ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Najbliższe spotkania PTEw – listopad 2017

Data     Oddział  Prelegent, temat 

2 listopada  Cieszyn  Stanisława Ruczko, Erazm z Rotterdamu (550-lecie urodzin)
6 listopada  Jaworze  Projekcja filmu "Film o Pilchu" i spotkanie z reżyserem, Adamem Lewandowskim
9 listopada  Cieszyn  Stanisława Ruczko, Maria Skłodowska-Curie (150-lecie urodzin)
16 listopada Bielsko  Ks. Marcin Brzóska, Wpływ Reformacji na współczesny świat
16 listopada Cieszyn  Stefan Król, Tadeusz Kościuszko (200-lecie śmierci)
21 listopada Katowice  Wyjście do Muzeum Śląskiego na wystawę poświęconą 500-leciu Reformacji na Śląsku
21 listopada Ustroń   Bożena Kubień, Dr inż. Henryk Raszka - autor konstrukcji nowoczesnych kościołów 
              na Śląsku Cieszyńskim (80. rocznica urodzin)
23 listopada Cieszyn  Stefan Król, Paweł Mitręga (75-lecie śmierci)
23 listopada Żory    Claudia Cardenas i Dominik Bac, Kolumbia – serce świata (w Muzeum Miejskim)  
25 listopada Ustroń   Spotkanie zarządów Oddziałów PTEw ze Śląska Cieszyńskiego
30 listopada Cieszyn  Stefan Król, Ignacy Mościcki (150-lecie urodzin)

baner

k l i k n i j   w   o b r a z e k :

Bibliografia luterańska za 2016 rok

Polecamy Państwu zajrzenie do „Bibliografii luterańskiej za 2016 rok”, opracowanej przez dr Anetę Sokół, pracownika Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w swej pracy naukowej specjalizującej się w piśmiennictwie ewangelickim.

Pobierz „Bibliografię luterańską za 2016 rok” (plik PDF).

Ze wstępu: Prezentowany wykaz tytułów obejmuje wydawnictwa, które ukazały się w 2016 roku. Są to książki wydane przez wydawnictwa kościelne „Augustanę” i „Warto”, parafialne („Głos Życia”), stowarzyszenia (Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury z Bytomia), opublikowane przez ewangelickie parafie oraz inne podmioty inicjujące druk prac o tematyce luterańskiej. W 2016 roku ukazało się około 30 książek, wśród których są publikacje okolicznościowe, wspomnieniowe, historyczne, dotyczące tematyki teologicznej, tradycji i wspólnego dziedzictwa luterańskiej diaspory. (…) wśród zaprezentowanych tytułów są zarówno prace naukowe, jak i książki powstałe z pasji i zainteresowań historycznych ich autorów.

Czytaj dalej »

Recenzja książki Luterański katechizm dla dorosłych, Dzięgielów 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej pod redakcją Bożeny Giemzy i ks. dr. hab. Marcina Hintza pt. Luterański katechizm dla dorosłych, wydanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dzięgielowie w 2017 r.

Autorami poszczególnych rozdziałów są: Ł. Barański, J. Sojka, M. Uglorz, G. Giemza, A. Malina, M. Hintz, M. Rayss, A. Korczago i W. Froehlich.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół z Biblioteki Śląskiej (plik PDF).

Ze strony wydawcy: Luterański katechizm dla dorosłych to książka napisana przez ewangelickich teologów i duchownych, dotycząca m.in. podstawowych zasad wiary, duchowości ewangelickiej, życia liturgicznego, problemów etycznych czy działań społecznych Kościoła – przedstawionych w kontekście Reformacji i istoty luteranizmu. Uzupełniona została o listę lektur w języku polskim, głównie z zakresu ksiąg wyznaniowych, teologii i historii Reformacji, podstaw teologii ewangelickiej oraz etyki i ekumenii.

Wspólne zwiedzenie wystawy na 500-lecie Reformacji w Muzeum Śląskim w Katowicach

Oddział PTEw w Katowicach zaprasza na wspólne zwiedzenie wystawy „Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”. Wystawa została zorganizowana w Muzeum Śląskim w Katowicach z okazji 500. rocznicy Reformacji (zob. https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/osiaga-sie-nadzieje-kulturowe-dziedzictwo-reformacji-slasku/).

Zbiórka we wtorek 21 listopada 2017 r. o godz. 17 przy parafii ewangelickiej w Katowicach, ul. Warszawska 18. Przejazd do Muzeum odbędzie się autokarem. Wstęp wolny.

