ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Najbliższe spotkania PTEw – styczeń 2018

Data     Oddział  Prelegent, temat 

4 stycznia  Cieszyn  Stefan Król, Jan Król (25-lecie śmierci)
5 stycznia  Żory    Dr Andrzej Turkanik, Wyzwania dla chrześcijan w XXI wieku
8 stycznia  Jaworze  Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału
11 stycznia Cieszyn  Władysław Sosna, Wojciech Kętrzyński (100-lecie śmierci)
14 stycznia Kraków   Podróże stare i nowe. Relacje z wyjazdów śladami Jana Husa i Jana Kalwina
15 stycznia Warszawa  Dr Ewa Jóźwiak, Promocja książki „Sachsowie – Polacy z wyboru”.
16 stycznia Katowice  Małgorzata Sznicer, Dzieje polskiej parafii luterańskiej w Londynie  
18 stycznia Bielsko  Dr Łukasz Barański, Sukcesy i porażki Reformacji w Polsce
18 stycznia Cieszyn  Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału
23 stycznia Ustroń   Walne Zebranie Sprawozdawcz-Wyborcze Oddziału
25 stycznia Cieszyn  Stanisława Ruczko, Teofil Lenartowicz (125-lecie śmierci)

baner

k l i k n i j   w   o b r a z e k :

Kiedy urodził się ks. Jerzy Trzanowski?

Pomnik ks. Jerzego Trzanowskiego (Cieszyn)

Ustalenie, podanie dat życia jakiejś osoby, zwłaszcza we wszelkiego rodzaju biogramach, jest spełnieniem podstawowego wymogu – konkretnym osadzeniem danej sylwetki w określonym czasie nie tylko ze względów biograficznych, ale także historycznych. Jest dobrze, gdy chociaż te graniczne daty życia danej osoby są znane i nie budzą wątpliwości. Niestety, wobec braku udokumentowanego zapisu jesteśmy po prostu bezsilni, piszemy „około”, „między latami”, w przedziale „od – do”. I taki zapis z pokorą trzeba przyjąć. Gorzej, jeżeli jakaś data nie budzi wątpliwości, ale wystarczy, że ktoś dokona nawet nieświadomej pomyłki, a potem właśnie ta data „robi karierę”. Tak jest niestety w przypadku daty urodzin ks. Jerzego Trzanowskiego.

Czytamy na ogół, że ks. Trzanowski urodził się 27.03. albo 9.04.1592 r.1 Sugeruje to znalezienie dwóch różnych dat w dokumentach, co nie jest prawdą jeśli nie uwzględnić istotnej informacji, że daty te dotyczą zapisów wg dwóch kalendarz: juliańskiego i gregoriańskiego, i że obie są równoprawne! Przyjrzyjmy się owym kalendarzom. Pod koniec XVI w. w wyniku dokładniejszych pomiarów obiegu Ziemi wokół Słońca dokonano korekty w rachubie czasu. Reformę kalendarza (czasu) formalnie wprowadził papież Grzegorz XIII po ogłoszeniu bulli w marcu 1582 r., stąd pochodzi określenie „kalendarz gregoriański”. Polegała ona na tym, że po 4 października według rachuby dotąd obowiązującego kalendarza juliańskiego następował kolejny dzień tygodnia z datą 15.10.1582 r. według kalendarza gregoriańskiego. Rzecz jednak w tym, że nie wszystkie państwa europejskie wprowadziły ową reformę kalendarza jednocześnie. Austria uczyniła to dopiero w 1584 r. Śląsk, także Cieszyński, należał wówczas do państwa Habsburgów. W tym przypadku, zgodnie z poleceniem biskupa wrocławskiego Gerstmana, po poniedziałku 6 stycznia następował wtorek 17.01.1584 r.

