ArchiwumPTEw na Facebooku
PTEw na Facebooku

PTEw na Twitterze
PTEw na Twitterzestat4unetwork monitoring software

Najbliższe spotkania PTEw – maj 2016

Data   Oddział  Prelegent, temat 

5 maja  Cieszyn  Wycieczka do leśnej świątyni w Mikuszowicach
7 maja  Żory   Stanisław Kubicius i Jan Puczek, Szkolnictwo ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim
9 maja  Jaworze  Stefan Król, Paweł Stalmach - działacz z XIX w., twórca Macierzy Szkolnej (125. 
           rocznica śmierci)
12 maja Cieszyn  Władysław Sosna, Henryk Nitra (125-lecie urodzin)
17 maja Katowice Wisława Bertman, Współczesne czasopisma ewangelickie. Tytuły, tematy, ludzie...
17 maja Ustroń  Tradycyjne smażenie jajecznicy w Polanie; Barbara Żyszkowska, Matka Ewa z Miechowic
19 maja Bielsko  Daria Czarnecka i Andrzej Kowalczyk, Ewangelicy w ruchu oporu wobec hitleryzmu 
           i stalinizmu (w auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja)
19 maja Cieszyn  Władysław Sosna, Hieronim z Pragi (600–lecie śmierci)
21 maja Ustroń  Wycieczka do pałacu w Mosznej  
23 maja Jaworze  Smażenie jajecznicy
26 maja Cieszyn  Wycieczka na Kasarnę (Słowacja)
2 czerwca Cieszyn Stanisława Ruczko, Ludwik Hieronim Morstin (50-lecie śmierci)
4 czerwca Żory   Anita Czerner-Lebedew, Po-między-kulturami. Jak na dachu świata (w Muzeum Miejskim)

Spotkanie podróżnicze. Tybet – jak na dachu świata: Żory, 4 czerwca

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Żorach zaprasza na spotkanie z Anitą Czerner-Lebedew, która przedstawi kolejną relację z podróży do Tybetu: „Po-między-kulturami. Jak na dachu świata”.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2016 r. o godz. 17 w Muzeum Miejskim w Żorach, ul. Muzealna 1/2.

Wstęp: 1 zł. Serdecznie zapraszamy!

O współczesnej prasie ewangelickiej w Polsce mówiła Wisława Bertman

17 maja odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw z udziałem Wisławy Bertman z Biblioteki Śląskiej, autorki m.in. publikacji wydanych przez Bibliotekę oraz naukowych opracowań dotyczących prasy luterańskiej. Prelegentka przedstawiła słuchaczom przybyłym do parafialnej sali wykład powstały w oparciu o przygotowywaną dysertację doktorską, zatytułowany: „Współczesne czasopisma ewangelickie. Tytuły, tematy, ludzie…”. Wykład wzbogacony został prezentacją multimedialną, co pozwalało słuchaczom także w sposób obrazowy poznać lub przypomnieć sobie w dużej mierze znaną prasę konfesyjną, ukazaną w sposób chronologiczny, zagadnieniowy i systematyzujący.

Wisława Bertman na wstępie scharakteryzowała pokrótce zjawisko rozwoju piśmiennictwa po 1989 r., które zaistniało dzięki ówczesnym zmianom ustrojowym w Polsce, przede wszystkim dzięki wprowadzonym ustawom, w tym – Ustawie o wolności sumienia i wyznania. Zaznaczyła, że nowa sytuacja stworzyła także nową przestrzeń dla funkcjonowania wydawców ewangelickich w demokratycznym państwie, umożliwiając swobodny, zgodny z potrzebami społeczności wyznaniowych rozwój prasy konfesyjnej różnych denominacji protestanckich. Prezentując 17 ewangelickich tytułów czasopiśmienniczych, które pojawiły się w ciągu 25 minionych lat, spośród których część ukazywała się w dłuższych lub krótszych okresach czasu, a część towarzyszy czytelnikom do dziś, prelegentka starała się przekazać słuchaczom także ich „wizerunek” chronologiczny, łącznie z własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi rozwoju i znaczenia prasy luterańskiej po 1989 r.

