczajowymi normami.

Katarzyna von Bora urodziła się 29 stycznia 1499 roku w Lippendorfie jako córka szlachcica z Miśni oraz Katarzyny Haubitz. Ponieważ sytuacja finansowa rodziny była trudna, więc rodzice zdecydowali się na oddanie córki do klasztoru cysterek. Był to klasztor o zaostrzonej regule. W 1514 roku Katarzyna rozpoczęła nowicjat, a 8 października 1515 roku złożyła śluby zakonne. Jednak ruch reformacyjny dotarł także za klasztorne mury.

Czytaj dalej »

Luty 2017 roku w jaworzańskim oddziale PTEw

Ks. prof. Manfred Uglorz - prelegent

Tradycyjnie już w pierwszy poniedziałek miesiąca (6 lutego) w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się kolejne spotkanie. Temat „Jedynie pismo: Biblia Lutra i miejsce Pisma Świętego w Kościele” przedstawił zaproszony gość, ks. prof. Manfred Uglorz.

„Sola scriptura – jedynie pismo święte”, to fundamentalna zasada reformacji i zasada wiary Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Prelegent w bardzo ciekawy i wyczerpujący sposób omówił tło historyczne, spór o odpusty i przybicie przez Marcina Lutra 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze. Marcin Luter przeciwstawiał się panującym wówczas praktykom religijnym, gdyż nie były one zgodne z Pismem Świętym. Doprowadziło go to do rozterek i załamania wewnętrznego, lecz doznał łaski Bożej i znalazł spokój sumienia. Zawdzięczał to Pismu Świętemu, które do niego przemówiło. Pismo musi przemówić do człowieka, żeby go odrodzić.

Marcin Luter pragnął, by Kościół na nowo uznał Biblię za wyłączny autorytet i by wszyscy ludzie mieli możliwość czytania pisma świętego. Owocnie wykorzystał pobyt na Wartburgu, gdzie od kwietnia 1521 do marca 1522 roku przetłumaczył Nowy Testament z języka greckiego na niemiecki. Było to heroicznym dziełem. Później przekład Nowego Testamentu został rozszerzony do rozmiarów pełnego tłumaczenia Biblii, co trwało do 1534 roku. Wydanie całej przetłumaczonej Biblii było bardzo wielkim wydarzeniem.

Czytaj dalej »

Styczeń 2017 w jaworzańskim oddziale PTEw

9 stycznia 2017 roku odbyło się w jaworzańskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Walne Zebranie Członków, które miało charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Po odczytaniu sprawozdań z działalności w minionym 2016 roku, dotychczasowemu ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.

Po sprawozdaniu prezesa nastąpiła chwila wspomnień. Jan Kliber przedstawił w formie multimedialnej prezentację „Najważniejsze wydarzenia z życia Oddziału w 2016 roku”, z której każdy mógł sobie przypomnieć spotkania i wycieczki, które odbyły się w minionym roku.

Czytaj dalej »

Grudzień 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Ks. radca Ryszard Janik

12 grudnia 2016 roku w Jaworzu odbyło się tradycyjne już spotkanie adwentowo-opłatkowe z udziałem gości: ks. Emila Gajdacza z Dzięgielowa wraz z małżonką oraz znanego gawędziarza z Jasienicy, Józefa Niesyta. Upłynęło ono w miłej, świątecznej atmosferze. Śpiewane były pieśni adwentowo-godowe i wysłuchano rozważania adwentowego wygłoszonego przez ks. radcę Ryszarda Janika.

Ks. Emil Gajdacz

Józef Niesyt

Ks. Emil Gajdacz zaprezentował film „Kocham cię”, który mówił o miłości w rodzinie. Zwrócił uwagę na to, jak ogromnie ważne jest okazywanie miłości naszym bliskim, mówienie im o tym tak, żeby zawsze wiedzieli i czuli, jak bardzo ich kochamy, gdyż każdy z nas tego potrzebuje.

Czytaj dalej »

Zebranie Zarządów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Diecezji Cieszyńskiej, Wapienica 2016

19 listopada 2016 roku w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „Betania” w Bielsku-Białej Wapienicy odbyło się doroczne jesienne spotkanie przedstawicieli oddziałów PTEw Diecezji Cieszyńskiej, w którym udział wzięli przedstawiciele Zarządów Oddziałów z Bielska-Białej, Cieszyna, Jaworza i Ustronia oraz prezes Zarządu Głównego PTEw, Józef Król.