Czytaj dalej »

O wyzwaniach dla chrześcijan w XXI wieku rozmawiano w Żorach

W środku dr Andrzej Turkanik
- prelegent

„Wyzwania dla chrześcijan w XXI wieku” – to temat styczniowego spotkania żorskiego oddziału PTEw. Trudne, wielowątkowe zagadnienie zreferował gość, dr Andrzej Turkanik, otwierając swą wypowiedź retorycznym pytaniem „jak żyć?”. W świetle tych rozważań ukazany został wirujący świat z wybitnymi osiągnięciami nauki, z prześcigającymi się nowymi technologiami w każdej branży działalności ludzkiej, z wszechobecną elektroniką i informatyką, ze służącym bezgranicznej komunikacji globalnym internetem. Natłok zewsząd płynących informacji nie zawsze odzwierciedla prawdę naszych czasów, często służy do manipulowania i sterowania ludźmi wbrew ich potrzebom i interesom, co skłania do przemyślnego jej selekcjonowania.

Zmienia się świat, zmieniają się ludzie oczekując coraz lepszej jakości życia, a pragnienie bogactwa i władzy wydaje się być jedyną drogą do szczęścia. Dominujący materializm, moda i reklamy promują obecny styl życia spychając na margines cywilizacyjne wartości chrześcijaństwa oraz duchowość – sferę, w której człowiek stawia sobie pytania o to, kim jest i po co żyje.

Czytaj dalej »

Recenzja książki: Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017, Olsztyn 2017

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją pracy zbiorowej pod redakcją ks. bp. Rudolfa BażanowskiegoBeaty Wacławik, zatytułowanej: Reminiscencje Reformacji. Prusy – Mazury 1517-2017, wydanej przez Archiwum Państwowe w Olsztynie oraz Diecezję Mazurską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Olsztynie w 2017 r. Publikacja zawiera materiały z konferencji, która odbyła się pod taką nazwą w dniach 12-13 października 2017 r. w sali zamku w Olsztynie.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół z Biblioteki Śląskiej (plik PDF).

Z recenzji: „Reminiscencje…” są cennym uzupełnieniem dotychczasowej literatury o przeszłości ewangelików na Mazurach; książka może być inspiracją do zainteresowania się losami nielicznej obecnie mazurskiej wspólnoty wyznawców w kontekście Jubileuszowego Roku Reformacji, wielowyznaniowości ziem polskich i pielęgnowania wiedzy o dziejach własnego Kościoła.

Przeczytaj także inne recenzje online.

Spotkanie świąteczno-noworoczne PTEw w Ustroniu

Zespół Soli Deo Gloria: Justyna Gazda, Jolanta Lipowczan, Justyna Śliwka i Jakub Gazda

Tegoroczne spotkanie świąteczno-noworoczne odbyło się w czwartek 28 grudnia 2017 r. Tradycyjnie na spotkania te zapraszani są młodzi wykonawcy. W tym roku uczestniczyły osoby z młodzieżowego zespołu Soli Deo Gloria (S.D.G.): Justyna Gazda, Jolanta Lipowczan, Justyna Śliwka i Jakub Gazda. W spotkaniu uczestniczyły także Dominika Suchorab (saksofon) i Marlena Janik (skrzypce). Zespół S.D.G. wykonał kilka utworów oraz grał melodie do śpiewanych kolęd.

Podczas spotkania zaprezentowany został pokaz multimedialny „Przeżyjmy to jeszcze raz”. Pokazane zostały fotografie z tegorocznych spotkań i wycieczek.

Tekst i zdjęcia: Michał Pilch

Czytaj dalej »

Promocja książki Ewy Jóźwiak o rodzinie Sachsów w warszawskim PTEw: 15 stycznia

W warszawskim oddziale PTEw odbędzie się spotkanie promocyjne książki dr Ewy Jóźwiak pt. „Sachsowie – Polacy z wyboru” wydanej w 2017 r. przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe. Książka przedstawia proces polonizacji na przykładzie czterech pokoleń pastorów luterańskich w rodzinie Sachsów. Powstała na podstawie rozprawy doktorskiej autorki (ChAT, 2015).

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 15 stycznia 2018 r. o godz. 17:30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Ewa Jóźwiak – dziennikarka i redaktorka, doktor nauk teologicznych, działaczka kościelna i ekumeniczna. Obecnie jest drugą kadencję prezesem Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i od 2012 r. redaktorem naczelnym czasopisma „Jednota”.

Z warszawskiego oddziału PTEw w 2. połowie 2017 r.

Spotkania warszawskiego oddziału PTEw wznowiono we wrześniu 2017 r. po przerwie wakacyjnej.

