ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Najbliższe spotkania PTEw – styczeń 2017

Data     Oddział  Prelegent, temat 

5 stycznia  Cieszyn  Stanisława Ruczko, Melchior Wańkowicz (125-lecie urodzin)
8 stycznia  Kraków  Bogusław Tondera, Podróże ewangelickie: Czechy – Niemcy – Szwajcaria – Izrael
9 stycznia  Jaworze  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału PTEw w Jaworzu
12 stycznia Cieszyn  Władysław Sosna, Dr Alfred Bursche (75-lecie śmierci)   
17 stycznia Katowice Władysława Magiera, Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego
17 stycznia Ustroń  Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału PTEw w Ustroniu
19 stycznia Cieszyn  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału PTEw w Cieszynie
23 stycznia Jaworze  Spotkanie noworoczne PTEw z parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej z Jaworza
26 stycznia Bielsko  Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału PTEw w Bielsku
26 stycznia Cieszyn  "Pochód Reformacji przez Europę": ks. Marek Londzin, Śladami Piotra Valdo
28 stycznia Żory   Anna Lennert i Daniel Kowol, Nasza podróż dookoła świata

baner

„Nasza podróż dookoła świata”: 28 stycznia kolejne spotkanie podróżnicze w Żorach

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Żorach zaprasza na spotkanie podróżnicze „Nasza podróż dookoła świata”, podczas którego gośćmi będą Anna Lennert i Daniel Kowol.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 28 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach, ul. Osińska 4.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

„Pochód Reformacji przez Europę” – cykl spotkań w Cieszynie
dla uczczenia 500-lecia Reformacji

W związku z obchodami 500. rocznicy Reformacji, Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie organizuje w 2017 r. cykl spotkań historycznych poświęconych przedstawieniu przebiegu Reformacji w Polsce i w krajach ościennych.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania, które będą odbywały się w sali Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przy ul. Stalmacha 14. Każde spotkanie rozpocznie się o godz. 15.

Harmonogram spotkań:

Czytaj dalej »

Grudzień 2016 w cieszyńskim PTEw

Tegoroczny grudzień liczył pięć roboczych czwartków. Pierwsze trzy z nich wypełniły spotkania klubowe będące dopełnieniem rocznego planu poświęconego wspomnieniom zacnych sylwetek, dwa ostatnie to tradycyjna Wigilijka PTEw i zamykające rok refleksje „Wspomnijmy to jeszcze raz”, połączone z wyświetleniem zdjęć ilustrujących dorobek i wydarzenia, jakie miały miejsce w naszym oddziale PTEw.

Paweł Stalmach (1824-1891)

1 grudnia: Stefan Król przypomniał czołową postać polskiego odrodzenia narodowego na Śląsku Cieszyńskim, jaką był bez wątpienia Paweł Stalmach (1824-1891). Wszyscy pierwsi szermierze byli „kamizelkorzami” (noszący chłopską kamizelkę), wywodzący się z rodzin chłopskich, wszyscy byli absolwentami Gimnazjum Ewangelickiego w Cieszynie. Paweł Stalmach był jednym z nich. Już w domu, gdzie posługiwano się językiem domowym – polskim w jego śląsko-cieszyńskiej odmianie, uczono małego Pawła czytania polskiej Biblii. W gimnazjum natomiast, za wyjątkiem religii obowiązywał język wykładowy niemiecki i wychowanie było w duchu niemieckim. Prędzej czy później, musiało się w bardziej otwartych głowach gimnazjalistów zrodzić zasadnicze pytanie – kim jestem, kim chcę być? Skoro chciałbym w przyszłości pracować wśród swoich, tu na miejscu, a więc abym mógł rozumieć, co do mnie mówią i aby mnie rozumieli, co chcę im powiedzieć, muszę znać język wyniesiony z domu, język czytanej w domu Biblii, a mnie tymczasem nauczono myśleć i mówić po niemiecku…

Czytaj dalej »

Książka Anety Sokół o piśmiennictwie luterańskim po 1989 roku

Aneta Sokół, Polska książka ewangelicka po 1989 roku, Wydawnictwo „Głos Życia”, Katowice 2016, ss. 304.

Pod sam koniec 2016 roku pojawiła się książka Anety Sokół pt. Polska książka ewangelicka po 1989 roku. Została ona oparta na rozprawie doktorskiej, którą autorka obroniła w lipcu 2015 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mamy więc do czynienia z publikacją o charakterze naukowym, opisującą wybrany temat przy wykorzystaniu aparatu naukowego, ale zarazem napisaną przystępnym językiem, bogato ilustrowaną, mogąca zaciekawić wszystkich interesujących się książką ewangelicką i ogólniej – środowiskiem luterańskim w Polsce.

Cenną zaletą książki jest to, że zawiera ona bardzo ważny materiał źródłowy: autorka rozmawiała lub korespondowała z większością osób, o których działalności pisze w swojej pracy. Dostęp do niektórych z nich dziś jest już trudny, a należy pamiętać, że zwłaszcza te mniej sformalizowane inicjatywy na ogół są słabo lub nie są w ogóle dokumentowane, i za jakiś czas w ogóle może nie być możliwe dotarcie do wielu materiałów.

