ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Styczeń 2017 w jaworzańskim oddziale PTEw

9 stycznia 2017 roku odbyło się w jaworzańskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Walne Zebranie Członków, które miało charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Po odczytaniu sprawozdań z działalności w minionym 2016 roku, dotychczasowemu ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.

Po sprawozdaniu prezesa nastąpiła chwila wspomnień. Jan Kliber przedstawił w formie multimedialnej prezentację „Najważniejsze wydarzenia z życia Oddziału w 2016 roku”, z której każdy mógł sobie przypomnieć spotkania i wycieczki, które odbyły się w minionym roku.

Leopold Kłoda
- prezes

Józef Król
– skarbnik

Janusz Pieszka
- przewodniczący Zebrania

Najważniejszym punktem zebrania były wybory nowego prezesa, zarządu oraz komisji rewizyjnej. W wyniku wyborów, prezesem Oddziału na kolejną czteroletnią kadencję został dotychczasowy prezes, Leopold Kłoda.

Skład nowego Zarządu Oddziału po ukonstytuowaniu przedstawia się następująco:

  • Leopold Kłoda – prezes,
  • Mariusz Fender – wiceprezes,
  • Danuta Kubala – sekretarz,
  • Józef Król – skarbnik,
  • Jerzy Kukla – członek.

Spotkanie w dniu 23 stycznia 2017 roku miało charakter ekumenicznego spotkania noworocznego. Spotkania takie w gminie Jaworze to już tradycja. Odbywają się one od kilkunastu lat na przemian w parafiach ewangelickiej i katolickiej.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: ks. Stanisław Filapek – proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jaworzu, członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z jej przewodniczącym Jerzym Kuleszą, członkowie chóru kościelnego „Schola”, oraz wójt Gminy Jaworze dr Radosław Ostałkiewicz.

Obecni byli również księża naszej parafii: ks. radca Ryszard Janik oraz ks. proboszcz Andrzej Krzykowski, członkowie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu oraz gość specjalny, ks. prof. Marek Jerzy Uglorz, który w bardzo interesujący i ciekawy sposób przedstawił prelekcję „Duchowe i społeczne skutki dialogu ekumenicznego”.

Chór Schola

Ekumenizm jest to proces cywilizacyjny, którego głównym narzędziem jest dialog, wspólna modlitwa oraz dbanie o nasz wspólny dom. W ekumenizmie występują różne etapy: czas entuzjazmu, czas dialogu i czas wyciszenia. Jest to dar od Pana Boga. Człowiek ma być sobą, pobożnym, dobrym człowiekiem, pracować, uczyć się i wierzyć, że Pan Bóg go kocha.

Ponadto na spotkaniu śpiewane były wspólnie kolędy i występował chór kościelny „Schola”. Składane były również życzenia noworoczne, podczas których wszyscy jednomyślnie stwierdzili, iż widzą potrzebę kontynuowania takich spotkań.

Tekst: Danuta Kubala, zdjęcia: Ryszard Stanclik

Odpowiedz

  

  

  

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>