Z informacji o wystawie: Punktem wyjścia do narracji wystawy jest religia jako duchowe odrodzenie, na którym opierają się inne wątki życia, jak kształtowanie postawy obywatelskiej, kultywowanie tradycji, rozwój języków narodowych, dbałość o edukację, kulturę duchową i materialną. Tematyczne moduły wystawy („Duchowość”, „Edukacja”, „Tradycja”, „Społeczeństwo i polityka”, „Kultura”) są zaaranżowane przestrzennie w nawiązaniu do ważnego symbolu protestantyzmu – róży Lutra. Tytuł wystawy pochodzi z wypowiedzi Marcina Lutra: „Wszystko, co się osiąga na tym świecie, osiąga się przez nadzieję”.

Wrzesień 2017 w cieszyńskim PTEw

Adolf Fierla (1908-1967)

14 września: Stanisława Ruczko przywołała pamięć prawie całkowicie zapomnianego poety i pisarza Adolfa Fierli (1908-1967), w 50. rocznicę jego śmierci. Urodził się w Orłowej w rodzinie górnika Józefa, w gnieździe rodowym Fierlów. Miał trzech braci, duchownych: Józefa, Alfreda i Władysława. Ten ostatni po II wojnie światowej był biskupem polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Anglii. Szkołę podstawową i polskie gimnazjum ukończył w rodzinnym mieście. W 1933 r. rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a ukończył w Pradze na wydziale slawistyki. Krótko był nauczycielem języka polskiego w słynnym gimnazjum orłowskim. Wybuchła wojna. Po powrocie z ucieczki, wyśledzony przez gestapo, został przekazany do obozu zagłady w Dachau, a następnie do Mauthausen-Gusen. Zwolniony, uzyskał pracę w kopalni w Pietwałdzie, ale wnet wcielono go do armii niemieckiej. Na terenie Francji dostał się do niewoli angielskiej. Jakiś czas przebywał we Francji, potem we Włoszech, w 1958 r. przeniósł się do Anglii. Tu pełnił obowiązki członka Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na Wychodźstwie, sekretarza Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i nauczyciela języka polskiego w polskich szkołach. Rozwinął także bogatą działalność publicystyczną. W 1966 r. odwiedził kraj z zamiarem powrotu, szybszą jednak okazała się śmierć.

Czytaj dalej »

Z cyklu „Pochód Reformacji przez Europę”: Słowacja i Śląsk

Na przełomie sierpnia i września 2017 r. w Cieszyńskim oddziale PTEw odbyły się dwa wykłady z cyklu „Pochód Reformacji przez Europę”: 24 sierpnia dr Józef Szymeczek mówił o Reformacji na Słowacji, zaś 7 września dr hab. Jan Szturc o Reformacji na Śląsku.

* * *

Józef Szymeczek - prelegent

24 sierpnia gościliśmy dr. Józefa Szymeczka, wykładowcę Uniwersytetu Ostrawskiego, działacza Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, któremu powierzyliśmy temat: „Z kart dziejów Reformacji na Słowacji”. Dzieje te, zwłaszcza w kontekście wydarzeń politycznych, są bardziej niż złożone. Przez całe niemal tysiąclecie Słowacy byli poddanymi Królestwa Węgier, to zaś od 1526 r. w mniejszym, czy większym stopniu aż do 1918 r. było związane z Austrią, ale też z obecnością Turków. Fragment (16 miast) jednego z żywotnych regionów Słowacji – Spisz, w latach 1412-1769 stanowił zastaw Królestwa Polskiego. Wreszcie, tam właśnie, w sąsiednim Liptowie, swoje największe dzieła pozostawił cieszyński krajan ks. Jerzy Trzanowski, które w dużym stopniu przyczyniły się do przetrwania najgorszego czasu prześladowań; z kolei słowaccy ewangeliccy budziciele XIX-wiecznego odrodzenia narodowego udzielili swojego ducha śląsko-cieszyńskim pionierom tej samej sprawy. Niektóre fragmenty wystąpienia zostały tu dla jasności narracji dodatkowo uszczegółowione.

Czytaj dalej »

W Katowicach odbył się koncert jubileuszowy kompozytora
Ryszarda Gabrysia

9 listopada 2017 r. w Akademii Muzycznej w Katowicach odbył się jubileuszowy koncert z okazji 75. urodzin prof. Ryszarda Gabrysia, wybitnego kompozytora, cenionego pedagoga i wychowawcy kilku pokoleń muzyków śląskich, zarazem aktywnego członka parafii ewangelickiej w Katowicach oraz katowickiego oddziału PTEw.

Aula im. Bogusława Szabelskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach

Uroczystość w auli koncertowej im. Bolesława Szabelskiego Akademii Muzycznej w Katowicach zgromadziła liczne grono sympatyków kompozytora i znawców muzyki, w tym również parafian z katowickiej parafii ewangelickiej, wraz ks. biskupem Marianem Niemcem.