Kościół ewangelicki W Gostyninie na starej pocztówce

18 września 2017 r. Alicja Sadomska przedstawiła historię parafii ewangelickiej w Gostyninie oraz sylwetki zasłużonych dla tego miasta ewangelików. Po drugiej wojnie światowej nie udało się odtworzyć ewangelickiej parafii w Gostyninie.

Kolejne spotkanie odbyło się 16 października, na którym ks. Grzegorz Giemza – dyrektor biura Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), przedstawił główne kierunki działalności PRE oraz inicjatywy realizowane wspólnie przez różne Kościoły.

20 listopada prof. Karol Karski wygłosił prelekcję: Kościoły ewangelickie a kult świętych

Ks. bp Jerzy Samiec – prelegent

18 grudnia warszawski oddział PTEw gościł zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. bp. Jerzego Samca. Biskup podzielił się swoimi wrażeniami i refleksjami ze Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które obradowało w Namibii 10-16 maja 2017 r.

Na kolejne spotkanie warszawskiego oddziału PTEw zapraszamy 15 stycznia 2018 r. Prelegentką będzie dr Ewa Jóźwiak – prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, autorka książki „Sachsowie – Polacy z wyboru”. Spotkanie odbędzie się o godz. 17:30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4.

Sukcesy i porażki Reformacji w Polsce: Bielsko, 18 stycznia

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza na spotkanie „Sukcesy i porażki Reformacji w Polsce”. Z tematem zapozna nas teolog i historyk, dr Łukasz Barański z Wydawnictwa „Augustana” w Bielsku-Białej.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 stycznia 2018 r. o godz. 17 w sali parafialnej w Bielsku-Białej, pl. ks. M. Lutra 12.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

O polskiej parafii luterańskiej w Londynie: Katowice, 16 stycznia

Oddział PTEw w Katowicach zaprasza na spotkanie z Małgorzatą Sznicer, która omówi „Dzieje polskiej parafii luterańskiej w Londynie”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 stycznia 2018 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach, ul. Warszawska 18.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Wspomnienia z wyjazdów śladami Jana Husa i Jana Kalwina (oraz plany): Kraków, 14 stycznia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Krakowie zaprasza na spotkanie 14 stycznia br. (niedziela) o godzinie 11.15 do sali diakonijnej przy ul. Grodzkiej 62 w Krakowie. Tematem spotkania będą „Podróże stare i nowe” – relacje z wyjazdów śladami Jana Husa i Jana Kalwina. Porozmawiamy też o planach wyjazdów i nie tylko, na bieżący 2018 rok.

Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych!

Grudzień 2017 w cieszyńskim Oddziale PTEw

Józef Piłsudski (1867-1935)

Na grudniowy program naszego Oddziału złożyły się trzy spotkania: jedno prelekcyjne oraz dwa tradycyjnie organizowane pod koniec roku: przedświąteczna wigilijka PTEw oraz podsumowania pt. „Wspomnijmy (przeżyjmy) to jeszcze raz” – refleksje z wydarzeń 2017 r. w naszym oddziale.

* * *

7 grudnia. Ostatni w tym roku prelekcyjny czwartek wypełnił nasz „nadworny” historyk, Stefan Król. Kalendarz sprawił, że pod koniec roku w 125. rocznicę urodzin pomieściliśmy w naszym planie przypomnienie dwóch rówieśniczych postaci, które w historii Polski okresu międzywojennego odegrały pierwszorzędną rolę: prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski. Także o tym drugim – Józefie Piłsudskim, Stefan Król przygotował solidną prelekcję ilustrowaną obrazem.

Czytaj dalej »

Recenzja Kalendarza Ewangelickiego 2018, Bielsko-Biała 2017

Zapraszamy do przeczytania recenzji Kalendarza Ewangelickiego 2018, tradycyjnego rocznika luterańskiego ukazującego się od 1882 r., a od ponad 20 lat wydawanego przez kościelne Wydawnictwo „Augustana”.

Jest to praca zbiorowa zawierająca liczne artykuły i materiały informacyjne z życia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także pozostałych Kościołów ewangelickich: Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-Metodystycznego.

Pobierz: recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół z Biblioteki Śląskiej (plik PDF).

Przeczytaj także inne recenzje online.