ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Wystawa Biblii – spotkanie w Zborze Wolnych Chrześcijan

25 lutego w Zborze Wolnych Chrześcijan w Palowicach odbyło się kolejne spotkanie żorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Pierwszym punktem programu była „Wystawa Biblii” zaprezentowana przez Dariusza Czyszczonia. Drugi punkt spotkania to multimedialna prelekcja o Jerozolimie i Izraelu, którą prowadził Piotr Rzyczniok, miłośnik podróży do Ziemi Świętej i pasjonat zgłębiania jej biblijnych dziejów. Bogaty program spotkania zgromadził liczne grono uczestników. Zwiedzając wystawę, poznaliśmy 1500-letnią historię powstawania Biblii. Mogliśmy dotykać eksponatów, przyglądać się kaligraficznie zapisanym słowom na kamiennych tablicach, na zwierzęcych skórach, na papirusie i pergaminach. Przeglądaliśmy pierwsze i kolejne wydania Pisma Świętego powstałe w procesie jego przekładów na przestrzeni 2000 lat. Godnym uwagi jest fakt, że pierwszą wydrukowaną księgą na świecie była Biblia, zwana Biblią Gutenberga z 1445 roku. Nie sposób uniknąć refleksji nad 3500-letnią historią przetrwania Pisma Świętego i jego wpływu na ludzką świadomość budzącą wiarę w moc Słowa Bożego.

Przed rozpoczęciem drugiego etapu spotkania, w czasie przerwy zaskoczyła wszystkich niezwykła, bo tym razem do skonsumowania, wystawa potraw rodem z Bliskiego Wschodu i Afryki. Na wystawnym stole dominował tzw. humus w postaci wielu różnobarwnych past o różnych smakach, przygotowanych przez panią Terenię – propagatorkę zdrowej, wykwintnej w smaku żywności.

Po przerwie w multimedialnie przygotowanej sali prelekcję prowadził Piotr Rzyczniok. Oglądając filmową impresję wybranych, najciekawszych miejsc Jerozolimy, słuchaliśmy głosu narratora odczytującego starotestamentowe proroctwa, nieodłącznie związane z losami Izraela, będące zarazem odzwierciedleniem przeszłości w przedstawianych obrazach Jerozolimy. Spośród wielu proroctw najwyraźniej brzmiały słowa Ezechiela, zapowiadające rozproszenie Żydów po świecie i ich prześladowanie. Jednak w innym proroctwie Bóg przemówił ustami Ezechiela, przekazując, że nie zostawi swego ludu, zapowiadając też odrodzenie się Narodu: „I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi” (Ezech. 36:24). Inne proroctwo dotyczy zamknięcia najważniejszej Złotej Bramy Jerozolimy: „Ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg izraelski wszedł przez nią i dlatego będzie zamknięta” (Ezech. 44:1-2). Tak spełniły się proroctwa sprzed 25 wieków. Złota Brama została zamurowana i w takim stanie istnieje do dziś. Ostatnim proroctwem Ezechiela, które ma się spełnić, jest ponowne przejście Boga przez otwierającą się przed Nim Złotą Bramę.

Pismo Święte wciąż uwidacznia, że zawarte w nim świadectwa są wiarygodne, a rzeczy, które wydają się niemożliwe, stają się rzeczywistością. Dziś Izrael ma swoje odrodzone państwo, a Jerozolima, jak zapowiedziało Pismo, nazwana została ogrodem na pustyni: „Zasadzę winnicę i będą pić ich wino, założę ogród i będą jeść ich owoce”.

Na zakończenie spotkania każdy otrzymał fotografię z fragmentami murów okalających wzgórze świątynne, zaś na części tej widokówki zapisane są numery starotestamentowych ksiąg, których proroctwa stały się rzeczywistością dziejów.Tekst: Elżbieta Sitek, zdjęcia: Andrzej Żabka

Odpowiedz

  

  

  

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>