ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

W Bielsku o rozwoju Reformacji w Polsce

Z prawej dr Jadwiga Badura - prelegentka

Członkowie bielskiego Oddziału PTEw spotkali się po wakacjach 21 września. Z tematem „Rozwój Reformacji w Polsce” zapoznała nas prelegentka dr Jadwiga Badura. Prelekcja połączona była z wizualizacją.

Idee Reformacji, która rozpoczęła się w Niemczech w 1517, dotarły do Polski już w 1520 r. Reformacja była znacznym wydarzeniem w dziejach europejskiej cywilizacji w zakresie kultury, nauki i sztuki. Prelegentka omówiła wydarzenia, które poprzedziły Reformację: wynalazek Jana Gutenberga (1450), odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (1492) oraz rozwój astronomii – dzieło Mikołaja Kopernika, „O obrotach ciał niebieskich” (1543). Natomiast w zakresie kultury powrócono do wartości starożytnej Grecji i Rzymu.

Dowiedzieliśmy się, jak Reformacja dotarła do naszego kraju. Był to ruch religijno-społeczny. Reformacja na początku przyjmowana były przez wyższe i średnie warstwy społeczne, a także w miastach, ale z pominięciem ludności wiejskiej. Rozwijała się pomyślnie do połowy XVII wieku, gdy doszło do kontrreformacji.

Reformacja doprowadziła do rozwoju języka polskiego i kultury, co przyczyniło się do ożywienia nauki, rozwoju oświaty i edukacji. Polskie tłumaczenie Biblii, tzw. Biblia brzeska, stanowiło ważne wydarzenie. W zakresie literatury politycznej aktywny był m.in. Andrzej Frycz Modrzewski, a także „ojciec literatury polskiej”, Mikołaj Rej. Ożywił się ruch wydawniczy, co doprowadziło do działania 20 drukarń. Rozwój szkolnictwa doprowadził do powstania znanych gimnazjów w Toruniu, Gdańsku oraz akademii w Lesznie i Rakowie o wysokim poziomie nauczania.

Z uwagi na zróżnicowanie kraju, Reformacja rozwijała się inaczej w Prusach Królewskich i Książęcych, Małopolsce, Wielkopolsce, Mazowszu i Śląsku. Rozwój Reformacji nastąpił w czasie panowania dwóch ostatnich Jagiellonów: Zygmunta Starego (zm. 1548) i Zygmunta Augusta (zm. 1572). Zygmunt Stary wydał sporo edyktów, które zabraniały i karały za propagowanie nauk reformacyjnych. Gdy panował niezdecydowany Zygmunt August, mówiono o świadomej, chociaż nierównej w całym Królestwie tolerancji wyznaniowej.

Tekst i zdjęcia: Ligia Jasiok

Odpowiedz

  

  

  

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>