ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Spotkanie Zarządów Oddziałów PTEw Diecezji Cieszyńskiej

Tegoroczne spotkanie Zarządów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) Diecezji Cieszyńskiej odbyło się 25 listopada 2017 r. w Ustroniu Polanie. Organizatorem spotkania był ustroński Oddział PTEw. W spotkaniu uczestniczyły Zarządy Oddziałów: Bielsko, Cieszyn, Jaworze i Ustroń. Tradycją naszych Oddziałów jest, że spotykamy się raz w roku w kolejnych miejscowościach. W tegorocznym spotkaniu uczestniczył prezes Zarządu Głównego, Józef Król.

Zebranych przywitała prezes ustrońskiego Oddziału, Danuta Pilch, która przedstawiła program spotkania. Tradycyjne rozpoczęliśmy je modlitwą i rozważaniem ks. Oskara Wilda, który życzył uczestnikom owocnych obrad. Obrady rozpoczęliśmy od informacji prezesów Oddziałów o działalności w 2017 r. Prezesi przedstawili jaka była tematyka spotkań i jakich prelegentów Oddziały gościły. Tematy, które dominowały na naszych spotkaniach, związane były z Jubileuszem 500-lecia Reformacji.

Prezesi przedstawili także dane statystyczne dotyczące Oddziałów: liczba spotkań, wycieczek oraz liczba uczestników. Przekazali również dane dotyczące liczby członków Oddziałów. Przekazane dane potwierdzają dobrą kondycję naszych Oddziałów.

Kolejnym punktem spotkania były propozycje planów działań Oddziałów w 2018 r. Oprócz tematów lokalnych, dotyczących naszych miejscowości i związanych z nimi ludzi, znajdą się też tematy ważne dla całego Kościoła i kraju:

  • 450-lecie Porządku Kościelnego ogłoszonego przez księcia Wacława Adama,
  • 100. rocznica odzyskania niepodległości i udziału w tym wydarzeniu ewangelików w Polsce i na Śląsku Cieszyńskim. Prezes Zarządu Głównego zaproponował, by takie spotkanie odbyło się w cieszyńskim ratuszu.

Hasłem Kościoła w 2018 r. jest „Rok Europy”. Także ten temat powinien znaleźć się w naszych programach działań

Na koniec spotkania zabrał głos prezes Zarządu Głównego PTEw, Józef Król, zapewnił, że Zarząd Główny koordynuje i wspomaga działania Oddziałów. Przypomniał także, że w 2019 r. przypada 100. rocznica powołania PTEw. O niej też należy pamiętać. Poinformował, że wznowione zostanie wydawanie kwartalnika „Słowo i Myśl”, który będzie wydawany jedynie w wersji elektronicznej. Poinformował także, że będą prowadzone rozmowy celem przywrócenia udziału naszych przedstawicieli w synodach diecezjalnych.

Na zakończenie spotkania przybył proboszcz ustrońskiej parafii ks. radca Piotr Wowry, który podziękował uczestnikom za udział oraz zmówił krótką modlitwę.

Tekst: Danuta Pilch, zdjęcia: Michał Pilch

Odpowiedz

  

  

  

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>