ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Rozpoczął się Żorski Tydzień Reformacyjny z udziałem PTEw

Od lewej proboszcz ks. Bartosz Cieslar i dyrektor Muzeum dr Lucjan Buchalik

18 maja 2017 roku w Muzeum Miejskim w Żorach odbyła się inauguracja Żorskiego Tygodnia Reformacyjnego, zorganizowanego przez Muzeum Miejskie przy współudziale Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach. Otwarcia inauguracyjnego spotkania dokonał proboszcz Parafii, ks. Bartosz Cieślar. Powitał licznie zebranych uczestników, wśród których obecni byli prezydent miasta Żor oraz dyrektor i kadra pracowników muzeum. Dla uczczenia Jubileuszu 500-lecia Reformacji ks. Bartosz przedstawił ramowy program wydarzeń:

  • 18 maja, godz. 18.00 – wykład dr. hab. Jana Szturca „Ewangelicy na Górnym Śląsku”; godz. 19.00 – otwarcie i zwiedzanie wystawy „Na początku był słowo. Historia Biblii”.
  • 20 maja, godz. 21.00 – prelekcja dr. Janusza Kucharczyka „Powrót do Biblii jako źródła Reformacji”; godz. 22.00 – 23.00 – w ramach Nocy Muzeów zwiedzanie wystawy ,,Historia Biblii”.
  • 25 maja, godz. 18.00 – projekcja filmu „Luter” w Kinie na Starówce w Żorach.

Prelegent - dr hab. Jan Szturc

W sali muzeum prelekcję pt. „Ewangelicy na Górnym Śląsku” przedstawił dr hab. Jan Szturc. W prologu wykładu nawiązał do czasu Reformacji zapoczątkowanej symboliczną datą ukazania się 95 tez dr. Marcina Lutra na drzwiach kościoła w Wittenberdze. Omawiając kolejne etapy rozwoju Reformacji prelegent wskazał na szczególną rolę Wrocławia, gdzie idee i poglądy Marcina Lutra znalazły szeroki krąg zwolenników.

W szerzeniu się ewangelicyzmu na Górnym Śląsku, Jan Szturc podkreślił też rolę znanych szlacheckich rodów protestanckich, szczególnie zasłużonych dla rozwoju przemysłu, miast oraz materialnej i duchowej kultury Górnego Śląska. Spośród znaczących rodów wymieniono: Donnersmarcków, Hochbergów i Tiele-Wincklerów. Dzięki ich staraniom powstało wiele zakładów opiekuńczych, szkół i kościołów – równocześnie zaczęły kształtować się struktury parafialne.

Na Górnym Śląsku pierwszą z powstałych była Parafia w Tarnowskich Górach, później w Bytomiu, Katowicach, Miechowicach i in. W prezentacji multimedialnej pokazane zostały kościoły wzniesione w XIX wieku oraz świątynie powojenne, a także kościoły najnowsze powstałe w Hołdunowie, Tychach, Jastrzębiu-Zdroju. W prelekcji omówione zostały dzieje ewangelików w różnych okresach historycznych, począwszy od czasu Reformacji poprzez koleje następujących po sobie wieków; przez wydarzenia XIX i XX w. znaczonego okresem międzywojennym i sytuacją po II wojnie światowej. Przedstawione zostały zagadnienia dotyczące przeszłości i przynależności wyznaniowej w poszczególnych regionach Górnego Śląska z uwzględnieniem statystyk w różnych okresach, odległych i aktualnych. W końcowym etapie wykładu wspomniane zostały współczesne formy ewangelickiej działalności na Górnym Śląsku, takie jak: czasopiśmiennictwo, organizacje charytatywne, domy opieki, wśród nich sławna „Ostoja Pokoju” w Miechowicach, chóry parafialne oraz działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Po skończonym wykładzie zwiedzano wystawę „Historia Biblii”. Przewodnik wystawy zaprezentował szereg eksponatów dokumentujących 3.500 lat powstawania Pisma Świętego. Wśród niezwykle ciekawych eksponatów znajduje się replika tablic mojżeszowych z Dziesięciorga Przykazaniami, są też repliki rękopisów z Qumran, przekłady tekstów hebrajskich na język grecki oraz kolejne wydania Pisma Świętego, powstające w procesie jego przekładów na przestrzeni 2.000 lat. Na szczególną uwagę zasługuje Biblia Gutenberga, będąca pierwszą na świecie księgą wydaną drukiem w 1445 roku.

Prezentuje wystawę Piotr Rzyczniok

Wystawę wyeksponowaną w tutejszym muzeum można było zwiedzać do 28 maja 2017 r.


Tekst: Elżbieta Sitek, zdjęcia: Andrzej Żabka

Odpowiedz

  

  

  

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>