ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Zarząd / Oddziały

Dane adresowe

Polskie Towarzystwo Ewangelickie
Zarząd Główny

40-006 Katowice, ul. Warszawska 18
tel./fax: +48 32 2539981
ptew@ptew.org.pl, www.ptew.org.pl

konto bankowe: 28 8117 0003 0030 5815 2000 0010
(KRS: 0000162086; REGON: 276802441; NIP: 9542455233)

Zarząd Główny

Prezes: Józef Król (Jaworze)
Wiceprezes: Romuald Długosz (Koszalin)
Sekretarz: Maria Miarka (Jaworze)
Skarbnik: Marcin Mrózek (Cieszyn)
Członkowie: Józef Chmiel (Żory), Michał Jadwiszczok (Poznań), Jan Szturc (Katowice)

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej: Bogusław Tondera (Kraków)

Oddziały

Bielsko-Biała
Adres: pl. ks. Marcina Lutra 12, 43-300 Bielsko-Biała
Prezes: ks. bp dr Jan Szarek

Cieszyn
Adres: pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn
Prezes: Władysław Sosna (43-400 Cieszyn, skr. poczt. 128)

Jaworze
Adres: pl. Kościelny 25, 43-384 Jaworze Dolne
Prezes: Leopold Kłoda

Katowice
Adres: ul. Warszawska 18, 40-006 Katowice
Prezes: prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk

Kraków
Adres: ul. Grodzka 60, 31-044 Kraków
Prezes: Bogusław Tondera

Łódź
Adres: ul. Piotrkowska 283, 90-457 Łódź
Prezes: ks. Michał Makula

Poznań
Adres: ul. Kossaka 9 m. 6, 60-759 Poznań
Prezes: Jacek Romankow

Sopot (Oddział Gdański)
Adres: ul. Kościuszki 51, 81-703 Sopot
Prezes: Piotr Dolny

Ustroń
Adres: pl. ks. K. Kotschego 4, 43-450 Ustroń
Prezes: Danuta Pilch

Warszawa
Adres: ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa
Prezes: Aldona Karska

Żory
Adres: ul. Osińska 4; 44-240 Żory
Prezes: Józef Chmiel

Inne funkcje

Delegat PTEw do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP:
Redaktor naczelny pisma „Słowo i Myśl”:
Administrator serwisu www: Piotr Kubala (Kraków)
Redaktor serwisu www: Jan Szturc (Katowice)
Administrator nieruchomości: Michał Jadwiszczok (Poznań)

Członkowie honorowi PTEw

Ks. Ryszard Janik

Prof. Karol Karski

Irena Kolano

Erwin Kruk

Ks. Janusz Narzyński

Bernard Rozwałka

Marta Różańska

Władysław Sosna

Ks. Jan Szarek

Maria Wegert

Zofia Wojciechowska