ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

O kobietach Reformacji: Bielsko, 16 lutego

16 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 17 odbędzie się spotkanie bielskiego Oddziału PTEw w sali parafialnej na Bielskim Syjonie. Prelekcję pt. „Kobiety Reformacji” wygłosi Wiktoria Matloch, obecna praktykantka w bielskiej parafii.

Zapraszamy na spotkanie wszystkich zainteresowanych!

Katarzyna Luter von Bora (1499-1552) – małżonka Reformatora Kościoła ks. dr. Marcina Lutra, zaangażowała się w pracę na rzecz Reformacji. Poznamy też sylwetki innych kobiet zaangażowanych w dzieło Reformacji w różnych krajach Europy.

W bielskim Oddziale PTEw odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 r.

Zebranie odbyło się 26 stycznia 2017 r. w Bielsku według programu, który po odczytaniu został przyjęty przez jego uczestników. Wzięło w nim udział 14 z 26 członków Oddziału, zatem było wymagane quorum i Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania. Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań z działalności w minionym 2016 roku Zebranie udzieliło Zarządowi Oddziału absolutorium. Gościem podczas Zebrania był prezes Zarządu Głównego PTEw – Józef Król.

Dyskusję wywołał plan prac na rok 2017, w szczególności projekt wniosku do Zarządu Głównego PTEw o wyrażenie zgody na złożenie przez Oddział projektu do Ministerstwa Obrony Narodowej pt. „BÓG –HONOR – OJCZYZNA – wspomnienie ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego z lat 1918-1947”. Wniosek przekazano do dalszej analizy wraz z sugestią nawiązania w tej sprawie współpracy z Ewangelickim Duszpasterstwem Wojskowym w Warszawie.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału PTEw w Bielsku: 26 stycznia

Szanowni Państwo,

Zwołuję posiedzenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego bielskiego oddziału PTEw w dniu 26 stycznia 2017 roku. Miejsce: Bielsko-Biała, pl. ks. M. Lutra 12 (parafia ewangelicka). Godzina 17:00. Serdecznie zapraszam!

Załączam porządek posiedzenia (pobierz w pliku WORD-a).

Z poważaniem,
Janusz Buzek

W Bielsku przypomniano ks. seniora Karola Kulisza

Członkowie bielskiego Oddziału PTEw spotkali się w okresie adwentu w dniu 15 grudnia. Towarzyszyły nam pieśni, dekoracje, poczęstunek oraz opłatki i składanie życzeń, którymi w dobrym nastroju zakończyliśmy spotkanie.

Jako prelegent został zaproszony ks. Marek Londzin z Dzięgielowa, który przypomniał nam zacnego duchownego ks. sen. Karola Kulisza (1873-1940), będącego wśród ewangelików na Śląsku Cieszyńskim postacią znaną i popularną z różnych dziedzin działalności, nie tylko jako znakomity kaznodzieja.

Czytaj dalej »

O ks. Karolu Kuliszu: Bielsko, 15 grudnia

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza na spotkanie z ks. Markiem Londzinem z Dzięgielowa, który wygłosi odczyt: „Ks. senior Karol Kulisz i jego działalność”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 grudnia 2016 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku przy pl. M. Lutra.

Zapraszamy członków bielskiego Oddziału PTEw oraz wszystkich zainteresowanych tematem!

Zebranie Zarządów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Diecezji Cieszyńskiej, Wapienica 2016

19 listopada 2016 roku w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „Betania” w Bielsku-Białej Wapienicy odbyło się doroczne jesienne spotkanie przedstawicieli oddziałów PTEw Diecezji Cieszyńskiej, w którym udział wzięli przedstawiciele Zarządów Oddziałów z Bielska-Białej, Cieszyna, Jaworza i Ustronia oraz prezes Zarządu Głównego PTEw, Józef Król.

Spotkanie rozpoczęło się krótką modlitwą oraz przywitaniem Zarządów Oddziałów przez prezesa PTEw w Jaworzu, Leopolda Kłodę, który przedstawił również program zebrania. W pierwszym punkcie spotkania prezesi Oddziałów przedstawili krótką informację o swojej działalności w 2016 roku – co w tym roku zostało zrealizowane, podane zostały dane statystyczne o liczbie członków, spotkań oraz uczestników na spotkaniach.

Czytaj dalej »

Reformacja pod Wawelem

Bogusław Tondera - prelegent

Kolejne spotkanie bielskiego Oddziału PTEw odbyło się w dniu 17 listopada br. Red. Bogusław Tondera – prezes krakowskiego Oddziału, odwiedził nas jako prelegent i zapoznał z tematem związanym z Reformacją pod Wawelem w Krakowie, czyli z wydarzeniami, które działy się tam od początku Reformacji. Fakt ogłoszenia 95 tez Lutra dotarł bardzo szybko do Krakowa, gdzie szczególnie na uniwersytecie śledzono rozwój wydarzeń w Wittenberdze.

