ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Najbliższe spotkania PTEw – październik 2016

Data       Oddział  Prelegent, temat 

1 października  Kraków  Wyjście do Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę „Maria Mater Misericordiae”
3 października  Jaworze  Ks. Piotr Janik, 100 lat kaplicy w Wieszczętach
6 października  Cieszyn  Wycieczka na zakończenie sezonu
11 października Sopot   Dr hab. Lucyna Kostuch, Religijność starożytnych Greków
13 października Cieszyn  Stefan Król, Andrzej Kotula (125-lecie śmierci)
17 października Warszawa Śladami reformatorów – Marcin Luter, Tomasz Müntzer, Jerzy Palatyn
18 października Katowice Ks. Jan Badura, Luteranie pszczyńscy i ich dzisiejsza tożsamość
18 października Ustroń  Bożena Kubień, Paweł Lipowczan - pedagog, działacz narodowy i społeczny 
               (125. rocznica urodzin i 75. rocznica śmierci)
20 października Bielsko  Prof. Jarosław Kłaczkow, Reformacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
20 października Cieszyn  Ks. Marek Londzin, Ewa Tiele-Winckler (150-lecie urodzin)  
24 października Jaworze  Jolanta Szczugiel, Henryk Sienkiewicz - 100. rocznica śmierci
26 października Żory   Wiesława Pawletko, Nowa Zelandia
27 października Cieszyn  Władysław Sosna, Aleksander Ludwik Janowski (150-lecie urodzin)
31 października Jaworze  Kwesta cmentarna
1 listopada   Jaworze  Kwesta cmentarna

baner

Ks. Jan Badura o tożsamości pszczyńskich ewangelików

Ks. Jan Badura

18 października 2016 r. odbyło się pierwsze jesienne spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Gościem był tym razem ks. Jan Badura, wieloletni proboszcz parafii pszczyńskiej, od sierpnia duchowny emerytowany, jak zaznaczył ks. Michał Matuszek przedstawiając prelegenta – duszpasterz w dalszym ciągu aktywnie uczestniczący w życiu pszczyńskiej, i nie tylko, wspólnoty parafialnej.

Ks. Jan Badura zaprezentował prelekcję poświęconą luterańskiej tożsamości, kształtowanej nieprzerwanie od pojawienia się na ziemi pszczyńskiej zwolenników Lutra, „Luteranie pszczyńscy i ich dzisiejsza tożsamość”. W wprowadzeniu zaznaczył, że począwszy od XVI w. zarysowuje się wyraźny nurt ewangelickiej tożsamości, że dochodzi ona do głosu w ramach konkretnej parafii, że przed utrwalaną od dzieciństwa tożsamością konfesyjną nie można uciec, ani się jej wyzbyć, ona kształtuje człowieka, jego życiowe wybory, poglądy i decyzje. Wykład, wzbogacony prezentacją multimedialną, ukazał z jednej strony dzieje pszczyńskich struktur parafialnych po dzisiejszy wizerunek największej luterańskiej parafii w diecezji katowickiej, z drugiej – przypomniał także losy śląskiego ewangelicyzmu, z uwzględnieniem jego trudnych, jak i bardziej chlubnych kart z przeszłości, znaczonych wzrostem duchowym i stabilizacją życia parafialnego.

Czytaj dalej »

W Sopocie dr hab. Lucyna Kostuch mówiła o religijności starożytnych Greków

Dr hab. Lucyna Kostuch

W dniu 11 października 2016 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie odbyło się spotkanie Oddziału Gdańskiego PTEw pod egidą nowowybranego Zarządu. W spotkaniu uczestniczyło około 30 członków i sympatyków Towarzystwa. Otworzył je modlitwą ks. bp prof. dr hab. Marcin Hintz. Dalszy ciąg spotkania prowadził nowowybrany prezes Zarządu Oddziału – Piotr Dolny.

Podczas spotkania prelekcję na temat: „Religijność starożytnych Greków” wygłosiła dr hab. Lucyna Kostuch, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Prelekcja była ciekawą wędrówką po labiryncie wierzeń, obrzędów i przekonań starożytnych Greków, przedstawionych ze świeżością i znajomością przedmiotu, daleko odchodzącą od zwykłej, szkolnej wersji. Antropomorficzna natura religii i wielobóstwo były powodem poczucia wyższości nad „barbarzyńcami” do tego stopnia, że starożytni Grecy uznawali Żydów za… ateistów. Odrębność wierzeń starożytnych Greków w wielu pierwiastkach nie była absolutna, na co wskazała pani profesor, ujawniając wzajemne zapożyczenia z różnych religii tamtych czasów, szczególnie z wierzeń Egipcjan. Styl podejścia do tego, co jest odrębne, a co wspólne w religiach antycznych, może wzbogacić intelektualnie ewangelickie myślenie o ekumenizmie.

