ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Najbliższe spotkania PTEw – czerwiec 2016

Data    Oddział  Prelegent, temat 

2 czerwca  Cieszyn  Stanisława Ruczko, Ludwik Hieronim Morstin (50-lecie śmierci)
4 czerwca  Żory   Anita Czerner-Lebedew, Po-między-kulturami. Jak na dachu świata (w Muzeum Miejskim)
6 czerwca  Jaworze  Ks. Marcin Brzóska, Rok Kościoła - Kościół jutra
9 czerwca  Cieszyn  Władysław Sosna, Zygmunt III Waza (450-lecie urodzin)
16 czerwca Bielsko  Ks. Jan Badura, Wspomnienie ks. bp. dr. Andrzeja Wantuły w 40. rocznicę zgonu
16 czerwca Cieszyn  Władysław Sosna, Kazimierz Odnowiciel (1000-lecie urodzin)
17 czerwca Jaworze  Wycieczka: Moszna, Opole
18 czerwca Cieszyn  Sesja popularno-naukowa poświęcona Pawłowi Hulce-Laskowskiemu; udział: prof. 
            Rafał M. Leszczyński, Agnieszka Tys i Władysław Sosna (sala w starej szkole)
19 czerwca Kraków  Marcus Koenig, Historia zboru krakowskiego (w 200. rocznicę obecności przy 
            ul. Grodzkiej)
20 czerwca Warszawa Dr Mirosława Weremiejewicz, Krótka historia rozłamów Kościoła powszechnego
21 czerwca Katowice Diak. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Ze Słowem Bożym w ogrodzie życia
21 czerwca Ustroń  Ks. Jan Badura, Przypomnienie ks. bp. Andrzeja Wantuły w 40. rocznicę śmierci
23 czerwca Cieszyn  Wycieczka do Zlina (Republika Czeska)  
30 czerwca Cieszyn  Stanisława Ruczko, Jan Brzechwa (50-lecie śmierci)
4 lipca   Jaworze  Józef Król, 60 lat kaplicy na Świętoszówce, ks. Tomasz Bujok, Wspomnienia
            z podróży na Górę Synaj
7 lipca   Cieszyn  Stefan Król, Piotr Feliks (75-lecie śmierci)

baner

k l i k n i j   w   o b r a z e k :
baner

Ustroń: przypomnienie ks. bp. Andrzeja Wantuły w 40. rocznicę śmierci

Ks. Jan Badura - prelegent

Na spotkaniu Oddziału PTEw w Ustroniu sylwetkę ks. Andrzeja Wantuły zaprezentował ks. Jan Badura, który w multimedialnej prezentacji przedstawił najważniejsze wydarzenia z bogatej biografii księdza biskupa. Było to niełatwe zadanie – w krótkim czasie zaprezentować tak przebogatą biografię.

Ks. bp prof. Andrzej Wantuła (1905-1976)

Prezentację postaci ks. Wantuły prelegent rozpoczął od czasów ustrońskich. Urodził się 26 listopada 1905 r., uczęszczał do ewangelickiej szkoły, w której od jej założenia w 1870 r. nauczano w języku polskim. Po jej ukończeniu w 1917 r. dalszą naukę kontynuował w cieszyńskim liceum. Po zdaniu matury podjął decyzję o kontynuowaniu nauki na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu w 1929 r. absolutorium wyjechał do Francji jako stypendysta Wolnego Fakultetu Teologii Ewangelickiej w Montpellier. Po powrocie w czerwcu 1931 r. zdał egzamin dyplomowy i 25 października został ordynowany w Wiśle przez ks. bp. Juliusza Burschego.