Cały okres rozwoju Reformacji prelegent podzielił na cztery etapy. W latach 20. XVI w. pojawiły się pierwsze wystąpienia duchownych i uczonych, którzy przekazywali zwiastowanie reformacyjne. Po pewnym czasie pojawiło się wielu ewangelików. Towarzyszyły jednak temu prześladowania i oskarżenia. Mimo tego nie zdołano całkowicie zahamować rozwoju reformacji w Krakowie. Pierwsze publiczne kazania ewangelickie w niektórych kościoła Krakowa rozpoczęły się w latach 1545-1547. Kilka lat później pod Krakowem sporadycznie odprawiane były dla ewangelików publicznie nabożeństwa jako nabożeństwa domowe.

Czytaj dalej »

O Reformacji w Krakowie: Bielsko, 17 listopada

Listopadowe spotkanie bielskiego Oddziału PTEw ponownie będzie związane z tematyką historyczną, nawiązując do jubileuszu 500-lecia Reformacji. Gościem będzie Bogusław Tondera – prezes krakowskiego Oddziału PTEw.

Prelegent opowie, jak rozwijała się Reformacja w Krakowie – królewskim mieście, od momentu pierwszego nabożeństwa reformacyjnego przeprowadzonego w dniu 17 sierpnia 1557 roku. Zatem w 2007 r. minęła 450. rocznica Reformacji pod Wawelem. Natomiast w 1570 r. parafia w Krakowie stała się społecznością jednoczącą ewangelików wyznań reformowanego i augsburskiego.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2016 r. o godz. 17 na Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku przy pl. M. Lutra.

Zapraszamy członków bielskiego Oddziału PTEw oraz wszystkich zainteresowanych tematem!

Prof. J. Kłaczkow w Bielsku o Reformacji na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Z prawej: prof. Jarosław Kłaczkow

W czwartek, 20 października, przyjechał do Bielska z odległego Torunia prof. Jarosław Kłaczkow, który opowiedział o dziejach Reformacji na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Prelegent prowadził słuchaczy przez terytoria Korony Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Prus Książęcych, a jednocześnie przez blisko stuletni okres rozkwitu protestantyzmu na tych terenach.

I tak:

1) W Wielkim Księstwie Reformacja oparła się o trzy główne ośrodki: Taurogi, Kiejdany i Wilno. To w Wilnie luteranie i kalwini podpisali w marcu 1570 r. porozumienie, które stało się podstawą słynnej ugody sandomierskiej.

Czytaj dalej »

Prof. Jarosław Kłaczkow o Reformacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów: Bielsko, 20 października

Na ciekawy wykład „Reformacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów” zapraszają prelegent, prof. Jarosław Kłaczkow z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 20 października 2016 r. o godz. 17:00 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, plac ks. M. Lutra 12.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Prof. Ewa Chojecka o Studni Pastorów na Bielskim Syjonie
– wrzesień 2016 w bielskim oddziale PTEw

Jeszcze przed naszym spotkaniem, w dniu 4 września, czyli dniu pamiątki poświęcenia Kościoła Zbawiciela na „Bielskim Syjonie”, po nabożeństwie odsłonięto po renowacji oraz poświęcono Studnię Pastorów, która została zniszczona w okresie powojennym.

Prof. dr hab. Ewa Chojecka

„Studnia Pastorów na Bielskim Syjonie”, to także temat powakacyjnego, wrześniowego spotkania bielskiego PTEw, który przedstawiła prof. Ewa Chojecka w dniu 15 września 2016 r. Prelekcja przypomniała historię tego zabytkowego obiektu, który ostatnio został odrestaurowany dzięki inicjatywie ks. bp seniora Jana Szarka, kończącego w tym roku 80 lat. Obiekt został oddany do renowacji także z okazji zbliżającego się jubileuszu 500-lecia Reformacji w przyszłym 2017 roku.

Studnia Pastorów to cenny obiekt zabytkowy naszego miasta, który powstał w 1934 roku na Bielskim Syjonie – historycznej dzielnicy Bielska-Białej stanowiącej część Górnego Przedmieścia, którego centralne miejsce stanowi plac o nazwie Marcina Lutra. Ta nazwa placu, przy którym usytuowane są kościół i parafia, została wprowadzona w 1983 r. z okazji 500. rocznicy urodzin ks. Lutra.

Czytaj dalej »

Bielsko zaprasza na spotkanie z prof. Ewą Chojecką nt. „studni pastorów” na Bielskim Syjonie: 15 września

Oddział PTEw w Bielsku serdecznie zaprasza członków i sympatyków na powakacyjne spotkanie, na którym zostanie wygłoszona prelekcja „Studnia pastorów na Bielskim Syjonie”, która znajduje się na terenie bielskiej parafii. Z historią oraz wydarzeniami związanymi z tym zabytkowym obiektem zapozna nas prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka, historii sztuki, odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 czerwca 2016 r. o godz. 17:00 na plebanii parafii ewangelickiej w Bielsku.

„Studnia pastorów” to zabytek w Bielsku-Białej usytuowany na terenie parafii ewangelickiej, na tzw. Bielskim Syjonie, który od ponad 200 lat związany jest z miejscową społecznością ewangelicką. Miejski Konserwator Zabytków poinformował, że studnia zostanie odrestaurowana w związku z przypadającą w przyszłym roku rocznicą 500-lecia Reformacji.