Czytaj dalej »

W Ustroniu przypomniano Pawła Lipowczana jr. (1891-1941)

W środku Bożena Kubień - prelegentka

Rok 2016 upływa pod znakiem dwóch okrągłych rocznic związanych z osobą Pawła Lipowczana juniora – 125-lecia urodzin oraz 75-lecia śmierci. Był wybitnym działaczem niepodległościowym i społecznym, ostatnim przed wybuchem II wojny światowej prezesem Towarzystwa Miłośników Ustronia, zasłużonym kierownikiem siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Ustroniu. Ale był przede wszystkim nauczycielem. Jego postać upamiętnia ulica znajdująca się w Ustroniu na Gojach.

* * *

Paweł Lipowczan (1891-1941)

Paweł Lipowczan junior urodził się 19 marca 1891 r. w Ustroniu jako syn rolnika i długoletniego burmistrza Ustronia, Pawła Lipowczana seniora i Anny z domu Bąk. Był absolwentem „c.k. polskiego Seminaryum nauczycielskiego męskiego w Bobrku przy Cieszynie” i Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Cieszynie. Pracę zawodową rozpoczął w 1912 r. w Szkole Ludowej w Rudzicy koło Bielska. Wówczas dał się poznać jako aktywny społecznik oraz niepodległościowiec. Czynną służbę wojskową odbył w armii austriackiej, a z chwilą wybuchu I wojny światowej został jako oficer powołany na front wschodni, gdzie podczas walk stracił prawe oko. Na skutek inwalidztwa zwolniono go z wojska i w 1915 r. skierowano do pracy pedagogicznej w ewangelickiej Szkole Powszechnej nr 2 w Ustroniu. Z tą placówką oświatową związany był przez całe dalsze życie zawodowe, sprawując w latach 1927-1939 obowiązki jej kierownika.

Czytaj dalej »

Relacja z podróży do Nowej Zelandii: Żory, 26 października

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Żorach zaprasza na kolejne spotkanie podróżnicze. Tym razem gościem będzie Wiesława Pawletko, która przedstawi relację z podróży do Nowej Zelandii.

Spotkanie odbędzie się w środę 26 października 2016 r. o godz. 17:00 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach, ul. Osińska 4.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Ks. Jan Badura o tożsamości pszczyńskich ewangelików: Katowice,
18 października

PTEw w Katowicach zaprasza na spotkanie z ks. Janem Badurą, emerytowanym proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej w Pszczynie, będącej największą parafią w diecezji katowickiej Kościoła. Temat spotkania: „Luteranie pszczyńscy i ich dzisiejsza tożsamość”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 października 2016 r. o godz. 17.00 do sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Oddział PTEw w Krakowie zaprasza na wycieczki organizowane z okazji jubileuszu 500-lecia Reformacji

Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego proponuje cykl wyjazdów związanych z dziejami Reformacji:

Szczegółowe informacje o poszczególnych wycieczkach będą publikowane na naszej stronie w miarę zbliżania się ich terminów.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału!

Recenzja książki: J. Delowicz, Dzieje ewangelików w Żorach (2014)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Jana Delowicza pt. Dzieje ewangelików w Żorach. Od Reformacji do czasów współczesnych, wydanej przez Towarzystwo Miłośników Miasta Żory w 2014 r.

Przeczytaj także:

Prof. Jarosław Kłaczkow o Reformacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów: Bielsko, 20 października

Na ciekawy wykład „Reformacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów” zapraszają prelegent, prof. Jarosław Kłaczkow z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 20 października 2016 r. o godz. 17:00 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, plac ks. M. Lutra 12.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Relacja z podróży do Gambii i Senegalu

Grzegorz i Beata Buchtowie

28 września 2016 r. odbyło się powakacyjne spotkanie żorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, będące kontynuacją tematyki podróżniczej. Relację z podróży do Gambii i Senegalu przedstawili Grzegorz i Beata Buchtowie.