Czytaj dalej »

W Cieszynie odbyła się sesja PTEw poświęcona Pawłowi
Hulce-Laskowskiemu (1881-1946)

Paweł Hulka-Laskowski (1881-1946)

18 czerwca 2016 r. z inicjatywy cieszyńskiego oddziału PTEw odbyła się w Cieszynie sesja popularno-naukowa poświęcona Pawłowi Hulce-Laskowskiemu (1881-1946), ewangelicko-reformowanemu pisarzowi o czeskobraterskich korzeniach, tłumaczowi, społecznikowi, a także religijnemu publicyście, który ostatnie miesiące życia spędził w Cieszynie, zamieniwszy swój rodzinny Żyrardów na cieszyńskie środowisko bliskich mu ewangelików wyznania luterańskiego. Gośćmi specjalnymi sesji byli prelegenci z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej – prof. dr hab. Rafał M. Leszczyński, znawca biografii i popularyzator postaci Hulki-Laskowskiego, oraz mgr Agnieszka Tys, specjalizująca się m.in. w zakresie pedagogicznej działalności tego zasłużonego Żyrardowianina, jednego z najbardziej znanych obywateli swego miasta. Do starej szkoły przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie (tzw. pajty) w czerwcowe sobotnie popołudnie przybyło liczne grono zainteresowanych sylwetką pisarza, w tym tłumacza dobrze znanych wszystkim „Przygód dobrego wojaka Szwejka” oraz wielu innych ważnych dzieł z zakresu literatury czeskiej.

Organizator Sesji - Władysław Sosna i prowadzący - dr hab. Jan Szturc

Sesji przewodniczył dr hab. Jan Szturc, członek Zarządu Głównego PTEw, któremu przy stole prezydialnym towarzyszył inicjator wydarzenia – prezes cieszyńskiego Oddziału PTEw – Władysław Sosna, także jeden z prelegentów. Powitawszy grono słuchaczy, w tym proboszcza parafii cieszyńskiej ks. Janusza Sikorę oraz prezesa PTEw Józefa Króla, prowadzący przekazał głos pierwszemu z prelegentów – prof. Rafałowi M. Leszczyńskiemu. W około 40-minutowym wystąpieniu, które było przewidziane na pierwszą część sesji, profesor przybliżył słuchaczom najważniejsze dominanty poglądów i tym samym twórczości Hulki-Laskowskiego; poglądów, które wyrosły z jego trudnych doświadczeń życiowych i krystalizowały się pośród przeciwności losu i trwania przy dziedzictwie własnej konfesji – tradycji braci czeskich pielęgnowanej w ewangelicko-reformowanej spolonizowanej wspólnocie współwyznawców („Twórczość i poglądy Pawła Hulki-Laskowskiego w kontekście biograficznym”). Trzeba zaznaczyć, że wykład prof. Leszczyńskiego, wzbogacony prezentacją multimedialną, ciekawie i przejmująco przedstawiał postać pisarza i społecznika z Żyrardowa, którego życiorys – jak zaznaczył prelegent – mógłby stać się podstawą hollywoodzkiego scenariusza.

Czytaj dalej »

W Bielsku przypomniano ks. bp. Andrzeja Wantułę

Ks. bp prof. Andrzej Wantuła (1905-1976)

16 czerwca 2016 r. w bielskim Oddziale PTEw odbyło się spotkanie, którego gościem jako prelegent był ks. Jan Badura. Tematem było przypomnienie postaci ks. bp. Andrzeja Wantuły w 40. rocznicę jego śmierci – zmarł 15 czerwca 1976 r. Prelegent wzbogacił swe wystąpienie wizualizacją zawierającą m.in. wiele zdjęć z życia biskupa.

Prelekcja przypomniała nam znane wydarzenia, ale także zapoznała z wieloma szczegółami bogatej biografii życia ks. Wantuły. Był to wszechstronny człowiek, który wzrastał w wyjątkowo dobrej w atmosferze stanowiącej bazę dla jego przyszłości. Zapewnił mu to jego ojciec, Jan Wantuła, który nie tylko pracował zawodowo, ale także poświęcał się działalności społecznej, publicystycznej, a jako miłośnik książek sam był autorem – napisał kilkaset publikacji. Utrzymywał kontakty z wybitnymi osobami ze świata naukowego.