Spotkanie rozpoczęło się krótką modlitwą oraz przywitaniem Zarządów Oddziałów przez prezesa PTEw w Jaworzu, Leopolda Kłodę, który przedstawił również program zebrania. W pierwszym punkcie spotkania prezesi Oddziałów przedstawili krótką informację o swojej działalności w 2016 roku – co w tym roku zostało zrealizowane, podane zostały dane statystyczne o liczbie członków, spotkań oraz uczestników na spotkaniach.

Czytaj dalej »

Listopad 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Chata Międzyrzecze

14 listopada oddział w Jaworzu odbył swe zebranie na posiedzeniu wyjazdowym w sąsiedniej parafii w Międzyrzeczu, której członkowie także należą do jaworzańskiego oddziału PTEw. Okazja do takiego spotkania była znamienita, gdyż zaledwie kilka dni wcześniej minęła 150. rocznica poświęcenia kościoła w Międzyrzeczu i powstania parafii. Spotkanie jubileuszowe miało miejsce w „Chacie Międzyrzecze” i miało charakter otwarty. Wiceprezes Oddziału PTEw w Jaworzu, a kurator parafii w Międzyrzeczu – Mariusz Fender, w wyczerpujący sposób w swej prawie dwu i półgodzinnej prelekcji przybliżył historię ewangelicyzmu w tej miejscowości, od Reformacji po czasy współczesne, zaś po części oficjalnej liczni uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wcześniej, 1 listopada (a również 31 października) tradycyjnie członkowie jaworzańskiego oddziału PTEw przeprowadzili kwestę cmentarną na cmentarzu parafialnym w Jaworzu. W tym roku w zbiórkę włączyli się członkowie rady parafialnej w Jaworzu. Środki pieniężne zostały przekazane na potrzeby związane z rewitalizacją chodników cmentarnych w Jaworzu.

Czytaj dalej »

Październik 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Kościół w Wieszczętach

3 października 2016 r. odbyło się pierwsze z dwóch zebrań oddziału zaplanowanych w tym miesiącu. W prelekcji pt. „100 lecie poświęcenia kaplicy w Wieszczętach”, ks. Piotr Janik z Wieszcząt w bardzo interesujący i nieszablonowy sposób przedstawił dzieje wpierw gminy szkolno-cmentarnej, następnie filiału, oraz budowy pierwszej i drugiej kaplicy. Rozpoczął jednak od położenia Wieszcząt, kaplicy i parafii, na podstawie dokumentów urzędowych oraz ludzkich zapatrywań, które były zależne od tzw. punktu siedzenia i perturbacji z tym związanych. Przedstawił także „ekumeniczne blaski i cienie” na tym terenie. W czasie prelekcji można było obejrzeć niektóre archiwalne zdjęcia i dokumenty, które prelegent przywiózł ze sobą.

Ks. Piotr Janik - prelegent

Ewangelicy z Wieszcząt i Kowali oraz okolicznych miejscowości, po Patencie Tolerancyjnym należeli do parafii w Jaworzu. Trzeba było pokonać sporą odległość i przejść przez kilka wiosek, by znaleźć się w kościele w Jaworzu. Niewykluczone, że ewangelicy z Kowali uczęszczali także do Drogomyśla, jednak droga wiodła głównie miedzami przez kilka miejscowości wśród pól i stawów oraz leśnymi duktami. Nie było problemu od wiosny do jesieni, ale zimą nie było łatwo.

Czytaj dalej »

Wrzesień 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Kościół w Jasienicy

5 września 2016 roku zebranie odbyło się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy. Prelekcję „125 lat powstania kościoła w Jasienicy” przedstawił Józef Król. Historię kościoła prelegent opracował w oparciu o książkę ks. radcy Ryszarda Janika „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu”, którą serdecznie wszystkim polecił. Na wstępie prelegent nadmienił, iż w tym roku przypadają w Jasienicy właściwie trzy rocznice: 170 lat budynku szkoły ewangelickiej, 160 lat założenia cmentarza ewangelickiego oraz 125 lat poświęcenia kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy.

Spotkanie w kościele w Jasienicy

Następnie prelegent omówił kolejne etapy związane z historią kościoła i cmentarza od powstania inicjatywy jego wybudowania, rozpoczęcia budowy i poświęcenia, które nastąpiło 8 września 1891 roku, następnie przeprowadzanie kolejnych remontów i związanymi z tym trudnościami, aż po dzień dzisiejszy. Ponadto ks. radca Ryszard Janik podzielił się wspomnieniami z remontów, które przeprowadzane były w latach 1983-1987. Opowiadał o ogromnych trudnościach związanych w tamtych czasach z brakiem materiałów budowlanych oraz z bezdusznością urzędniczą. Jednocześnie budziła się wtedy ogromna ofiarność, zaangażowanie i wkład pracy parafian i członków rady parafialnej do zakończenia prowadzonego remontu. Również obecny na zebraniu Jan Batelt – przewodniczący Rady Gminy w Jasienicy opowiadał o procedurach i zabezpieczeniu środków finansowych przez Urząd Gminy dotyczących budowy drogi i parkingu obok naszego cmentarza. Prelekcja była ilustrowana prezentacją multimedialną z wieloma zdjęciami archiwalnymi.

