ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Kwiecień 2018 w cieszyńskim PTEw

W kwietniu 2018 r. odnotowaliśmy cztery spotkania klubowe.

Na pierwszym kwietniowym czwartku 5 kwietnia wystąpił Stefan Król ze wspomnieniem wybitnego historyka Ziemi Cieszyńskiej dr. Franciszka Popiołka (1868-1960). Pochodził z biednej wielodzietnej rodziny bezrolnego chłopa Józefa i Łucji z Matydów. Urodził się 1.04.1868 r. w Czułowie. Nauczycielom szkoły ludowej zawdzięczał, że biedni rodzice w końcu zgodzili się wysłać zdolnego syna na dalszą naukę do gimnazjum do Krakowa, po ukończeniu którego (1889) Franciszek podjął studia teologiczne. Będąc na trzecim roku studiów doszedł jednak do przekonania, że nie ma w tym kierunku powołania i przeszedł na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, obierając jako główne przedmioty historię i geografię. Po odbyciu kilkuletniej praktyki pedagogicznej w Krakowie, Jaśle i Sanoku, w 1899 r. otrzymał zaproszenie właśnie otwartego polskiego gimnazjum macierzowego w Cieszynie.

Czytaj dalej »

Recenzja książki o ewangelikach na Lubelszczyźnie, Spadkobiercy Reformacji (Lublin 2017)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki pt. „Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura)”, wydanej przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w 2017 r.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Przeczytaj także inne recenzje online.

Z recenzji: Na kartach książki poświęconej, jak podaje tytuł, spadkobiercom Reformacji, przedstawione są historia, kultura, ekonomia po spinającą wyznaniową przeszłość literaturę […]. W powstaniu książki uczestniczyła lubelska parafia, w tym obecny na jej kartach proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie ks. Grzegorz Brudny oraz inni jej członkowie. Należałoby podkreślić, że tom Spadkobiercy Reformacji… obejmuje materiały przedstawione w trakcie poprzedzających wydanie publikacji sesji współorganizowanych przez parafię.

Najbliższe spotkania PTEw – maj 2018

Data    Oddział  Prelegent, temat 

3 maja   Cieszyn  Wycieczka do Nydku
7 maja   Jaworze  Leopold Kłoda, Wojna 30-letnia 1618-1648. Fakty i skutki
10 maja  Cieszyn  Stanisława Ruczko, Stanisław Przybyszewski (150-lecie urodzin)
15 maja  Katowice  Promocja książki "Dziedzictwo kulturowe Reformacji na Śląsku po 1945 roku" 
            (w Bibliotece Śląskiej)
17 maja  Bielsko  Teresa Dudek-Bujarek (Muzeum Zamku Sułkowskich), Ślady obecności Petera Michala
            Bohuna w Bielsku i okolicy
17 maja  Cieszyn  Władysław Sosna, Od defenestracji praskiej do Białej Góry
19 maja  Żory    Ks. Alfred Bieta, 30 lat posługi duszpasterskiej w Anglii  
19-27 maja Kraków   Dni Biblijne w Małopolsce
21 maja  Warszawa  Dr hab. Piotr Kociumbas, Śpiewnik Ewangelicki, czyli co dzisiaj pozostało 
            z kancjonałów używanych w pierwszych stuleciach Reformacji
24 maja  Cieszyn  Stefan Król, Dr Wacław Olszak (150-lecie urodzin)
25-26 maja Jaworze  Dwudniowa wycieczka do Łodzi i Pabianic
29 maja  Sopot   Dr Magdalena Izabella Sacha, Biblia, toga, fisharmonia... Pamięć o ewangelikach
            na wystawach muzealnych Mazur
31 maja  Cieszyn  Wycieczka do Starych Hamer połączona ze smażeniem jajecznicy

Nowa edycja „Słowa i Myśli”: prośba o relacje z Oddziałów PTEw

Do Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego,

w związku z przygotowaniem nowej edycji czasopisma „Słowo i Myśl” zwracam się z prośbą o nadsyłanie krótkich informacji dotyczących najciekawszych wydarzeń z Państwa działalności za okres styczeń-kwiecień 2018 roku.

Notka nie powinna przekraczać 1.000 znaków, można dołączyć 1-2 zdjęcia, proszę wysłać ją do 4 maja 2018 r. na adres e-mailowy: slowoimysl2018@gmail.com.

Łączę pozdrowienia,
dr Małgorzata Grzywacz, oddział PTEw w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Ewangelickie
laureatem Nagrody im. ks. Leopolda Otto w 2018 roku!

W 2018 r., w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, kapituła Nagrody im. ks. Leopolda Otto wybrała dwóch laureatów:

 • Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe,
 • Polskie Towarzystwo Ewangelickie,

doceniając patriotyczne i społeczne zaangażowanie obu tych organizacji w duchu ewangelickim.

Wręczenie statuetek odbędzie się 28 października 2018 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie, podczas uroczystego centralnego nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Zapraszamy!

Czytaj dalej »

Qumran – 70 lat po odkryciu stulecia

14 kwietnia 2018 r. gościem spotkania PTEw w Żorach był Mateusz Krzesiński – pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Obszernie i szczegółowo przedstawił temat najbardziej ekscytującego odkrycia archeologicznego XX wieku, jakim były zwoje znad Morza Martwego, znalezione w 1947 roku przez beduińskich pasterzy, którzy szukając zaginionej owcy natrafili na jaskinię, a w niej gliniane dzbany zawierające hebrajskie zwoje rękopisów sprzed 2 tysięcy lat. Miejsce jaskini to górzysty teren Pustyni Judzkiej niedaleko Qumran – starożytnej osady esseńczyków, jednego z żydowskich stronnictw religijnych.

Pastor Mateusz Krzesiński - prelegent

W latach 1947-1956 odkryto 11 grot, w których znaleziono około 900 rękopisów obejmujących okres od III wieku p.n.e. do I wieku n.e. Zawartość znaleziska stanowiły zwoje biblijne, wśród nich tekst księgi Izajasza i komentarz do księgi Habakuka. Były tam również teksty apokryficzne, prawne, dokumenty handlowe oraz pisma eschatologiczne, kultowe i poetyckie.

Czytaj dalej »

Recenzja książki Katarzyny Szkaradnik z korespondencją Jana Wantuły, Ustroń – Katowice 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Zmieszany zapach książek i jabłek. Wybór korespondencji Jana Wantuły z lat 1899-1953, do której materiały wybrała, opracowała naukowo i opatrzyła przedmową Katarzyna Szkaradnik, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Książkę wydały wspólnie w 2017 r. Galeria „Na Gojach” w Ustroniu oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pobierz: recenzję autorstwa Władysława Sosny.

Jan Wantuła „był absolutnie wyjątkową postacią: śląski chłop i robotnik, który został nie tylko działaczem społecznym i politycznym, ale również znakomitym znawcą cieszyńskiej historii i starych druków, zwłaszcza ewangelickich, oraz zagorzałym bibliofilem kolekcjonującym książki w kilku językach. Był także płodnym publicystą, piszącym na różne tematy – od propagowania polskiej opcji narodowej, obrony interesów robotniczych, przez działalność antyalkoholową, po analizy literackie. Można w nim dostrzec pioniera śląskocieszyńskiego społeczeństwa obywatelskiego” (z recenzji wydawniczej dr. hab. Grażyny Kubicy-Heller).

Czytaj dalej »

Kwiecień 2018 roku w jaworzańskim Oddziale PTEw

Dr Józef Szymeczek - prelegent

Na spotkaniu 4 kwietnia 2018 roku temat „Początek wojny 30-letniej 1618 r. Losy braci czeskich” przedstawił dr Józef Szymeczek, polski historyk i działacz społeczny na Zaolziu, pracownik Uniwersytetu w Ostrawie.

