ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Najbliższe spotkania PTEw – sierpień 2016

W okresie wakacyjnym zazwyczaj aktywność w PTEw nieco zamiera, jednak nigdy nie całkowicie. Zapraszamy na zaplanowane w sierpniu spotkania i wycieczki:

Data     Oddział  Prelegent, temat 
  
4-5 sierpnia Cieszyn  Wycieczka do Switu (Tatry Słowackie)
11 sierpnia Cieszyn  Ks. dr Stanisław Piętak, Ks. sup. Karol Kuzmany (150-lecie śmierci)
18 sierpnia Cieszyn  Ks. Marek Londzin, Ks. Edward Busse (100-lecie urodzin)
24 sierpnia Jaworze  Wycieczka do Dzięgielowa
25 sierpnia Cieszyn  Wycieczka do Plumlowa (RCz)
27 sierpnia Jaworze  Wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską: Ogrodzieniec - Częstochowa

baner

k l i k n i j   w   o b r a z e k :
baner

Lipiec 2016 w cieszyńskim PTEw

Lipcowy program oddziału przewidywał trzy spotkania klubowe i jedną wycieczkę.

Wycieczka do Karlowej Studanki i na Pradziada

14 lipca. Głównym punktem programu piątej w tym sezonie wycieczki PTEw było zdobycie szczytu Pradziada (1492 m) w Grubym Jeseniku (Czechy). Jest to na tyle daleko od Cieszyna (w linii prostej 106 km), że trzeba się dobrze nagimnastykować, aby zmieścić się z programem wycieczki w ciągu jednego dnia. Mimo, iż po drodze jest wiele ciekawych miejsc godnych zatrzymania się, chcąc zaliczyć perełkę uzdrowisk Karlowe Studanki i wejść na szczyt Pradziada, nic więcej do programu wycieczki nie da się wprasować. Karlowa Studanka ze swoją architekturą i wyniosły masyw Pradziada to miejsca szczególne, do których chętnie się powraca. Z bezleśnego szczytu Pradziada, a zwłaszcza z „dysku” widokowego na wieży przekaźnika telewizyjnego, roztacza się niezapomniany widok nie tylko na miasta śląskie po polskiej stronie, ale na cały górski świat daleko poza rozłogami Sudetów. Tylko, no właśnie, trzeba trafić na pogodę. Pradziad ma to do siebie, że notuje najwyższe w okolicy opady roczne.

Czytaj dalej »

Konkurs fotograficzny „Protestancka spuścizna w Wielkopolsce”
– do 30 września 2016 r.

Przypominamy, że Oddział w Poznaniu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego organizuje konkurs fotograficzny „Protestancka spuścizna w Wielkopolsce”.

Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto spełni wymogi sprecyzowane w regulaminie i dostarczy do 30 września 2016 r. pocztą elektroniczną na adres konkursptew@wp.pl zdjęcie lub zdjęcia, na których uwieczni pozostałości protestantyzmu na terenie województwa wielkopolskiego. Szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu.

Zarząd Oddziału PTEw w Poznaniu

Recenzja książki: G. Jasiński, Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914) (2015)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki prof. Grzegorza Jasińskiego pt. Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), wydanej w 2015 r. nakładem Oficyny Retman w Dąbrównie.

Przeczytaj także:

Grzegorz Jasiński – historyk, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W pracy naukowej zajmuje się głównie przeszłością Mazur i ludności mazurskiej. Jest autorem m.in. monografii: Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku. Kształtowanie się świadomości narodowej (1994), Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej (1995, 1998), Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914) (2003), Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914) (2015).

Spotkanie autorskie z diakon Aleksandrą Błahut-Kowalczyk odbyło się w Katowicach

Diak. Aleksandra Błahut-Kowalczyk - prelegentka

Gościem czerwcowego spotkania katowickiego Oddziału PTEw (21 czerwca) była luterańska teolog i diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk, którą przedstawiła słuchaczom prof. Grażyna Szewczyk, podkreślając wszechstronną aktywność goszczącej autorki, która zajmuje się działalnością duszpasterską na rzecz kobiet, publicystyczną, biblijną, radiową (m.in. w Radio Katowice, czy Radiu CCM), a także pisarską i poetycką. Czerwcowe spotkanie w katowickiej parafii poświęcone zostało właśnie pisarskiej aktywności luterańskiej teolog, przede wszystkim jej tomikom rozważań o charakterze religijnym, prozie uwzględniającej zarówno własne przeżycia, jak też refleksje dotyczące świata, ludzi i otaczającej rzeczywistości. Spotkanie z twórczością Aleksandry Błahut, zatytułowane „Ze Słowem Bożym w ogrodzie życia”, poprowadziła dr Aneta Sokół, urozmaicając rozmowę z autorką prezentacją przedstawiającą formę graficzną omawianych publikacji – wzbogaconych pięknymi fotografiami autorstwa Dariusza Wantuloka (obecnego także na spotkaniu), które stanowią tło sygnalizowanych czytelnikom myśli, spostrzeżeń i przytaczanych wersetów biblijnych (m.in. tomiki „Otulić się Tobą Panie…”, 2006 czy „Przy źródle. Psalm 25. w miniaturach biblijnych”, 2009).

