ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

W Żorach o luterańskiej Estonii

W środku ks. Karol Długosz - prelegent

10 czerwca odbyło się kolejne spotkanie żorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, w czasie którego relację z podróży do Estonii przedstawił ks. Karol Długosz.

W drodze do Estonii prelegent zwiedził Litwę i Łotwę, skupiając uwagę głównie na architekturze zabytkowych świątyń luterańskich. W prezentacji multimedialnej ukazane zostały najsłynniejsza katedra ryska oraz kościół św. Piotra – XIII-wieczne świątynie należące do Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Łotwy. Katedra ryska z 90-metrową wieżą uważana jest za największą średniowieczną świątynię w krajach bałtyckich.

Ks. Karol nawiązał do historii Estońskiego Kościoła Luterańskiego, w którym po latach okupacji i zniszczeń wojennych nastąpiło ogłoszenie tolerancji oraz zniesienie zakazu praktyk religijnych, co skutkowało odnowieniem się aktywności Kościoła. W Estonii – kraju bardzo zlaicyzowanym, luteranizm jest dominującą religią w ramach wyznań chrześcijańskich. Zarówno Estonia jak i Łotwa należą do kręgu kultury zachodnioeuropejskiej z ogromnym wpływem kultury niemieckiej i skandynawskiej. W ukazanych obrazach Tallinna – stolicy Estonii, obok zabytkowych kościołów specjalną uwagę skupiał gotycki XVI-wieczny ratusz wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Za intelektualną i kulturalną stolicę kraju uznawane jest drugie co do wielkości miasto Estonii – Dorpat, współcześnie Tartu. O bogatej historii miasta świadczą dwa potężne kościoły, pierwszy z nich to pochodzący z XIV w. kościół św. Jana i XIII-wieczna katedra, z której zachowały się ściany i łuki oraz potężna wieża widokowa. Niezwykłym obiektem w Dorpacie jest uniwersytet utworzony w 1632 r. przez króla Gustawa Adolfa jako Universitas Gustaviana. Uniwersytet Dorpacki odegrał znaczącą rolę w kształceniu Polaków, szczególnie w okresie zaborów, kiedy zamknięte zostały uniwersytet warszawski i wileński. Był też jedyną uczelnią kształcącą teologów (w tym pastorów), w której studia teologiczne ukończył m.in. ks. dr Juliusz Bursche – znana i ważna postać w dziejach kościoła ewangelickiego w Polsce.

Kończąc prelekcję ks. Karol opowiedział o swojej pracy i obowiązkach wynikających z obecnie pełnionej funkcji asystenta biskupa Kościoła w Warszawie.

Sobotnie, przedwakacyjne spotkanie zakończyło się przy ognisku w parafialnym ogrodzie, gdzie po polowym posiłku pożegnaliśmy ks. Karola Długosza, byłego wikariusza naszej parafii, podziękowaniami i życzeniami dalszych sukcesów w pełnionej służbie.

Tekst: Elżbieta Sitek, zdjęcia: Andrzej Żabka

Odpowiedz

  

  

  

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>