Czytaj dalej »

Lipiec i sierpień 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Kaplica w Świętoszówce

Miesiące wakacyjne w jaworzańskim oddziale PTEw upływały pod znakiem „lżejszych” tematów i odbyły się dwie projekcje. Charakterystyczne dla oddziału w Jaworzu i parafii były i będą także przypadające rocznice (od lipca aż do listopada) powstania kościołów i kaplic oraz sąsiednich parafii związanych teraz i w przeszłości z jaworzańską parafią, o czym będzie w tej i następnych relacjach. Rocznice te uwzględniono w planach oddziału i w kolejnych miesiącach będą one przypominane.

Jeżeli chodzi o rocznice, 4 lipca 2016 r. Józef Król przy pomocy wyświetlanych zdjęć przedstawił historię budowy kaplicy w Świętoszówce, od powstania pierwszego pomysłu, który pojawił się na początku 1955 r., aż do dnia dzisiejszego.

Wzruszające były zdjęcia osób, które wchodziły w skład komitetu budowy kaplicy, tj. ks. Jan Lasota, Paweł Kőnig, Jan Krehut, Jan Klus, Emil Kobiela oraz wielu innych, którzy przepracowali ponad 100 godzin przy różnych pracach budowlanych. Pokonali oni wszystkie kłopoty i trudności, tak że 23 września 1956 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie kaplicy przez ks. bp. Karola Kotulę, a dopiero później rozpoczęła się kontynuacja prac wykończeniowych, remontowych i uzupełnianie wyposażenia wewnętrznego, tj. ołtarza, ambony, pawlaczy (empory), ławek i dzwonu. Z tego okresu również zachowały się zdjęcia, które z zaciekawieniem wszyscy oglądali. Następnie prelegent krótko omówił ważniejsze rocznice pamiątek założenia i poświęcenia kaplicy z podaniem kaznodziejów, wymienił kolejnych proboszczów, kościelnych, osoby prowadzące szkółki niedzielne oraz przedstawicieli rady parafialnej.

Czytaj dalej »

Maj i czerwiec 2016 w jaworzańskim oddziale PTEw

Paweł Stalmach (1824-1891)

Po przerwie natury organizacyjnej wznawiamy relacje z życia Oddziału PTEw w Jaworzu, teraz w cyklu dwumiesięcznym. W maju i czerwcu Oddział pracował według założonego planu, przyjętego na Zebraniu Sprawozdawczym w styczniu bieżącego roku. I tak:

Stefan Król - prelegent

9 maja 2016 r. prelekcję pt. „Paweł Stalmach XIX wieczny działacz Śląska Cieszyńskiego, założyciel Macierzy Szkolnej” przedstawił Stefan Król, pracownik Książnicy Cieszyńskiej. Paweł Stalmach urodził się 13 sierpnia 1824 roku w Bażanowicach koło Cieszyna a zmarł 13 listopada 1891 roku w Cieszynie, polski dziennikarz, publicysta, działacz społeczny i narodowy działający na Śląsku Cieszyńskim, na którym zostawił dużo polskości.

Duży wpływ na jego późniejszą twórczość i działalność miały wydarzenia z czasów jego studiów w Wiedniu. Wtedy to poznał Polaków z Galicji, m.in. księcia Jerzego Lubomirskiego. Jeszcze przed powrotem do Cieszyna uczestniczył w Zjeździe Słowiańskim w Pradze. Związany był z „Tygodnikiem Cieszyńskim” oraz „Gwiazdką Cieszyńską”. Poza redagowaniem tych pism pisywał poematy oraz prace słowianoznawcze. Wydawał broszury polemiczne, w których poruszał tematy związane z problemami narodowościowymi Górnego Śląska.

Czytaj dalej »

Recenzja książki: Trzy dziesięciolecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu (2014)

Zapraszamy do zapoznania się z pracą zbiorową pt. Trzy dziesięciolecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu, wydaną przez Odział PTEw w Jaworzu w 2014 r. z okazji 30. rocznicy jego powołania.

Przeczytaj także: