ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Z posiedzenia Zarządu Głównego PTEw (2 grudnia 2017)

W sobotę 2 grudnia 2017 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Omówiono następujące zagadnienia:

  • Na wakującą funkcję sekretarza Zarządu Głównego wybrano Marię Miarkę (Jaworze).
  • Postanowiono podjąć dalsze działania w sprawie obsadzenia przez Radę Synodalną miejsca dla przedstawiciela PTEw w Synodzie Kościoła oraz przez Rady Diecezjalne miejsc dla przedstawicieli PTEw w Synodach Diecezjalnych w tych diecezjach, w których oddziały PTEw wystąpiły z taką inicjatywą (Diecezje Cieszyńska i Katowicka).
  • Omówiono stopień zaawansowania prac nad monografią PTEw, której wydanie planowane jest w 2019 r. na 100-lecie działalności Towarzystwa.
  • Przedstawiono w imieniu tworzącej się nowej redakcji czasopisma PTEw „Słowo i Myśl” stan prac nad wznowieniem jego wydawania. „Słowo i Myśl” będzie wydawane jako półrocznik, pierwszy numer ukaże się w czerwcu 2018 r. Pismo będzie ukazywało się wyłącznie w postaci elektronicznej jako pliki w formacie PDF, w objętości 20-40 stron formatu zbliżonego do A-4. Wydawcą będzie Oddział PTEw w Poznaniu, a redaktorem naczelnym dr Małgorzata Grzywacz (Poznań).
  • Doroczne Walne Zebranie Delegatów PTEw zaplanowano na sobotę 7 kwietnia 2018 r.

Odpowiedz

  

  

  

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>