Czytaj dalej »

Recenzja książki: Georg Thiel, Srebrna korona. Z życia poety Johanna Heermanna (2015)

Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Georga Thiel, Srebrna korona. Z życia poety Johanna Heermanna, w przekładzie Danuty Adamskiej i ze wstępem Marcina Błaszkowskiego, wydanej przez Urząd Miasta Leszna oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską w Lesznie w 2015 r.

Przeczytaj także:

Johann Heermann (1585-1647) – śląski poeta i pisarz, duchowny ewangelicki, krzewiciel Reformacji na Śląsku i w Wielkopolsce. Jeden z najwybitniejszych literatów XVII wieku, twórca „pierwszej śląskiej szkoły poetyckiej”, nazywany „Śląskim Hiobem” lub „Piewcą z Chobieni”. Pisał w językach łacińskim i niemieckim. Autor licznych hymnów religijnych, które do dzisiaj są śpiewane w kościołach ewangelickich.

Szkolnictwo ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim

ZAB_3335

Od lewej: Stanisław Kubicius i Jan Puczek

Gośćmi majowego zebrania żorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego byli inicjatorzy, a w następstwie realizatorzy reaktywacji ewangelickiego szkolnictwa w Cieszynie. Jan PuczekStanisław Kubicius, znani erudyci oświaty i szkolnictwa, przedstawili bogaty dorobek edukacji na Śląsku Cieszyńskim, gdzie na przestrzeni 300 lat do II wojny światowej szkolnictwo ewangelickie kształtowało postawy wielu pokoleń.

ZAB_3331

W 1945 r., po przejęciu oświaty przez państwo, zakazano prowadzenia szkół ewangelickich, zabrano też budynki i inne nieruchomości. Po transformacji ustrojowej państwa w 1989 roku zaistniały możliwości wznowienia szkolnictwa ewangelickiego, wobec czego do energicznych działań przystąpiła grupa inteligencji ewangelickiej reaktywując w 1991 r. Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie, którego celem było odzyskanie budynków dla utworzenia i prowadzenia szkół.

Czytaj dalej »

Ewangelicy w ruchu oporu wobec hitleryzmu i stalinizmu:
Bielsko, 19 maja 2016

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie z dwojgiem historyków: Darią CzarneckąAndrzejem Kowalczykiem.

Prelegenci zaprezentują temat: „Ewangelicy w ruchu oporu wobec hitleryzmu i stalinizmu”. W swoich wystąpieniach zapoznają nas z tragicznymi wydarzeniami z lat II wojny światowej i okresu powojennego, oraz różnymi formami czynnego angażowania się w walkę o nasz kraj.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 maja 2016 r. o godz. 17.30 w auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja, przy ul. Frycza Modrzewskiego 12.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

O współczesnych czasopismach ewangelickich; Katowice, 17 maja 2016

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Katowicach i Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach zapraszają na spotkanie z Wisławą Bertman z Biblioteki Śląskiej, która przedstawi prelekcję pt. „Współczesne czasopisma ewangelickie. Tytuły, tematy, ludzie…”. Prelekcja będzie oparta o przygotowywaną rozprawę doktorską autorki.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 maja 2016 r. o godz. 17:00 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach, ul. Warszawska 18.

Serdecznie zapraszamy!

Recenzja książki: Trzy dziesięciolecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu (2014)

Zapraszamy do zapoznania się z pracą zbiorową pt. Trzy dziesięciolecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu, wydaną przez Odział PTEw w Jaworzu w 2014 r. z okazji 30. rocznicy jego powołania.

Przeczytaj także:

Oddział w Ustroniu zaprasza na smażenie jajecznicy, referat o Matce Ewie z Miechowic oraz wycieczkę do Mosznej

Oddział PTEw w Ustroniu zaprasza w maju 2016 r. na dwie imprezy.

We wtorek 17 maja w Filiale w Ustroniu Polanie odbędzie się tradycyjne smażenie jajecznicy. Podczas tego spotkania, które rozpocznie się o godz. 16, Barbara Żyszkowska opowie o Matce Ewie z Miechowic. Zapisy są przyjmowane w kancelarii parafialnej.