Ks. bp Andrzej Wantuła urodził się w Ustroniu 26 listopada 1905 r., tam ukończył szkołę powszechną w 1917 r., następnie uczył się w Cieszynie, gdzie został konfirmowany w kościele Jezusowym. Doceniano go w szkole jako przyszłego polonistę, historyka, filologa klasycznego, lekarza, matematyka. W towarzystwie był koleżeński, szczery, lubił deklamować, śpiewać, tańczyć mazura, fascynowała go też piłka nożna. Mimo tak licznych zainteresowań i umiejętności zadecydował się podjąć studia teologiczne, na co miało wpływ wiele osób – m.in. dyrektor szkoły w Ustroniu, Jerzy Michejda. Do studiów teologicznych zachęcał go też listownie ks. Karol B. Kubisz. Ks. Wantuła wyczuwał ponadto, że także cichym życzeniem jego ojca Jana było by syn podjął studium teologii, jednak nie wypowiadał tego otwarcie. Także prof. Karol Hławiczka przyczynił się także do podjęcia decyzji o studiowaniu.

Czytaj dalej »

O historii krakowskiego zboru: Kraków, 19 czerwca

Oddział PTEw w Krakowie zaprasza w najbliższą niedzielę 19 czerwca 2016 r. o godz. 11:15 do sali diakonijnej przy ul. Grodzkiej 60 w Krakowie, na spotkanie z Marcusem Koenigiem, który wygłosi referat nawiązujący do historii zboru krakowskiego w 200. rocznicę jego obecności przy ul. Grodzkiej. Wykład będzie wzbogacony utworami w wykonaniu Kolegium Muzyki Ewangelickiej.

Spotkanie z ks. dr. K. Bemem – autorem słownika duchownych ewangelicko-reformowanych: 28 czerwca

We wtorek 28 czerwca 2016 r. odbędzie się spotkanie autorskie z ks. dr. Kazimierzem Bemem, autorem książki „Słownik biograficzny duchownych ewangelicko-reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815-1939”, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe „Semper” w Warszawie w 2015 r. Publikacja liczy 242 strony.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 17-19 w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, przy Rynku Starego Miasta 29/31 (sala im. Lelewela, I piętro). Organizuje je Wydawnictwo Naukowe „Semper”. Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy także do zapoznania się z recenzją prezentowanej książki:

Czytaj dalej »

W Żorach mówiono o dalekich podróżach

Anita Czerner-Lebedew

Oddział PTEw w Żorach zorganizował 4 czerwca 2016 r. w miejscowym Muzeum Miejskim kolejne, trzecie już spotkanie podróżnicze w ramach cyklu „Po-między-kulturami”.

Anita Czerner-Lebedew – etnolog i antropolog kultury, prezes Stowarzyszenia MALOKA, opowiedziała o swojej kolejnej dalekiej podróży, tym razem do Indii: „Ladakh – Mały Tybet w Indiach”.

Zdjęcia: Andrzej Żabka

Spotkanie z diakon Aleksandrą Błahut-Kowalczyk i jej twórczością: Katowice, 21 czerwca

Oddział PTEw w Katowicach zaproszenie na spotkanie z diakon Aleksandrą Błahut-Kowalczyk – teologiem i publicystką, zatytułowane: „Ze Słowem Bożym w ogrodzie życia”. Poprowadzi je dr Aneta Sokół.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 czerwca 2016 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach, ul. Warszawska 18.

Diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk – urodziła się w Cieszynie. Absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, jest diakonem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. W latach 1977-2003 pracowała w parafiach w Cieszynie, Goleszowie, Lasowicach Wielkich (Opolszczyzna) i Rybniku. Obecnie mieszka w Cieszynie, zajmuje się działalnością publicystyczną, radiową i ekumeniczną. Jest autorką kilku książek: „Otulić się Tobą, Panie” (2004), „Do domu” (2005), „Nieuchronność” (2006), „W drodze – 30 dni z Bożym Słowem” (2007), „Przy źródle – Psalm 25. w miniaturach biblijnych” (2009), „Przystanek Cisza” (2015).

Oddział w Ustroniu zaprasza na spotkanie poświęcone ks. bp. Andrzejowi Wantule: 21 czerwca

Oddział PTEw w Ustroniu zaprasza na spotkanie, podczas którego ks. Jan Badura przypomni sylwetkę ks. bp. prof. Andrzeja Wantuły (1905-1976) w 40. rocznicę jego śmierci.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 czerwca 2016 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, ul. ks. Kotschego 4.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Oddziału!

Konkurs fotograficzny „Protestancka spuścizna w Wielkopolsce” – termin do 30 września 2016 r.

Wychodząc naprzeciw zbliżającej się rocznicy 500-lecia Reformacji, Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Poznaniu na zebraniu w dniu 29 maja br. podjęło uchwałę o organizacji konkursu fotograficznego „Protestancka spuścizna w Wielkopolsce”.

Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto spełni wymogi sprecyzowane w regulaminie i dostarczy do 30 września 2016 r. pocztą elektroniczną na adres konkursptew@wp.pl zdjęcie lub zdjęcia, na których uwieczni pozostałości protestantyzmu na terenie województwa wielkopolskiego.

Zarząd Oddziału PTEw w Poznaniu

Recenzja książki: S. Sikora, Myśli w biegu (2014)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki ks. Sławomira Sikory pt. Myśli w biegu, wydanej nakładem Wydawnictwa „Warto” w 2014 r.

Przeczytaj także:

Ks. Sławomir Sikora (ur. 1977) – obecnie proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczecinie. Pochodzi z Górnego Śląska, po ukończeniu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w 2002 r. został ordynowany na duchownego luterańskiego. Od 2007 r. pracuje w parafii w Szczecinie, w 2009 r. został wybrany jej proboszczem.

Nowy Zarząd Oddziału Gdańskiego PTEw z siedzibą w Sopocie

W dniu 31 maja 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Gdańskiego PTEw z siedzibą w Sopocie. Dotychczasowemu zarządowi udzielono absolutorium. Prezes – prof. Tadeusz Stegner i wiceprezes – Maria Drapella postanowili nie kandydować do zarządu na kolejną kadencję.

Skład nowo wybranego Zarządu:

 • prezes: Piotr Dolny,
 • wiceprezes: Magdalena Izabella Sacha,
 • sekretarz: Bolesław Borzycki,
 • skarbnik: Dorota Kowalczyk,
 • członek Zarządu: Dorota Kowalczyk,
 • zastępcy członków: Hanna Kostuch i Bogumił B. J. Linde.

Sesja o Pawle Hulce-Laskowskim (z okazji 70. rocznicy śmierci): Cieszyn, 18 czerwca

W bieżącym roku minie 70. rocznica śmierci Pawła Hulki-Laskowskiego (1881-1946) – znanego ewangelickiego publicysty i pisarza, który szeroką popularność zdobył m.in. jako autor kultowego tłumaczenia „Przygód dobrego wojaka Szwejka” Jarosława Haszka. Hulka-Laskowski był związany z Żyrardowem, ale ostatnie miesiące życia spędził w Cieszynie.

Z okazji rocznicy Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Cieszynie organizuje sesję popularno-naukową poświęconą jego życiu i dorobkowi. Sesja odbędzie w sobotę 18 czerwca 2016 r. o godz. 16, w sali starej szkoły ewangelickiej w Cieszynie przy pl. Kościelnym 2 (wejście od strony ogródka, pierwsze piętro). Wstęp wolny.

W programie sesji:

 • prof. Rafał M. Leszczyński (ChAT Warszawa) – Twórczość i poglądy Pawła Hulki-Laskowskiego w kontekście biograficznym,
 • Agnieszka T. Tys (ChAT Warszawa) – Poglądy pedagogiczne Pawła Hulki-Laskowskiego,
 • Władysław Sosna (PTEw Oddział w Cieszynie) – Cieszyńskimi śladami Pawła Hulki-Laskowskiego,
 • występ Chóru Kościelnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie pod dyr. Joanny Sikory.

Czytaj dalej »