Czytaj dalej »

Czerwiec 2016 w cieszyńskim PTEw

Prelekcja prof. Rafała M. Leszczyńskiego

Z różnych powodów czerwiec był dla Oddziału PTEW w Cieszynie miesiącem trudnym, pełnym niespodzianek i nieprzewidzianych sytuacji. W trzydziestu dniach miesiąca zmieściły się bowiem cztery czwartki klubowe, jedna wycieczka i dodatkowo, poza planem rocznym, sesja popularno-naukowa poświęcona pamięci Pawła Hulki-Laskowskiego.

Paweł Hulka-Laskowski (1881-1946)

O tej ostatniej wystarczająco dużo napisała dr Aneta Sokół w okienku PTEw. Tu dla porządku przypomnimy, że organizatorem sesji był Oddział PTEw w Cieszynie przy wydatnym wsparciu Zarządu Głównego PTEw. Odbyła się w sobotę 18 czerwca 2016 r. w sali starej szkoły ewangelickiej.

Na program sesji złożyły się trzy wystąpienia:

 • prof. dr hab. Rafał Marcin Leszczyński: „Twórczość i poglądy Pawła Hulki-Laskowskiego w kontekście biograficznym”,
 • Agnieszka Teresa Tys: „Poglądy pedagogiczne Pawła Hulki-Laskowskiego”,
 • Władysław Sosna: „Cieszyńskimi śladami Pawła Hulki-Laskowskiego”.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – lipiec 2016

W okresie wakacyjnym zazwyczaj aktywność w PTEw nieco zamiera, jednak nigdy nie całkowicie. Zapraszamy na zaplanowane w lipcu spotkania i wycieczki:

Data   Oddział  Prelegent, temat 

4 lipca  Jaworze  Józef Król, 60 lat kaplicy na Świętoszówce, ks. Tomasz Bujok, Wspomnienia
           z podróży na Górę Synaj
7 lipca  Cieszyn  Stefan Król, Piotr Feliks (75-lecie śmierci)
14 lipca Cieszyn  Wycieczka do Karlowej Studanki (RCz)
21 lipca Cieszyn  Stanisława Ruczko, Tadeusz Żeleński-Boy (75-lecie śmierci)
28 lipca Cieszyn  Katarzyna Jarzynka, Ignacy Jan Paderewski (75-lecie śmierci)

Recenzja książki: J. Delowicz, Z dziejów parafii ewangelickiej w Golasowicach. Jubileusz 250-lecia kościoła (2015)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Jana Delowicza pt. Z dziejów parafii ewangelickiej w Golasowicach. Jubileusz 250-lecia kościoła, wydaną wspólnie przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Golasowicach z wydawnictwem I-see design (Golasowice – Żory) w 2015 r. z okazji jubileuszu golasowickiego kościoła ewangelickiego.

Przeczytaj także:

Ustroń: przypomnienie ks. bp. Andrzeja Wantuły w 40. rocznicę śmierci

Ks. Jan Badura - prelegent

Na spotkaniu Oddziału PTEw w Ustroniu sylwetkę ks. Andrzeja Wantuły zaprezentował ks. Jan Badura, który w multimedialnej prezentacji przedstawił najważniejsze wydarzenia z bogatej biografii księdza biskupa. Było to niełatwe zadanie – w krótkim czasie zaprezentować tak przebogatą biografię.

Ks. bp prof. Andrzej Wantuła (1905-1976)

Prezentację postaci ks. Wantuły prelegent rozpoczął od czasów ustrońskich. Urodził się 26 listopada 1905 r., uczęszczał do ewangelickiej szkoły, w której od jej założenia w 1870 r. nauczano w języku polskim. Po jej ukończeniu w 1917 r. dalszą naukę kontynuował w cieszyńskim liceum. Po zdaniu matury podjął decyzję o kontynuowaniu nauki na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu w 1929 r. absolutorium wyjechał do Francji jako stypendysta Wolnego Fakultetu Teologii Ewangelickiej w Montpellier. Po powrocie w czerwcu 1931 r. zdał egzamin dyplomowy i 25 października został ordynowany w Wiśle przez ks. bp. Juliusza Burschego.

Czytaj dalej »

W Cieszynie odbyła się sesja PTEw poświęcona Pawłowi
Hulce-Laskowskiemu (1881-1946)

Paweł Hulka-Laskowski (1881-1946)

18 czerwca 2016 r. z inicjatywy cieszyńskiego oddziału PTEw odbyła się w Cieszynie sesja popularno-naukowa poświęcona Pawłowi Hulce-Laskowskiemu (1881-1946), ewangelicko-reformowanemu pisarzowi o czeskobraterskich korzeniach, tłumaczowi, społecznikowi, a także religijnemu publicyście, który ostatnie miesiące życia spędził w Cieszynie, zamieniwszy swój rodzinny Żyrardów na cieszyńskie środowisko bliskich mu ewangelików wyznania luterańskiego. Gośćmi specjalnymi sesji byli prelegenci z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej – prof. dr hab. Rafał M. Leszczyński, znawca biografii i popularyzator postaci Hulki-Laskowskiego, oraz mgr Agnieszka Tys, specjalizująca się m.in. w zakresie pedagogicznej działalności tego zasłużonego Żyrardowianina, jednego z najbardziej znanych obywateli swego miasta. Do starej szkoły przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie (tzw. pajty) w czerwcowe sobotnie popołudnie przybyło liczne grono zainteresowanych sylwetką pisarza, w tym tłumacza dobrze znanych wszystkim „Przygód dobrego wojaka Szwejka” oraz wielu innych ważnych dzieł z zakresu literatury czeskiej.