Ponad godzinny muzyczny program jubileuszowy obejmował kompozycje prof. Gabrysia, które zostały wykonane przez cenionych muzyków, w tym jednym z wykonawców był syn kompozytora – Aleksander Gabryś, również muzyk i kompozytor oraz ceniony kontrabasista. Tego wieczoru słuchacze mogli również podziwiać grę Kwartetu Śląskiego, występ na organach prof. Władysława Szymańskiego, na klawesynie Jűrgena Hennenbergera oraz sopranowy śpiew Ewy Biegas.

Czytaj dalej »

W Bielsku przedstawiono rozwój Reformacji w Księstwie Cieszyńskim

Marcin Gabryś - prelegent

19 października 2017 r. gościem bielskiego oddziału PTEw był Marcin Gabryś, kustosz Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie, który przedstawił temat: „Rozwój reformacji w Księstwie Cieszyńskim”. Prelekcja wzbogacona była licznymi zdjęciami. Jedno z nich przedstawiało mapę Księstwa, do którego należały tereny po zachodniej i wschodniej stronie Olzy oraz Bielsko z południowymi okolicami.

Na Śląsku wobec Reformacji przychylni byli wrocławscy biskupi. W 1545 r. w księstwie objął rządy młody książę Wacław III, co zapoczątkowało rozwój Reformacji. Organizacja nowego kościoła odbywała się na Śląsku Cieszyńskim bez konfliktów. Ważne było wprowadzanie języków narodowych w liturgii, Biblii, postylli oraz śpiewników. W 1568 r. książę wydał „Porządek kościelny”, który regulował sprawy liturgiczne i życie kościelne zgodnie z zasadami Wyznania Augsburskiego. Luterański program został życzliwie przyjęty przez szlachtę, mieszczan i chłopów. 90% stanowiła wówczas ludność ewangelicka. W 1579 r. władzę przejęła Katarzyna Sydonia, która i po kilku latach w 1584 r. wydała nowy „Porządek kościelny i szkolny”. W 1585 r. wybudowano w Cieszynie kościół św. Trójcy.

Czytaj dalej »

Relacja z wyprawy w góry Kolumbii: 23 listopada, Muzeum Miejskie w Żorach

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Żorach zaprasza na spotkanie podróżnicze „Kolumbia – serce świata”, którego gośćmi będą Claudia Cardenas i Dominik Bac.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 listopada 2017 r. o godz. 18 w Muzeum Miejskim w Żorach, ul. Muzealna 12. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Wstęp 1 zł.

„Kolumbia – Serce Świata” to relacja z wyprawy w najwyższe nadmorskie pasmo górskie na świecie Sierra Nevada de Santa Marta, której celem było dotarcie do mieszkających tam Indian. Określający siebie mianem „strażników Ziemi” spadkobiercy prekolumbijskiej cywilizacji, 500 lat temu oparli się najazdowi Hiszpanów skrywając się w niedostępnych górach i do dziś żyją jak przed wiekami. Rzadko dopuszczają do siebie przybyszów, do ich wiosek można dotrzeć jedynie helikopterem lub po kilkudniowym marszu przez górską dżunglę. Góry, których szczyty wznoszą się na ponad 5.700 m n.p.m. to dla nich odbicie całej Ziemi, lustro w którym przegląda się ludzkość, wobec której nazywają się „starszymi braćmi”. Znajdują się tam ruiny zaginionego prekolumbijskiego miasta Ciudad Perdida.

Claudia Cardenas – urodzona w sercu kolumbijskich Los Llanos, pasjonatka podróży. Wspólnie z mężem realizuje wyprawy w nieznane zakątki Kolumbii i innych miejsc Ameryki Południowej, gdzie odwiedza żyjące pierwotnie plemiona indiańskie. Z zawodu architekt. Dominik Bac – podróżnik, żeglarz i fotograf. Organizował i uczestniczył w wyprawach żeglarskich dookoła Ameryki Północnej i Południowej. Jego zdjęcia i teksty ukazują się w czasopismach żeglarskich i podróżniczych, m.in. „National Geographic”.

Recenzja pracy Umbra transit lux permanet. Ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków, Bytom 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej pod redakcją dr Joanny Lusek pt. Umbra transit lux permanet. Ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków, wydanej przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu w 2017 r.