Wojna trzydziestoletnia to konflikt zbrojny, jaki miał miejsce w latach 1618-1648, w którym wzięła udział duża grupa ówczesnych państw europejskich, zarówna katolickich jak i protestanckich. Mimo, że wojna spowodowana była przyczynami natury religijnej, jednym z powodów jej długotrwałości stało się dążenie mocarstw europejskich (nie tylko protestanckich) do osłabienia potęgi Habsburgów.

Wojnę trzydziestoletnią dzieli się na cztery okresy: czeski, duński, szwedzki i francuski. Okres czeski (1618-1623) rozpoczął się od tzw. defenestracji praskiej, jaka miała miejsce 23 maja 1618 r. Grupa protestanckiej szlachty czeskiej (której wyznanie było zagrożone) wyrzuciła przez okno na zamku w Pradze na Hradczanach dwóch namiestników cesarza Macieja. Wydarzenie to dało początek powstaniu w Czechach, a tym samym stało się preludium do wojny trzydziestoletniej. Militarnego poparcia Czechom udzielił Siedmiogród oraz księstwa śląskie.

Czytaj dalej »

„Poezja psalmów”: Kraków, 22 kwietnia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Krakowie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 22 kwietnia br. o godz. 11:30 w sali diakonii przy ul. Grodzkiej 62 w Krakowie. Tematem spotkania, prowadzonego przez Aleksandrę Rzońcę, będzie „Poezja psalmów”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Recenzja książki Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej, Gdańsk 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją dwutomowej książki pt. „Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra”, wydanej przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w 2017 r. z okazji wystawy zorganizowanej pod tym samym tytułem.

Książka została wydana w dwóch tomach: „Eseje”„Katalog”. Redaktorami 1. tomu są Edmund Kizik i Sławomir Kościelak, a 2. tomu Piotr Paluchowski, Agata Larczyńska i Monika Płuciennik. Wśród autorów esejów znaleźli się wybitni znawcy tematu: Edmund Kizik, Sławomir Kościelak, Wojciech Kriegseisen, Michael G. Müller, Jacek Tylicki, Antoni Ziemba, Piotr Birecki, Jacek Kriegseisen, Maria Otto i Piotr Kociumbas.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Czytaj dalej »

O historii zboru metodystycznego w Warszawie: 16 kwietnia

Oddział PTEw w Warszawie zaprasza na spotkanie w siedzibie Parafii Ewangelicko-Metodystycznej w Warszawie, podczas którego ks. Zbigniew Kamiński przedstawi „Historię zboru metodystycznego w Warszawie”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. o godz. 17:30 w sali parafialnej Kaplicy Dobrego Pasterza w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 12 (I piętro).

Zapraszamy!

PTEw objęło patronat nad krakowskim Kolegium Muzyki Ewangelickiej

Kolegium Muzyki Ewangelickiej

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów PTEw, które odbyło się 7 kwietnia 2018 r. w Żorach, Polskie Towarzystwo Ewangelickie objęło patronat nad zespołem muzycznym Kolegium Muzyki Ewangelickiej. Zespół zależnie od repertuaru występuje w zmiennym składzie, ale ze stałym duetem założycieli: sopranistką Blanką Dembosz oraz wiolonczelistą i kontratenorem Łukaszem Laxy. Zespół stanowi połączenie solistów i kameralistów, z których każdy zajmuje się zarówno muzyką dawną, jak i nową.

Duże doświadczenie wykonawcze, niebanalne artystyczne osobowości oraz dobre muzyczne przygotowanie dają członkom zespołu swadę i swobodę twórczą oraz odwagę dokonywania śmiałych interpretacji. Muzycy poszukują nowych brzmień, eksperymentują z formą, ale trzymają się najważniejszego przekazu jakim jest Słowo.

Czytaj dalej »