Organizator Sesji - Władysław Sosna i prowadzący - dr hab. Jan Szturc

Sesji przewodniczył dr hab. Jan Szturc, członek Zarządu Głównego PTEw, któremu przy stole prezydialnym towarzyszył inicjator wydarzenia – prezes cieszyńskiego Oddziału PTEw – Władysław Sosna, także jeden z prelegentów. Powitawszy grono słuchaczy, w tym proboszcza parafii cieszyńskiej ks. Janusza Sikorę oraz prezesa PTEw Józefa Króla, prowadzący przekazał głos pierwszemu z prelegentów – prof. Rafałowi M. Leszczyńskiemu. W około 40-minutowym wystąpieniu, które było przewidziane na pierwszą część sesji, profesor przybliżył słuchaczom najważniejsze dominanty poglądów i tym samym twórczości Hulki-Laskowskiego; poglądów, które wyrosły z jego trudnych doświadczeń życiowych i krystalizowały się pośród przeciwności losu i trwania przy dziedzictwie własnej konfesji – tradycji braci czeskich pielęgnowanej w ewangelicko-reformowanej spolonizowanej wspólnocie współwyznawców („Twórczość i poglądy Pawła Hulki-Laskowskiego w kontekście biograficznym”). Trzeba zaznaczyć, że wykład prof. Leszczyńskiego, wzbogacony prezentacją multimedialną, ciekawie i przejmująco przedstawiał postać pisarza i społecznika z Żyrardowa, którego życiorys – jak zaznaczył prelegent – mógłby stać się podstawą hollywoodzkiego scenariusza.

Czytaj dalej »

W Bielsku przypomniano ks. bp. Andrzeja Wantułę

Ks. bp prof. Andrzej Wantuła (1905-1976)

16 czerwca 2016 r. w bielskim Oddziale PTEw odbyło się spotkanie, którego gościem jako prelegent był ks. Jan Badura. Tematem było przypomnienie postaci ks. bp. Andrzeja Wantuły w 40. rocznicę jego śmierci – zmarł 15 czerwca 1976 r. Prelegent wzbogacił swe wystąpienie wizualizacją zawierającą m.in. wiele zdjęć z życia biskupa.

Prelekcja przypomniała nam znane wydarzenia, ale także zapoznała z wieloma szczegółami bogatej biografii życia ks. Wantuły. Był to wszechstronny człowiek, który wzrastał w wyjątkowo dobrej w atmosferze stanowiącej bazę dla jego przyszłości. Zapewnił mu to jego ojciec, Jan Wantuła, który nie tylko pracował zawodowo, ale także poświęcał się działalności społecznej, publicystycznej, a jako miłośnik książek sam był autorem – napisał kilkaset publikacji. Utrzymywał kontakty z wybitnymi osobami ze świata naukowego.

Ks. bp Andrzej Wantuła urodził się w Ustroniu 26 listopada 1905 r., tam ukończył szkołę powszechną w 1917 r., następnie uczył się w Cieszynie, gdzie został konfirmowany w kościele Jezusowym. Doceniano go w szkole jako przyszłego polonistę, historyka, filologa klasycznego, lekarza, matematyka. W towarzystwie był koleżeński, szczery, lubił deklamować, śpiewać, tańczyć mazura, fascynowała go też piłka nożna. Mimo tak licznych zainteresowań i umiejętności zadecydował się podjąć studia teologiczne, na co miało wpływ wiele osób – m.in. dyrektor szkoły w Ustroniu, Jerzy Michejda. Do studiów teologicznych zachęcał go też listownie ks. Karol B. Kubisz. Ks. Wantuła wyczuwał ponadto, że także cichym życzeniem jego ojca Jana było by syn podjął studium teologii, jednak nie wypowiadał tego otwarcie. Także prof. Karol Hławiczka przyczynił się także do podjęcia decyzji o studiowaniu.

Czytaj dalej »

O historii krakowskiego zboru: Kraków, 19 czerwca

Oddział PTEw w Krakowie zaprasza w najbliższą niedzielę 19 czerwca 2016 r. o godz. 11:15 do sali diakonijnej przy ul. Grodzkiej 60 w Krakowie, na spotkanie z Marcusem Koenigiem, który wygłosi referat nawiązujący do historii zboru krakowskiego w 200. rocznicę jego obecności przy ul. Grodzkiej. Wykład będzie wzbogacony utworami w wykonaniu Kolegium Muzyki Ewangelickiej.