Autorami poszczególnych rozdziałów są (w kolejności alfabetycznej): G. Bębnik, E. Chojecka, D. Czarnecka, M. Droń, A. Frużyński, G. Giemza, P. Górecki, M. Grzywacz, B. Gurbierz, K. Gwóźdź, I. Kaczmarzyk, D. Keller, J. Kopiec, I. Kozina, G. Kubica, K. Lukas, J. Lusek, A. Malik, A. Malina, R. Michalak, P. Nadolski, M. Niemiec, M. Panuś, W. Pracki, A.M. Sokół, G. Szewczyk, J. Szturc i A. Techmańska.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety Sokół (plik PDF).

Ze strony wydawcy: Jest to monumentalne, niezwykle przekrojowe dzieło, w którym przedstawione zostały dzieje społeczności ewangelickiej na Górnym Śląsku. Autorzy – eksperci w różnych dziedzinach – poruszyli tematykę z takich obszarów, jak: wiara, historia, kultura słowa, sztuka i muzyka, działalność charytatywna i edukacyjna ewangelików. Przemyślana, ascetyczna forma książki doskonale wpisuje się w nauki Marcina Lutra, postulującego przede wszystkim zwięzłość i prostotę przekazu. Prawdziwa perełka nie tylko dla historyków!

Zaproszenie na wystawę „Luter w Gdyni?” w Muzeum Miasta Gdyni:
10 listopada

PTEw Oddział Sopot serdecznie zaprasza wszystkich członków i sympatyków do udziału w otwarciu oraz do zwiedzenia wystawy przygotowanej przez m.in. Muzeum Miasta Gdyni, pt. „Luter w Gdyni?”. Otwarcie i początek zwiedzania: piątek 10 listopada, godzina 18.

Zachęcamy tym szczególniej, że PTEw planuje na wiosnę 2018 r. spotkanie ukazujące osobę Józefa Kiedronia (1879-1932), ewangelika z Zaolzia, działacza narodowego i oświatowego, ministra w rządzie Władysława Grabskiego. Józef Kiedroń z ramienia rządu Rzeczpospolitej podpisał umowę o budowie portu Gdynia z francusko-polskim konsorcjum.

Jego imię nosi, z inicjatywy PTEw Sopot, jedna z ulic w Gdyni Orłowie. Obecnie staramy się o umieszczenie tam także tablicy pamiątkowej. Wystawa, czynna od 10 listopada 2017 r. do 25 lutego 2018 r., będzie ciekawym punktem wyjścia do zapoznania się działalnością tego wielkiego Polaka.

Czytaj dalej »

Zaproszenia do Katowic i okolicy

Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza w najbliższych dniach na imprezy zorganizowane z udziałem lub przy współudziale członków naszego Oddziału:


W Y S T A W A : Wystawa w Muzeum Śląskim „Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”

:: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Dobrowolskiego 1, zwiedzanie do 30 kwietnia 2018 r.

[Szczegóły]


W Y S T A W A : Wystawa w Muzeum Górnośląskim „Radą i czynem. Luteranie w Bytomiu w XIX i XX wieku”

:: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Sobieskiego 2. Zwiedzanie do 31 stycznia 2018 r.

[Szczegóły]


R E F E R A T : Referat dr. hab. Jana Szturca „500 lat Reformacji na Śląsku”

:: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 11, Katowice-Koszutka, ul. Grażyńskiego 47, 8 listopada 2017 r. (środa), godz. 17. Wstęp wolny.

Prof. Jan Szturc jest członkiem Oddziału w Katowicach i Zarządu Głównego PTEw.

[Szczegóły]


K O N C E R T : Koncert jubileuszowy kompozytora Ryszarda Gabrysia

:: Akademia Muzyczna w Katowicach, ul. Wojewódzka 33, aula Bolesława Szabelskiego, 9 listopada 2017 r. (czwartek), godz. 18. Wstęp wolny.

Prof. Ryszard Gabryś jest współzałozycielem Oddziału PTEw w Katowicach oraz jego wieloletnim członkiem.

[Szczegóły]


S P A C E R : Spacer historyczny śladami ewangelików w Katowicach

:: Zbiórka w siedzibie Muzeum Historii Katowic, Katowice, ul. Szafranka 9, przewodnik: Michał Dzióbek, 18 oraz 25 listopada 2017 r. (soboty), godz. 10-13. Bilety w kasie Muzeum.

[Szczegóły] [Szczegóły]


O wpływie Reformacji na współczesny świat: Bielsko, 16 listopada

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza na spotkanie z ks. Marcinem Brzóską, proboszczem parafii ewangelickich w Świętochłowicach i Rudzie Śląskiej – Wirku. Tematem spotkania będzie „Wpływ Reformacji na współczesny świat”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 16 listopada 2017 r. o godz. 17 w sali parafialnej w Bielsku-Białej, pl. ks. M. Lutra 12.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!