Czytaj dalej »

Armenia i Gruzja – kolejne spotkanie podróżnicze odbyło się w Żorach

Grudniowe spotkanie żorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego miało charakter relacji podróżniczej. O przeżyciach z podróży do Armenii i Gruzji opowiadali Grzegorz i Beata Buchtowie. Prezentacja multimedialna ukazała nam dwa piękne kraje Południowego Kaukazu o wspólnych cechach bogatej kultury, bezcennych zabytków i wspaniałych krajobrazów.

Ormianie jako pierwsi już w początku IV wieku przyjęli chrześcijaństwo. Twórcą nowego kościoła był św. Grzegorz Oświeciciel, założyciel pierwszych klasztorów skalnych. Obrazy zdjęć ukazały ów słynny kompleks monastyczny Geghard, średniowieczne kamienne klasztory i kościoły. Do dziś w Armenii zachowała się jedyna pogańska świątynia grecka z I wieku. W Erywanie – stolicy kraju, znajduje się słynna, o charakterystycznej architekturze, synagoga oraz niezwykle cenny księgozbiór Matenadaran z dziesiątkami tysięcy manuskryptów w różnych starożytnych językach. Z krajobrazów okalających Armenię wyłania się Ararat, góra, na której według Biblii osiadła po potopie Arka Noego. Szczególne znaczenie dla Ormian stanowi wysoki na 23 m pomnik Matka Armenia. Także w Gruzji, nad miastem-stolicą Tbilisi wznosi się monumentalny pomnik symbolizujący Matkę-Gruzję.

Czytaj dalej »

Recenzja książki: M. Harasim, Śladami Reformacji na Pogórzu Karpackim (2011)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Mirosława Harasima pt. Śladami Reformacji na Pogórzu Karpackim. Została ona wydana w 2011 r. przez Wydawnictwo „Nowe Spojrzenie” w Warszawie.

Przeczytaj także:

Według wydawcy książki: W książce tej autor podjął mało znaną tematykę, mianowicie obecność ewangelicyzmu na Pogórzu w XVI i XVII wieku, obejmującą powstanie, rozkwit i upadek Reformacji na tamtym obszarze. Zapragnął on opracować taką publikację, w której centrum stanęliby ewangelicy, w XVI wieku tak liczni przecież na Pogórzu.

Podróże ewangelickie: Czechy – Niemcy – Szwajcaria – Izrael
Kraków, 8 stycznia

Krakowski Oddział PTEw zaprasza na spotkanie 8 stycznia 2017 r. o godz. 11.15 w salach Diakonii przy ul. Grodzkiej 62 w Krakowie. Spotkanie poświęcone będzie podróżom ewangelickim: Czechy – Niemcy – Szwajcaria – Izrael. Omówimy też nasze inne zamierzenia na nadchodzący Nowy Rok.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

W Bielsku przypomniano ks. seniora Karola Kulisza

Członkowie bielskiego Oddziału PTEw spotkali się w okresie adwentu w dniu 15 grudnia. Towarzyszyły nam pieśni, dekoracje, poczęstunek oraz opłatki i składanie życzeń, którymi w dobrym nastroju zakończyliśmy spotkanie.

Jako prelegent został zaproszony ks. Marek Londzin z Dzięgielowa, który przypomniał nam zacnego duchownego ks. sen. Karola Kulisza (1873-1940), będącego wśród ewangelików na Śląsku Cieszyńskim postacią znaną i popularną z różnych dziedzin działalności, nie tylko jako znakomity kaznodzieja.

Czytaj dalej »

O ewangelikach w Katowicach i na Górnym Śląsku

Grudniowe spotkanie katowickiego Oddziału PTEw poświęcone zostało dziejom górnośląskiego ewangelicyzmu. Autorem wygłoszonej 20 grudnia prelekcji był dr hab. Jan Szturc, członek zarządu Oddziału, jak i wieloletni działacz ogólnopolskich struktur Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Prelekcja zatytułowana „Ewangelicy w Katowicach i na Górnym Śląsku” wzbogacona została materiałem ilustracyjnym zaprezentowanym w postaci multimedialnej, a w przedstawieniu tematu uwzględnione zostały najważniejsze dla rozwoju wyznania na Śląsku wydarzenia, szczegóły statystyczne, architektoniczne, sylwetki współwyznawców, po współczesny wizerunek parafii katowickiej.

Czytaj dalej »

Recenzja książki ks. H. Czembora, Do swej własności przyszedł (2016)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją najnowszej książki ks. dr. Henryka Czembora pt. Do swej własności przyszedł. Została ona wydana w 2016 r. przez Wydawnictwo „Interfon” w Cieszynie przy współudziale autora.

Przeczytaj także:

Spotkanie podróżnicze „Armenia i Gruzja”: Żory, 28 grudnia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Żorach zaprasza na spotkanie podróżnicze „Armenia, Gruzja”, podczas którego gośćmi będą Beata i Grzegorz Buchtowie.

Spotkanie odbędzie się w środę 28 grudnia 2016 r. o godz. 17:30 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żorach, ul. Osińska 4.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!