Dzieląc się z wrażeniami z dalekiej podróży, prelegenci zapoznali nas z charakterystyką tych państw położonych nad Oceanem Atlantyckim, urzekających wyjątkową afrykańską przyrodą. Gambia jest jednym z najmniejszych krajów Czarnego Kontynentu (wielkością porównywalna z woj. śląskim), który zamieszkuje tylko 2 mln. mieszkańców, w większości żyjących w skrajnej biedzie. Senegal to kraj z pozostałościami kolonijnej, wytwornej architektury, ze stolicą w Dakarz znanym z prestiżowego rajdu samochodowego. Dawniej porty Senegalu stanowiły centrum handlu niewolnikami, stąd też najważniejszym zabytkiem jest muzeum niewolnictwa na wyspie Goree, leżącej 3 km od Dakaru. Niedaleko od stolicy znajduje się niezwykle charakterystyczne słone jezioro Retba o intensywnej różowej barwie, którego stopień zasolenia utrzymuje człowieka na powierzchni wody.

Czytaj dalej »

Z działalności Oddziału PTEw w Warszawie: wrzesień 2016

Śp. ks. Bogdan Tranda

Po wakacyjnej przerwie (lipiec – sierpień) Oddział PTEw w Warszawie wznowił działalność 19 września 2016 r. spotkaniem, które odbyło się w pomieszczeniach Parafii Ewangelicko-Reformowanej i było poświęcone uczczeniu 20. rocznicy śmierci ks. Bogdana Trandy, wybitnego duchownego ewangelicko-reformowanego, redaktora naczelnego czasopisma „Jednota”, ekumenisty, cenionego nie tylko w środowiskach Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, lecz również w wielu kręgach rzymskokatolickich.

Prezentację multimedialną, ukazującą drogę życiową ks. Bogdana Trandy przedstawili Aldona i Karol Karscy, a następnie Zmarłego wspominali członkowie rodziny, przyjaciele i współpracownicy. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób.

Następne spotkanie, które odbędzie się 17 października w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy, odbędzie się w ramach cyklu „Śladami reformatorów – Marcin Luter, Tomasz Müntzer, Jerzy Palatyn”.

Wystawę „Świat kobiet… przez wieki i kontynenty. Kobieta w społecznościach Kościołów ewangelickich” można było zwiedzić w Sopocie podczas wakacji

Biblioteka Ewangelicka „Etos”, działająca w ramach Gdańskiego Oddziału PTEw z siedzibą w Sopocie, zorganizowała wystawę „Świat kobiet… przez wieki i kontynenty. Kobieta w społecznościach Kościołów ewangelickich”.

Wystawę otwarto 3 lipca 2016 r. w kościele ewangelickim w Sopocie i była dostępna przez cały okres wakacyjny.

Czytaj dalej »

Wrzesień 2016 w cieszyńskim PTEw

Svetozár Hurban-Vajanský (1847-1916)

We wrześniu w naszym planie mieliśmy cztery spotkania klubowe i jedną wycieczkę. Ta ostatnia, niestety, z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń została odwołana.

W pierwszy czwartek, 1 września, Władysław Sosna przedstawił postać jednego z najwybitniejszych słowackich działaczy narodowych, prawnika, poetę, prozaika, publicystę i tłumacza, jakim był Svetozár Hurban-Vajanský (1847-1916). Urodził się w Hlbokem i wyrastał w gronie rodziny pastorskiej późniejszego superintendenta Jozefa Miloslawa Hurbana i Anny z domu Jurkowicz. Hlboke to ważna dla Słowaków miejscowość. Tam właśnie, w lipcu 1843 r. na farze ewangelickiej spotkała się trójka czołowych działaczy narodowych: Ludovit Štur, ks. Michal Miloslav Hodža i ks. Józef Miloslav Hurban, by podpisać akt utworzenia literackiego języka słowackiego, za podstawę którego przyjęto narzecze liptowskie. Rok później w tym samym gronie powołano stowarzyszenie kulturalne Tatrin, którego organem stało się pierwsze słowackie pismo literacko-kulturalne „Slovenské pohľady…” („Słowackie Poglądy na Wiedzę, Sztukę i Literaturę”). Jego wieloletnim redaktorem został ojciec małego Swatozára. Po miejscowej szkole podstawowej Svetozar kształcił się w kilku gimnazjach, m.in. w 1858 r. w Gimnazjum Ewangelickim w Cieszynie, którego dyrektorem był wówczas literat i publicysta słowacki Jan Kalinčiak. Ostateczenie maturę zdał w Bystrycy, po czym udał się na studia z zakresu prawa w Bratysławie, dopełnione w Budapeszcie.

Czytaj dalej »