W sobotę 21 maja zapraszamy na wycieczkę do Mosznej. Wyjazd odbędzie się z pl. ks. K. Kotschego w Ustroniu o godz. 7. Zapisy przyjmowane są w kancelarii parafialnej, gdzie można zapoznać się ze szczegółowym programem wycieczki.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Oddziału!

Kwiecień 2016 w cieszyńskim PTEw

Na kwietniowy program cieszyńskiego Oddziału PTEw złożyły się trzy spotkania klubowe poświęcone pamięci Mariusza Zaruskiego, Wojciecha Żukrowskiego i Stanisława Jerzego Leca oraz pierwsza z dziewięciu wycieczek zaplanowanych przez PTEw w 2016 r.

Mariusz Zaruski (1867-1941)

7 kwietnia Władysław Sosna opowiedział o Mariuszu Zaruskim (1867-1941), człowieku niesłychanie odważnym, konsekwentnym w działaniu i wszędzie pozostawiającym po sobie znaczący ślad. Już podczas studiów w Odessie zgłaszał się w okresach wakacji do służby na okrętach odbywających dalekie rejsy wokół południowych i wschodnich wybrzeży Azji. Ukarany zsyłką na Syberię za zbyt śmiałe demonstrowanie polskości, w Archangielsku zaliczył kurs nawigacyjny i w stopniu kapitana żeglował po Morzu Arktycznym. W 1900 r. zameldował się w Krakowie, podejmując studia na Akademii Sztuk Pięknych, ale dla poratowania zdrowia młodej żony Izabeli Kietlińskiej przeniósł się w 1904 r. do Zakopanego.

Tu zaskoczył wszystkich swoimi wycieczkami w Tatry w okresie zimowym. Dotąd bowiem nikt zimą nie odważył się ruszać w głąb Tatr. W 1906 r. odbył pionierską wycieczkę na nartach z więźbami i jednym kiju wokół Tatr Zachodnich. Był jednym z organizatorów kursów narciarskich i współzałożycielem Zakopiańskiego Oddziału Narciarzy Towarzystwa Tatrzańskiego, autorem „Podręcznika narciarstwa według zasad alpejskiej szkoły jazdy na nartach” (1908). Dokonał też wielu pionierskich wejść na szczyty tatrzańskie, także zimą, dając tym początek taternictwu zimowemu. Penetrował także jaskinie tatrzańskie. On też zainicjował i zorganizował Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (1909), był jego pierwszym naczelnikiem.

Czytaj dalej »

Recenzja książki: A. Manitius, Ks. Gustaw Manitius. Pastor ewangelicki, męczennik za wiarę i polskość (2015)

Zapraszamy do zapoznania się z książką Andrzeja Manitiusa pt. Ks. Gustaw Manitius. Pastor ewangelicki, męczennik za wiarę i polskość, wydaną przez toruńskie Wydawnictwo Adam Marszałek w 2015 r.

Przeczytaj także:

Ks. Gustaw Manitius (1880-1940) – wybitny duchowny ewangelicko-augsburski, organizator polskiego życia ewangelickiego w Wielkopolsce i na Pomorzu, senior diecezji wielkopolskiej, męczennik II wojny światowej.

„Wojna żydowska” Józefa Flawiusza – tło historyczno-kulturowe dla Ewangelii?

Grzegorz Olek

19 kwietnia 2016 r. w ustrońskim Oddziale PTEw gościł teolog, doktorant Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Grzegorz Olek, który przedstawił temat: „Wojna żydowska Józefa Flawiusza – tło historyczno-kulturowe dla Ewangelii?”.

Wykład rozpoczął się od krótkiego wprowadzenia w temat i przedstawienia kolejnych zagadnień, które zostaną zaprezentowane. Wykładowi towarzyszyła prezentacja. Pierwszym tematem była kwestia tła historyczno-kulturowego Ewangelii, czyli realiów obcych współczesnemu człowiekowi. Postawiono pytania o to, ilu Herodów znajdujemy na kartach Nowego Testamentu, jakie ugrupowania żydowskie z I w. n.e. są znane, na ile zrozumiałe są koncepcje Królestwa Bożego, kultu i roli Świątyni Jerozolimskiej, władzy rzymskiej.

Czytaj dalej »